Optimaalista ruokintaa myös ympäristön parhaaksi

Ruokinta on merkittävä osa maidontuotannon kustannuksia. Miten ruokinnassa voidaan säästää niin, ettei maitotili heikkene?

Parhaita säästökeinoja ovat rehun käytön tehostaminen, hävikin vähentäminen sekä ruokinnan ja täydennysrehujen tarkennettu optimointi. Nämä toimenpiteet säästävät myös ympäristöä.

Tuotannon tehokkuuden parantuessa maidontuotantoon käytetty osuus ravintoaineista kasvaa, kun taas ylläpidon ja kasvatuksen osuus vähenee. Samalla pienenevät maidontuotannon ympäristöpäästöt maitolitraa kohden. Hyviä kehityskohteita ovat keskituotoksen nousu, tiinehtyvyyden parantaminen ja hiehojen poikimaiän alentaminen 24 kuukauteen.

Kotoisten rehujen hyvä sato ja laatu ovat tärkeimpiä ruokintakustannukseen vaikuttavia tekijöitä

Säilörehun hyvä sato ja oikea-aikainen korjuu alentavat rehun yksikkökustannusta, parantavat ravintoarvoa ja vähentävät täydennysrehujen ostotarvetta. Onnistunut säilöntä minimoi hävikin.

Säilörehun hyväksikäyttö tehostuu, kun rehu täydennetään oikein. Analysoi säilörehu ja optimoi ruokinta. Oikein valitut täydennysrehut tehostavat pötsin toimintaa ja turvaavat lehmien hyvinvointia. Optimaalinen täydennysruokinta on Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden ydinosaamista. Käytä tämä asiakasetu hyväksesi.

Sopivarehu® on tarkin mahdollinen täydennysrehu

Sopivarehussa maksat vain niistä ominaisuuksista, joita tarvitset juuri oman säilörehusi täydentämiseen. Sopivarehun avulla ruokinnassa voidaan nyt optimoida myös aminohappojen saanti. Valkuaisruokinnan tarkentaminen säästää kustannuksia ja vähentää typpipäästöjä.

Optimaalinen ruokinta turvaa terveyttä ja vähentää eläinten ennenaikaisia poistoja. Riittävä suojaravintoaineiden eli kivennäis- ja hivenaineiden sekä vitamiinien saanti on tärkeää terveyden, hedelmällisyyden ja vastustuskyvyn turvaamiseksi. Tässäkin tarkin ratkaisu on Sopiva.

Tasapainoinen ja tuotantovaiheen haasteet huomioiva ruokinta ennaltaehkäisee tuotantosairauksia, kuten ketoosia ja poikimahalvausta. Onnistunut ruokinta voi vähentää myös sorkkaongelmien tai utaretulehdusten riskiä. Terveet eläimet ovat tuottavia ja käyttävät ravintoaineet tehokkaasti.

Tarkkaile lehmien vointia ja seuraa tuotos- ja terveystietoja päivittäin. Tarkista rehuanalyysi ja teetä uusi ruokintasuunnitelma aina tarvittaessa. Kun ruokinta pysyy optimaalisena, tuotantotavoitteet toteutuvat ja ympäristö kiittää. Rehu ei mene harakoille.

Liittyvät tuotteet