Huolehdithan siilomerkinnöistä ja kulkureittien ja pihaympäristön kunnossapidosta

rehukuorma

Pyydämme huomioimaan rehusiiloja ja purkuolosuhteita koskien yleisesti

• Rehukuorman purkuolosuhteet tulee järjestää siten, ettei kuljettaja joudu liikkumaan eläintiloissa ja että kuljettajan liikkumistarve on mahdollisimman vähäinen.
• Matka purkupaikalta siiloon tulee olla enintään 6–8 m. Tätä pidemmät purkumatkat rikkovat rehuraetta ja lisäävät jauheisuutta.
• Siilo on suojattava suoralta ja paahteiselta auringonvalolta, joka lämmittäisi siilon kylkeä. Lämmennyt siilo johtaa kondenssiveden muodostukseen siilon sisäosiin.
• Siilo tulee puhdistaa rehuerien välissä vähintään kerran vuodessa. Puhdistus tehdään mekaanisesti harjaamalla, jota tarvittaessa voidaan tehostaa kuivadesinfiointiaineella. Siiloa ei tule pestä vedellä, ellei voida varmistua siitä, että siilo ehtii kuivua kunnolla ennen uutta rehuerää.
• Siilon poistoilma-aukon pölysuodin on puhdistettava säännöllisesti, tukkeutunut suodin hidastaa siilon täyttöä, jonka seurauksena rehurae rikkoontuu.
• Jos tilalla epäillään tarttuvaa eläintautia, joka voisi levitä rehuauton mukana, tulee tästä ilmoittaa rehun kuljettajalle ja Hankkijalle, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi muille tiloille.
Rehusiilojen tulee olla merkittynä asianmukaisesti ja yksiselitteisesti, jotta rehujen jäljitettävyys voidaan taata.
• Irtorehujen minimitoimitusmäärä on 3 tn

 
Rehusiilo-ohjeet (193 KB, pdf)