Hyvä talli-ilma edistää terveyttä

Hengästyykö hevosesi helposti jo kävellessään tai yskiikö hevosesi liikutuksessa? Hevosten hengitystieongelmiin on aina suhtauduttava vakavasti. Pienetkin hengitystieongelmia aiheuttavat tekijät ovat aina riski hengitystiesairauksiin, kuten yskään ja puhkuriin. Puhkuri on oireyhtymä, jonka taustalla on yliherkkyysreaktio pölyille ja homeille. Usein hevosen oireet pahenevat kausittaisesti, etenkin syksyllä, kun tallissa oloaika pitenee. Hengitystiesairautta epäillessä on aina syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Hengitystieongelmat voivat johtua monista eri tekijöistä. Yleisimpiä tekijöitä ovat huono talli-ilma, kuivikkeet ja heinä. Tallin sisäilmaan ja ilmanvaihtoon tulisi kiinnittää huomiota päivittäin. Huono talli-ilma voi aiheuttaa puhkurin hevoselle jo yhdessä talvessa.

Harvassa tallissa luonnollinen ilmanvaihto on riittävä. Luonnollisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan ilmanvaihtoa, joka toimii sisä- ja ulkoilman tiheyserojen ja tuloilma-aukkojen ja poistoilma-aukon korkeuserojen aiheuttaman alipaineen avulla. Keväisin ja syksyisin koko talli-ilman tulee vaihtua noin neljästi tunnissa ja lämpimänä kesäaikana ilman tulisi vaihtua jopa kymmenesti tunnissa. Mikäli ilma ei vaihdu riittävästi, ilmanlaatu heikkenee. Talli-ilmaan jää heinä- ja kuivikepölyjä, lannasta erittyviä kaasuja, epäpuhtauksia ja taudinaiheuttajia. Hengityksestä kerääntyy ilmaan myös kosteutta. Huonossa talli-ilmassa on oivat olosuhteet viruksien ja homeitiöiden lisääntymiseen, joka aiheuttaa jatkuvia virusinfektiokierteitä. Huono talli-ilma on aina myös riski ihmisen terveydelle.

Talli-ilmaa pystyy helposti parantamaan koneellisella ilmanvaihdolla. Koneellisessa ilmanvaihdossa poistoilmaputken yläpäähän sijoitetaan poistopuhallin eli kanavapuhallin, jota säädetään joko termostaatilla tai manuaalisesti. Sekä luonnollisessa että koneellisessa ilmanvaihdossa on tärkeää, että tuloilma-aukkoja on riittävästi poistoilma-aukkoihin nähden. Tuloilma-aukkojen suositeltu pinta-ala hevosta kohden on 0,1-0,2m, niiden on myös hyvä olla säädettäviä. Tuloilma-aukot suositellaan sijoitettaviksi tasaisin välein tallin seinille ja poistoilma-aukot mahdollisimman keskelle rakennusta.

Hyvä ilmanvaihto pitää tallin sisäilman raikkaana ja lämpötilan sekä kosteuden sopivana. Aamulla on hyvä kiinnittää huomiota talli-ilmaan, kun hevoset ovat olleet sisällä ja ovet ovat olleet kiinni yön. Karsinoiden ilmaa on hyvä myös verrata käytävän ilmaan, onko ilmassa eroja ja kuinka ilmanvaihto toimii karsinoissa. Kosteuden tiivistyminen ikkunoihin on myös merkki huonosta ilmanvaihdosta. Talli-ilman suositeltava kosteuspitoisuus on enintään 60-65% ja tallin sisälämpötila +6-10°C. Lämmin ja kostea talli-ilma on kaikkein huonoin ilma hevoselle, jossa myös homeitiöt lisääntyvät. Pesupaikoille ja varustetiloihin on hyvä tehdä myös omat erilliset ilmanvaihtojärjestelmät.

Tärkeintä on olosuhteiden parantaminen

Heinän laadulla on suuri merkitys hevosen hengitysteihin
Heinän laadulla on suuri merkitys hevosen hengitysteihin, johon tulisi kiinnittää huomiota. Esikuivattu säilöheinä on kuivaheinää pölyttömämpää ja siksi parempi vaihtoehto hevoselle, jolla on hengitystieongelmia.

Hengitystieongelmista kärsivän hevosen elinympäristöä voi parantaa kiinnittämällä huomiota kuivikkeiden ja heinän laatuun. Esikuivattu säilöheinä on kuivaheinää pölyttömämpi vaihtoehto. Kuivikkeiden valinnassa on hyvä huomioida myös pölyävyyden lisäksi imukyky. Kuivikkeita ja heiniä ei myöskään kannata varastoida hevosten kanssa samassa tilassa. Karsinan ja tallin siivous on hyvä ajoittaa hevosten ulkoiluaikaan. Tallin pesu ja desinfiointi vähintään kerran vuodessa vähentää viruksia ja homeitiöitä. Lisäksi sienten ja homeitiöiden kasvua voi estää kivi- ja betonipintojen kalkinnalla. Hengitystieongelmasta oireilevan hevosen tulisi saada ulkoilla päivittäin mahdollisimman monta tuntia.