Hankkija parantaa rehutuotannon tehokkuutta – investoi Kotkaan

Hankkija tehostaa rehuvalmistustaan siirtämällä hevosrehujen, energiarehujen ja rakeisten kivennäisten valmistuksen Säkylän tehtaasta Kotkaan. Suurin osa, kaksi kolmasosaa Säkylän tuotannosta siirretään Kotkaan. Tuotannon keskittämisellä haetaan kustannussäästöjä ja tuotannon tehostamista. Kotkassa hyödynnetään olemassa olevia tuotantolinjoja ja sinne investoidaan noin 1,5 miljoonaa euroa mm. raaka-ainesiiloihin ja säkityslinjaan. Päätös vahvistaa Kotkan asemaa Hankkijan kolmantena merkittävänä rehutehtaana. Säkylässä tuotetut jauheiset kivennäiset valmistaa jatkossa konserniin kuuluva Vilomix Baltic.

Kotkan rakennustyöt alkavat marraskuussa ja niiden arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta. Tuotantolinjaston laitteista osa saadaan Säkylästä. Tuotteita alkaa valmistua kesään mennessä. Muutosneuvottelut päättyivät 6.11. Työsuhteita päättyi Säkylässä 17 ja uusia syntyy Kotkaan neljä. Tuotanto päättyy Säkylässä kesällä 2024.

Muutoksen kohteena olevat rehut ovat pakattuja tuotteita, jotka on tähänkin asti toimitettu Lahden keskusvaraston kautta, joten toimitusaikoihin, kuljetuskustannuksiin tai saatavuuteen ei tule muutoksia. Myös tuotevalikoima säilyy ennallaan.

Säkylän alueen viljan tuottajille muutoksella ei ole vaikutusta, sillä Hankkija jatkaa viljan ostoa ja hankintaa kuten ennenkin. Erikoisrehutehtaana Säkylässä on käytetty viljaa varsin vähän, sen osuus Hankkijan rehutehtaiden viljankäytöstä on alle prosentin.

Hankkija on ainoa rehuvalmistaja, jolla on omaa merkittävää tutkimusta ja tuotekehitystä Suomessa. Hankkijalla on rehutehtaat Kotkan lisäksi Seinäjoella, Turussa ja Säkylässä vielä puoli vuotta. Nykyisellään Kotkassa valmistetaan nautojen rehuseosten lisäksi kaikki Hankkijan luomurehut.

Investoinneilla ja tuotannon tehostamisella saavutetaan kustannustehokkuutta, joka vahvistaa Hankkijan kilpailukykyä ja markkina-asemaa tulevaisuudessa.

Hankkijan Kotkan rehutehdas
Hankkijan Kotkan rehutehdas