Progres® paransi kilien kasvua ja rehuhyötysuhdetta

Hankkijan Progres®-rehuinnovaation hyödyt vasikoiden ruokinnassa tunnetaan jo laajalti, mutta vaikutuksia on tutkittu myös muilla märehtijöillä - tässä kokeessa tutkittiin Progres®:in vaikutusta kilien kasvuun ja terveyteen Hollannissa. Progres® on suomalainen, ainut havupuiden pihkaan perustuva rehuaine. Pihkan resiinihapot tukevat suoliston hyvinvointia vähentämällä tulehdukseen liitännäistä kollageenin hajotusta.

Kokeessa oli mukana 160 uroskiliä joiden keskimääräinen paino kokeen alussa oli 4,12 kg. Eläimet jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, kontrolli ja Progres®, ja pidettiin 20 kilin ryhmissä.

koeasetelma, kilit, Progres

Ryhmästä riippuen kilit saivat viiden viikon ajan Denkavitin valmistamaa juomarehua joko ilman Progres®:ia tai Progres®-lisäyksellä. Valmis juoma sisälsi kokeen alussa juomarehua 200 g/l, ja sitä lisättiin 10 g/l viikossa kunnes saavutettiin juomarehun pitoisuus 230 g/l. Kasvatustulosten lisäksi kokeessa huomattiin, että Progres® vähensi juomarehun pölyämistä.

Kilit punnittiin saapumisen lisäksi viikoittain. Syöttökerrat tallennettiin, ja juomarehun jäännökset punnittiin päivittäin.

Tässä kokeessa Progres®:
- paransi kasvua 570 g/eläin
- paransi rehuhyötysuhdetta: 1,21 Progres®-ryhmässä ja 1,28 kontrolliryhmässä
- vähensi juomarehun kulutusta 80 g saavutettua kasvukiloa kohti
- vähensi keuhkojen vaurioituneita alueita
- vähensi juomarehun pölyämistä

Koeajan kustannuksilla viljelijä sai kasvatuksesta 1,12 e/kili enemmän kun juomarehu sisälsi Progres®-rehuinnovaatiota.