Seosruokintatilan data tuottamaan

Nautojen ruokinnan tulee olla pakollisen kustannuksen sijaan investointi, joka luo lisäarvoa. Cowconnect on seosruokintatilojen monipuolinen ruokinnanhallintajärjestelmä, jossa todellinen, reaaliaikainen data mahdollistaa ruokinnan taloudellisten vaikutusten kriittisen tarkastelun.

 

"Todellisia vaikutuksia tilan talouteen on helppo seurata"

 

Tuotantopanoskustannusten noustessa jokainen kuluerä joutuu punnittavaksi. Rehulasku voi monessa tapauksessa tuntua helpoimmalta vaihtoehdolta karsia kuluja. Ruokinnan kustannuksia tarkastellessa tulisi olla tietoinen kunkin komponentin tuotantovaikutuksista. Väkirehutason lasku tai laadusta tinkiminen ei kannata, mikäli samalla menetetään kustannussäästöä suurempi määrä maitotilistä.

 


 

Tilojen arkisesta toiminnasta tallentuu jatkuvasti valtava määrä dataa, jota voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin tilan johtamisessa ja päätöksenteossa. Kuinka toissapäiväisen seoksen teko sujui ja milloin rehua pitäisi tilata? Ihmisen muisti on lyhyt, joten nykyteknologia on korvaamaton apu. Cowconnect tallentaa pilvipalveluun automaattisesti tehtyjen ja jaettujen seosten toteutuneen koostumuksen ja näin ollen ruokintakerran todellisen kustannuksen ja toteutuneet rehuarvot.

Mutta mikä on tätäkin tärkeämpää, Cowconnectin avulla selviää myös ruokinnan takaisinmaksukyky. Ruokintakustannus yhdistyy päivittäin vastaavan ajanjakson tuotostietoihin, jolloin esimerkiksi toteutunutta maitotuotto-rehukustannuslaskelmaa on helppo seurata ja arvioida päivätasolla. Tämän työkalun avulla ruokinnan mukauttaminen on hallittua, ja tiedetään tarkasti, mitkä ovat muutosten todelliset vaikutukset tilan talouteen. Jatkuvasti piirtyvät, mukautuvat graafit innostavat paneutumaan syvemmin ruokinnan ja tuotostietojen yhdistymisestä syntyvään dataan. Uusia tavoitteita on helppo asettaa ja seurata. Näin ollen käytössä on loistava työkalu matkalle kohti tuottavampaa maidon- ja naudanlihantuotantoa.

 

Kohti tarkempaa arkea

 

Yksi Cowconnectin kiinnostavista ominaisuuksista on seostarkkuuden seuranta. Jokainen seoksen tekijä saa oman profiilin, joka valitaan käyttöön ennen työhön ryhtymistä. Pilvipalvelussa aina ajan tasalla oleva seossuunnitelma näkyy kaikille samanlaisena, ja vältytään ylimääräisiltä väärinymmärryksiltä ruokinnan muutoksissa. Myös yksittäisten työntekijöiden onnistumista ruokinnassa on helppo seurata ja poikkeamiin pystytään puuttumaan ajoissa. Päivästä toiseen tasalaatuisena pysyvä seos parantaa nautojen pötsiterveyttä ja mahdollistaa tuotoksen paremman kehittymisen ilman notkahduksia.

 
Cowconnect ohjelmiston kuvakaappaus eri varastotasoista
Ruokinnassa käytetyt komponentit linkitetään omiin havainnollisiin varastoihinsa, joten varastotasoa voi seurata nopeasti.


 

Säilörehun kuiva-aineen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi seoksen toteutuneeseen ravintoainesisältöön. Tällä on suora yhteys eläinterveyteen, lihanautojen kasvuun ja lehmien maitotuotokseen. Seosta tehdessä voidaan esimerkiksi kattamattomassa siilossa olevalle säilörehulle tehdä kuiva-ainekorjaus vallitsevan säätilan perusteella. Kuiva-ainekorjauksen avulla muiden seokseen lisättävien komponenttien määrät optimoituvat uudelleen vastaamaan täydellistä seoksen koostumusta. Myös ryhmien eläinmäärien muuttaminen onnistuu ”on the go”, näin ylimääräisen jäännösrehun määrä vähenee.

 

Seuraa kulutusta

 

Cowconnect seuraa rehujen varastotasoja. Ruokinnassa käytetyt komponentit linkitetään omiin havainnollisiin varastoihinsa, joten varastotasoa voi seurata nopeasti. Cowconnect huomioi seoksiin käytettyjen raaka-aineiden määrät ja vähentää ne varastotasoista. Saapuneet rehuerät niin väkirehuista kuin kivennäisistä ja säilörehuista saa kirjattua nopeasti varastoon esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta.


Teksti: Anna Lehtinen


Ota yhteyttä alueellasi toimivaan Hankkijan ruokinta-asiantuntijaan tai konemyyjään.

Hyödynnä 30 päivän ilmainen kokeilujakso!

Cowconnect ohjelmistosta kuva ja teksti: Kokeile ilmaiseksi 30 päivän ajan


• Kokeilujakso sisältää Cowconnect Go ­ohjelmiston ilman seosrehuvaunuun kiinnitettävää vaakapäätettä.

• Kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Cowcon­nect Go ­tilauksena 59 €:n kuukausi­maksulla.

• Voit halutessasi ostaa Cowconnectin käyttöä automatisoivan laitteiston.