Rasvaisempaa maitoa terveyttä edistäen

Maidon rasvapitoisuudessa näkyy lehmän kuidun sulatuksen ja kuidun saannin taso. Kuidun tärkein lähde on useimmiten maittava säilörehu ja kuidun sulavuuteen tarvitaan terve pötsi. Kuitua sulattavat pötsimikrobit reagoivat herkästi pH:n vaihteluun. Hapanpötsin, myös piilevän, ennaltaehkäisy onkin kustannustehokas tapa varmistaa kunnollinen rasvatuotos.

Nimensä mukaisesti piilevää hapanpötsiä eli SARA:a (subacute rumen acidosis) on vaikea havaita ja se on korkeatuottoisilla lehmillä yleinen. Käytännössä useimmiten SARA:sta kertovat alhaisen rasva-valkuaissuhteen (alle 1,1) ohella vain lehmähavainnot: Vaihteleva syönti, märepalojen esiintyminen, vähäinen märehtiminen (< 50 pureskelua/märepala, märehtimisaika < 400 min/vrk), löysä sonta sekä sulamattomat rehupartikkelit sonnassa. Yksi tapa arvioida SARA-riskiä on tarjota lehmille kuivaa heinää: SARA:sta kärsivä lehmä osaa valita kuitupitoista rehua tasapainottamaan happamuutta ja heinään tartutaan helposti.

SARA-riskiä nostaa usealla tilalla säilörehun korkea sokeripitoisuus, matala kuitupitoisuus sekä seostiloilla erityisesti säilörehun kuivuus ja siitä aiheutuva seoksen lajittuminen. SARA-riski on lisäksi korkea, jos ruokinnassa joudutaan käyttämään tavallista korkeampaa väkirehuprosenttia, esimerkiksi karkearehun niukkuuden vuoksi.

Pitkään piileskellessään SARA on ikävä kaveri, koska se paksuntaa lehmän pötsin seinämää, heikentää rehun sulatuskykyä ja pahimmillaan johtaa pötsitulehdukseen. Näihin tilanteisiin toivoisi laitteen, jolla näkisi pötsiin. Jotain sen tyyppistä tutkijat ovatkin jo selvitelleet: pötsin seinämän paksuuden mittaus eläinlääkäreiden käyttämän ultraäänilaitteen avulla voi tulevaisuudessa olla uusi keino löytää SARA:a pidempään sairastaneet lehmät.

SARA:n ennaltaehkäisyyn, ja siten maidon rasvapitoisuuden nostamiseen, keinot ovat tutut ja toimivat: ruokinnan kuitupitoisuuden lisääminen joko kuitupitoisemman karkearehun tai väkirehun kautta auttaa. Lisäksi avuksi sopii Farmarin Soodan eli natriumbikarbonaatin lisääminen ruokintaan tai vaihtoehtoisesti pötsin pH vaihteluja tasaava Pötsipuskuri. Kuivan seoksen lajittumisen välttämisessä sokeripitoisten rehujen kanssa seoksiin nestelisäksi sopii mainiosti Farmarin Valkuaismelassi.