Paalimuovin kierrättäminen vähentää fossiilisen muoviraaka-aineen tarvetta

Nautatilojen säilörehu säilötään yleisesti muovikalvoa hyödyntäen, koska muovi on edelleen ylivoimainen materiaali ilmatiiviissä pakkauksissa. Käytettävään muovin määrään vaikuttaa tapa, jolla nurmirehu säilötään.

Kuva-Paalit pellolla

Laakasiiloon tai aumaan säilöttäessä muovin suhteellinen käyttömäärä on paalirehua huomattavasti alhaisempi. Paalirehun puolesta puhuu korjuuajan pieni työvoiman tarve ja mahdollisesti kauempana sijaitsevat peltolohkot. Mahdollinen säilörehun myynti tilalta toiselle onnistuu myös helposti, kun rehu on säilötty paaleihin.

Pelkästään paalirehusta syntyy tiloilla vuosittain 6–7 miljoonaa kiloa muovijätettä. Sen hyödyntäminen kierrättämällä takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi on erittäin suositeltavaa ja vähentää fossiilisista lähteistä olevan muoviraaka-aineen tarvetta. Kuinka kierrätettyä materiaalia voi hyödyntää paalimuovin valmistuksessa.

Triowrap loop – kierrätyksen hyödyntäminen

Triowrap Loop -käärintäkalvon valmistuksessa on käytetty minimissään 25 prosenttia kuluttajakierrätettyä (PCR, Post-Consumer Recycled) raaka-ainetta, joka on pääasiallisesti peräisin maatalouskalvoista. Tämän lisäksi valmistuksessa käytetään tuotannosta kierrätettyä raaka-ainetta PIR, PostIndustrial Recycled), jolloin kierrätetyn raaka-aineen osuus kohoaa yli 30 prosenttiin.

Kierrätetystä polyeteenistä valmistetulla Triowrap Loop -käärintä kalvolla on samat ominaisuudet kuin perinteisellä Triowrap-kalvolla. Kierrätetyn materiaalin käyttäminen tuotannossa vähentää tarvittavan fossiilisen raaka-aineen määrää, jolloin hiilijalanjälki pienenee jopa 22 prosenttia verrattuna vastaavaan perinteiseen tuotteeseen. Kierrätetystä materiaalista valmistettu Triowrap Loop -käärintäkalvo on edelleen täysin kierrätettävää ja mahdollistaa näin päätymisen uudeksi raaka-aineeksi.

Kierrätetyn materiaalin ja kierrätyksen lisääminen tukevat voimakkaasti uudistunutta jätelakia, jonka myötä muovipakkausten kierrätysasteen tulee olla 50 prosenttia vuonna 2025.

Meillä Suomessa puuttuu kattava ja toimiva keräysjärjestelmä. Ruotsi on tässä meitä hieman edellä. Maatalousmuovikaupan ”kulisseissa” keskustelu muovijätteen toimivan keräys- ja jatkojalostusketjun rakentamisesta käy ja alustavia suunnitelmia on monella toimijalla. Myös Hankkija on vastuullisena toimijana mukana keskusteluissa ja tekee oman osuutensa, että järjestelmä saadaan toimimaan.


Teksti: Jani Kautto, Hankkija Oy ja Tony Ollila, Trioworld