Kotoiset rehut ja viljan laadun merkitys

Kotoiset rehut

Kotoiset rehut

Kotoisten rehujen laatu ratkaisee pitkälti maitotilan ruokinnan menestymisen. Tieto kotoisten rehujen laadusta ja määrästä mahdollistaa niiden täysimääräisen hyödyntämisen ja on avain kannattavaan tuotantoon. Mitoittamalla kotoisten rehujen tuotanto tilan tarpeiden mukaan turvataan kotoisten rehujen riittävyys läpi vuoden ja toisaalta säästytään turhalta rehuhävikiltä.

Tuotostavoitteet täyttyvät, kun kotoisten rehujen täydentäminen suunnitellaan huolella. Ruokinnan suunnittelun lähtökohtana ovat eri tuotosvaiheiden asettamat vaatimukset sekä käytössä oleva ruokintatekniikka.

Tunne myös viljasi laatu ja valitse lajike oikein

Tunne viljasi laatu

Karjatilalla viljan osuus lehmien päivittäisestä väkirehuannoksesta on keskimäärin 50 %. Ruokinnassa käytettävän viljan arvo määräytyy pääosin hehtolitrapainon, tärkkelyspitoisuuden sekä valkuaispitoisuuden mukaan. Hankkijan analysoimissa karjatilojen viljoissa esimerkiksi ohran hehtolitrapaino on vaihdellut alle 60 kg/hl yli 70 kg/hl. Jos ohran oletetaan ruokinnassa painavan 64 kg/hl ja todellisuudessa ohran paino onkin 54 kg/ hl, menetetään jo ohran virhearvioinnilla noin litra maitoa/lehmä/päivä.

Viljan laadun tunteminen antaa perusteet oikean puolitiivisteen valinnalle ja tuloksellisen ruokinnan suunnittelulle. Hankkija analysoi rehuasiakkaiden viljan omassa laboratoriossamme. Vilja-analyysin voi myös teettää esimerkiksi Viljavuuspalvelussa.

Karjatilan viljalajikkeita valittaessa tärkeimmät tarkkailtavat ominaisuudet ovat lajikkeen tärkkelys- ja valkuaissato, erityisesti jos viljanviljelyala on rajallinen. Kaikki Hankkijan ohralajikkeet sopivat rehuohraksi, mutta erityisenä valintakriteerinä voi pitää korkeaa satotasoa, suurta jyväkokoa ja korkeaa hehtolitrapainoa. Korkea tärkkelyspitoisuus viittaa hyvään energia-arvoon. Rehuohran hyvät viljelytavoitteet ovat: hehtolitrapaino yli 68 kg/hl,tärkkelys yli 62% ja raakavalkuaispitoisuus n. 12%. Rehuohrista karjatilan valinnaksi sopii esimerkiksi Aukusti-ohra.

Rehukauran viljelyn tavoitteena on lehmien ruokinnan kannalta mahdollisimman korkea hehtolitrapaino ja suuri jyväkoko. Kevyissä jyvissä kauran suuri kuoripitoisuus heikentää sen rehuarvoa. Rehukauran hyvät viljelytavoitteet ovat: hehtolitrapaino yli 54 kg/hl ja raakavalkuaispitoisuus n. 13 %. Hankkijan valikoimasta löytyy runsassatoisia uutuuslajikkeita, kuten Akseli-ja Steinar-kauralajikkeet, nimenomaan maitotilan tarpeisiin.