Hankkijan rehuteollisuudessa tehdään pitkäjänteistä työtä yhteisen ympäristömme puolesta

Ilmastonmuutoksen torjunta on viime aikoina ollut laajasti esillä kaikissa medioissa, toisaalta sään ääri-ilmiöiden ja toisaalta EU:n julkaisemien uusien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden takia. Hiilijalanjälki on tärkeä mittari, mutta on myös muita ympäristövaikutuksia, kuten vesistöjen rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuus, jotka ovat tärkeitä asioita mitata ja huomioida kaikessa ruokaketjun toiminnassa. Ruuan alkutuotannolla on mahdollisuudet vaikuttaa näihin kaikkiin.

Hankkijan rehut, ympäristötyö

Rehujen tuotekehityksessä, valmistuksessa ja kuljetuksessa panostetaan ympäristötekoihin

Hankkija on pitkäjänteisesti tehnyt työtä rehujen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tästä on esimerkkeinä mm. fytaasin käyttö yksimahaisten rehuissa. Fytaasilla on tehostettu viljojen ja valkuaisrehujen sisältämän fosforin hyväksikäyttöä ja näin vähennetty lantaan erittyvän fosforin määrää sekä mineraalifosforin kulutusta. Samoin voidaan rehuseosten aminohappokoostumuksen optimoinnilla varmistaa sikojen ja siipikarjan hyvä kasvu ilman, että seosten raakavalkuainen nousee turhan korkealle.

Nautojen ruokinnassa Sopiva®-rehuratkaisuilla saadaan kotoisille karkearehuille täsmätäydennys, jolloin vältetään ravinteiden tuhlaileva käyttö. Niin yksimahaisilla kuin märehtijöillä Hankkijan omat innovaatiot Progut® ja Progres® parantavat rehun ravintoaineiden hyväksikäytön tehokkuutta.

Hankkijalla rehujen valmistuksessa on ympäristö huomioitu monella tavalla, muun muassa panostamalla biopolttoaineisiin, joilla on lähes kokonaan korvattu fossiiliset polttoaineet. Logistiikkayhtiömme Moveren kuljetuksissa on myös päästy kuljetussuunnittelun ja kaluston nykyaikaisuuden kautta päästövähennyksiin raaka-aineiden ja rehujen kuljetuksissa.

Aidosti vaikuttavaa työtä pellolta ruokintapöydälle asti

Suurin osa rehujen ja myös kasviperäisen ruuan ympäristövaikutuksista syntyy pellolla. Hankkijan vahvuus korostuu valikoiman ja osaamisen laajuudessa. Kun hallussa on koko ketju kylvösiemenestä korjuuseen ja kotieläintilalla myös eläinten ruokintaan asti, on Hankkijalla ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa asiakkaitaan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen sekä taloudellisesti että ympäristön ja ilmaston kannalta tarkasteltuna.

Hankkijan Kasvuohjelma tekee vuosittain lajiketestausta sekä omilla havaintokaistoillaan että asiakastilojen pelloilla. Kasvuohjelman avulla pyritään saavuttamaan ympäristöystävällisesti korkeampia satotasoja ja kohdentamaan tuotantopanokset tehokkaasti hyödyntäen uusimpia kasvilajikkeita, kasvinsuojelua ja täsmäviljelyn apukeinoja.

Ravintoaineet kiertoon

Hankkijan rehut edistävät ravinteiden tehokasta kiertoa ruokaketjussa. Rehuseoksissa käytetään elintarviketuotannon laadukkaita sivuvirtoja kattavasti. Sivujakeita välitetään myös Hankkijan toimesta suoraan tiloille, esimerkiksi sikatiloille biopolttoainetuotannon sivujakeena syntyviä valkuaisliemiä ja nautatiloille panimoteollisuuden valkuaissivujaetta, mäskiä.

Ilmastoahdistuksen sijaan me Hankkijalla haluamme tuoda esiin niitä mahdollisuuksia, joihin voimme asiakkaidemme kanssa yhdessä vaikuttaa. Maailma on muuttunut, ja enää ei pidä paikkaansa sanonta, että säille emme mahda mitään. Kun jokainen tekee osansa, pääsemme varmasti yhteiseen tavoitteeseen!