Ratkaisuja lampaiden terveyden tueksi

Karitsointi on haaste terveydelle

Karitsointi on lampaiden ruokinnassa vuoden haastavin vaihe. Karitsoinnin jälkeen uuhi on altis kalsiumin ja energian vajeelle, mikä laskee myös uuhen omaa vastustuskykyä. Riski kasvaa sitä enemmän mitä useampi karitsa uuhella on imetettävänä.

Tärkeintä karitsoinnin jälkeen on tarjota uuhelle hyvä karkearehu sekä täydennysrehu ja kalsiumpitoinen kivennäinen, kuten Luonnon Lammaskivennäinen.

Karitsoinnin jälkeen uuhien kalsiumin saantia voidaan varmistaa ProRumen Ca -liuoksella. Se kohottaa nopeasti veren kalsiumpitoisuutta, eikä ärsytä uuhen ruuansulatuskanavaa.

ProRumen Ca-liuoksen annostelu karitsoinin yhteydessä

  • 2/5 pullo 1 vrk ennen arvioitua karitsoimista
  • 1/5 pullo muutama tunti ennen arvioitua karitsoimista
  • 2/5 pullo 10-12 tuntia karitsoimisen jälkeen tarvittaessa

Energiansaannin ja hyvän maidontuotannon varmistamiseen uuhille voidaan tarjota Acetona Energy Power -täydennysrehua. Se on monipuolinen energialisä, joka parantaa uuhen syöntiä ja ylläpitää riittävän veren sokeritason. Se edistää myös uuhen kuntoutumista ja uudelleen tiinehtymistä.

Acetona Energy Power -rehua tai nestemäistä Acetona Energy -liuosta annetaan lampaille 0,05 kg/pv alkaen 14 vrk ennen karitsointia ja jatkuen laitumelle laskuun asti tai 8 viikkoa karitsoinnin jälkeen.

Karitsoille lisää maitoa?

Karitsa ruokintapöydällä

Maito on vasta syntyneen karitsan ainoa ja tärkein ravintoaineiden lähde. Karitsan pötsi on vielä täysin kehittymätön käyttämään karkea- ja väkirehua. Vielä 9 viikon iässäkin yli 40% ravinnon saannista on riippuvaista uuhen maidosta/maidon korvikkeesta.

Jos uuhen maidontuotanto on heikkoa, karitsat eivät kasva ja niiden vastustuskyky heikkenee. Karitsoiden maidonkorvikkeeksi sopii SprayFo Lamb -juomarehu. Sen koostumus vastaa hyvin lähelle uuhen maidon koostumusta ja se sisältää karitsalle tärkeän vitamiini- ja kivennäistäydennyksen. Karitsoille ei tule tarjota vasikoiden maidonkorviketta, sillä sen rasvapitoisuus on riiittämätön ja laktoosin määrä haitallinen karitsalle. Maidonkorvikkeen ohella karitsoille kannattaa tarjota vapaasti maittavaa lisäväkirehua 5 päivän iästä lähtien.

SprayFo Lamb juotto-ohjeet karitsoille

  • 1kg Sprayfo Lamb -jauhetta + 5 litraa vettä = 6 litraa valmista juomaa. Sekoituslämpötila 55-65 C. Juottolämpötila 40 C, vapaassa juotossa lampolan lämpötila.
  • Juota karitsat vähintään 3 kertaa päivässä, juoton alussa 5 kertaa päivässä.
  • Juoma-annoksen määrä kertaa kohden 1-6 dl karitsan koon mukaan.

Ripuli hallintaan ajoissa

Vierotus, huono rehujen hygieeninen laatu ja esimerkiksi väärällä suhteella sekoitettu juomarehu altistavat karitsan ripulille. Ripulin nopea hoito kannattaa, sillä pidempään jatkuessaan, se heikentää karitsan kasvua ja yleiskuntoa. Pitkään jatkuessaan ripuli aiheuttaa pysyviä muutoksia ruuansulatuskanavan toimintaan, mikä heikentää karitsan rehunkäyttökykyä pysyvästi.

