Lypsylehmien puolitiivisteruokinta

Puolitiivisteruokinta

Tärkkelyspitoisuuden hallinta on onnistuneen puolitiivisteruokinnan perusta. Oikean puolitiivisteen valintaan vaikuttaa ensisijaisesti viljan laatu ja määrä, mutta myös säilörehun laatu. Hyvä säilörehu antaa mahdollisuuden täydentää ruokintaa astetta kevyemmällä puolitiivisteellä tuotoksesta tinkimättä. Puolitiivisteruokinta sopii parhaiten tiloille, jotka haluavat turvata hyvän tuotoksen ja käyttää kotoisia rehuja maksimaalisesti ruokinnassa.

Krono-puolitiivisteet soveltuvat matalan tärkkelyspitoisuuden ansiosta tärkkelyspitoisen viljan, kuten vehnän ja ohran, täydentämiseen. Kauran ja kevyen ohran täydentämiseen suosittelemme tärkkelysrikkaita Krossi-puolitiivisteitä.

Huippu-puolitiivisteet sisältävät innovatiivisen Maito-Pro-konseptin. Ne on suunniteltu korkeaa tuotosta ja hyvää rehun hyötysuhdetta tavoitteleville tiloille. Tuotos-puolitiivisteet sopivat parhaiten edullista ja varmatoimista ruokintatapaa etsiville tiloille.

Puolitiivisteen valinta viljan laadun perusteella

Viljalajin lisäksi puolitiivisteen valinnassa tulee aina huomioida käytettävän viljan hehtolitrapaino. Hehtolitrapaino ja viljalaji vaikuttavat paljon viljan energia-arvoon ja siten sopivampaan täydennykseen. Kun viljan laatu yliarvioidaan, valitaan usein energiapitoisuudeltaan alhainen puolitiivistetäydennys, eivätkä tuotannolliset tavoitteet toteudu.

  1. Huippu-Krossi + Ohra, myös kauravaltaisella
  2. Tuotos-Krossi + Ohra, myös kauravaltaisella
  3. Huippu-Krono + Ohra
  4. Tuotos-Krono + Ohra
Puolitiivisteen valinta

Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan

Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan kuvaa viljan ja puolitiivisteen käyttösuositusta eri tuotosvaiheissa. Puolitiivisteitä suositellaan käytettävän keskimäärin puolet väkirehuannoksesta, mutta viljan ja puolitiivisteen suhdetta säädetään tarvittaessa viljan ja säilörehun laadun mukaan. Puolitiivisteruokintaa suositellaan täydennettäväksi kivennäisrehulla, kuten Lypsy Naminolla. Poikimisen seudulla puolitiivisteruokintaa tukevat Acetona-tuotteet.
Hankkijan ruokintaohjelma