Primo Electrolyte sopii ripulin ennalta ehkäisyyn ja hoitoon sekä neste- ja suolatasapainon palauttamiseen karitsoille ja uuhille. Ripulissa eläin kärsii nimenomaan kuivumisesta ja usein se on myös syy ripulista johtuvaan kuolemaan. Primo Electrolyte sisältää mm. kalium- ja natriumkloridia nestetasapainon palauttamiseen ja kuivumisen estämiseen. Siinä on myös sokeria karitsoiden energian saannin avuksi.

Primo Electrolyte -jauhe sekoitetaan aina puhtaaseen veteen ja annetaan liuoksena sellaisenaan. Sen käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla 22 g (mittalusikallinen) Primo Electrolyte -jauhetta litraan puhdasta vettä. Uusi käyttöliuos valmistetaan päivittäin, mieluimmin kahdesti päivässä. Tuoretta, puhdasta Primo Electrolyte -liuosta annetaan eläimille puhtaista juoma-astioista tai -automaateista suolistohäiriöiden riskitilanteissa sekä hoidon tai toipumisen aikana.

Primo Electrolyte -annostus suolistohäiriöissä:

  • Anna Primo Electrolyte-liuosta 10 minuuttia maidon / juomarehun jälkeen
  • 1. ja 2. päivänä 1:1 suhteessa (100 %)
  • 3. ja 4. päivänä suhteessa 1:2 (50 %)
  • 5. ja 6. päivänä suhteessa 1:4 (25 %) maidon/juomarehun määrästä

Lisävitamiinit kotoisten rehujen täydennykseen

Lampaiden ruokinnassa lisävitamiinien tarve korostuu kevättalvella karkearehujen pitkän säilytysajan jälkeen. Lisävitamiinien jatkuva käyttö on perusteltua aina, jos ruokinta pohjautuu pitkälti kotoisiin rehuihin eikä teollisia täydennysrehuja käytetä.

ADE Vita rae sopii erityisesti uuhille vitamiinitäydennykseen tiineyskauden lopulla, imetyskaudella, ennen siemennystä sekä sairauksien ja lääkitysten jälkeen. Pienrakeisena sen voi sekoittaa muuhun rehuun tai antaa sellaisenaan 5-10 g/ uuhi/päivä.

Karitsoiden lisävitamiiniksi soveltuu parhaiten Xylitol Monivimin -liuos. Se sisältää rasvaliukoisten vitamiinien ohella myös vesiliukoisia C- ja B-vitamiineja, joita märehtijäksi kehittymätön karitsa ei pysty vielä itse tuottamaan. Xylitol Monivimin -täydennystä 1-2 ml/karitsa/päivä suositellaan erityisesti juottokaudella ja vieroituksen yhteydessä tukemaan karitsan vastustuskykyä.

Lampaat ruokintapöydällä

Nurmen seleeni ei riitä lampaille

Suomessa nurmen seleenipitoisuus on harvoin jos koskaan riittävä lampaiden tarpeisiin. Ongelma korostuu erityisesti luomutuotannossa, jossa ei seleenipitoisia lannoitteita käytetä. Seleenin puutos näkyy erityisesti karitsoiden elinvoimaisuudessa. Uuhella seleenin puutos lisää riskiä kohtu- ja utaretulehduksille ja jälkeisten jäännille. Se voi olla myös taustalla uuhen heikolle tiinehtymiselle.

Seleenin tarve tulee arvioida muun ruokinnan mukaan. Laadukkaat kivennäiset, kuten Luonnon lammaskivennäinen, sisältävät useimmiten uuhille ja karitsoille riittävän seleenilisän. Kivennäisen käyttömäärän jäädessä alle suosituksen on lisäseleeni tarpeen.

Seleenitäydennys tarvitaan vuoden ympäri lampaille. Lihas-, maksa- ja sydänrappeutumien sekä hedelmällisyyshäiriöiden välttämiseksi seleenilisää tulee antaa 2-4 viikon kuureina karitsoinnin aikaan uuhille sekä nuorille nopeakasvuisille eläimille. Lampaille sopivia seleenitäydennysrehuja ovat vahva Seleeni-E liuos (2 ml/ lammas/päivä) ja pienrakeinen Seleeni E-rae (40 g/lammas/päivä). Seleeni E- rae sisältää myös orgaanista seleeniä, joka imeytyy epäorgaanista seleeniä paremmin. Se on tarpeen erityisesti, jos karkearehun ja viljan seleenipitoisuus on matala.