Hometoksiinit nautojen ruokinnassa


  • Hometoksiinit ovat homeiden tuottamia myrkkyjä
  • Toksiinit lisäävät mm. tulehdusherkkyyttä ja heikentävät suoliston toimintaa
  • Analysoi ruokinnassa olevien viljojen toksiinit
  • Hankkijalta saat ratkaisut hometoksiinien haittojen vähentämiseen: toksiinisieppari, Progut ja Progres

Hometoksiinit

Hometoksiineita eli homeiden tuottamia myrkkyjä voi esiintyä erityisesti haasteellisella kasvukaudella korjatuissa viljoissa ja säilörehuissa. Hometoksiinit eivät ole silmin havaittavissa, joten huonolaatuisen viljan analysointi on tärkein keino varmistaa onnistunut ruokinta.

Lypsylehmillä toksiinien tiedetään mm. lisäävän tulehdusherkkyyttä, heikentävän hedelmällisyyttä sekä vaikuttavan maksan ja munuaisten toimintaan. Hometoksiinit ovat valitettavasti usein se viimeinen syy, mitä lähdetään penkomaan, kun lehmillä on runsaasti utaretulehduksia, tiinehtymättömyyttä tai epämääräistä sairastelua.

Märehtijöiden apuna on pötsi, joka lieventää hometoksiinien haittoja. Pötsimikrobit muuntavat joitakin hometoksiineja vähemmän haitalliseen muotoon. Miten tehokas hometoksiinien eliminoija pötsi sitten käytännössä on? Korkeatuottoisilla lehmillä pötsin virtausnopeus on suuri, ja osa toksiineista ohittaa pötsin. Jos pötsi on hapan, mikrobit eivät kykene pilkkomaan toksiineja tehokkaasti. Lisäksi toksiinit heikentävät myös pötsimikrobien toimintaa.

Hometoksiinien vaikutukset terveyteen ja tuotantoon riippuvat toksiinien määrästä ja laadusta. Toksiinit vaurioittavat suolen pintaa, jolloin ravintoaineiden imeytyminen hidastuu ja rehuhyötysuhde heikkenee. Eläimillä voi esiintyä ripulia, syömättömyyttä ja tuotoksen alenemista. Toksiinien pitoisuus veressä nousee, ja niitä voi erittyä myös maitoon. Homemyrkyt varastoituvat maksaan, joten ketoosin, maksan rasvoittumisen ja hedelmällisyyshäiriöiden riski vastapoikineilla kasvaa. Monet hometoksiinit vaikuttavat haitallisesti myös eläimen puolustusjärjestelmän toimintaan. Eläinten vastustuskyky tulehduksia sekä virus- ja bakteeritauteja vastaan heikkenee.

Hometoksiinien haittavaikutusten riski kasvaa, jos toksiinien pitoisuus ruokinnassa on suuri. Yhdistelmä eri hometoksiineja on haitallisempaa kuin esimerkiksi vain korkea deoksinivalenolin (DON) määrä rehuissa.

Hankkijan rehutehtaille vastaanotettavat viljat monitoroidaan tärkeimpien hometoksiinien suhteen

Hankkija analysoi hometoksiinipitoisuuksia kaikista saapuvista ennakkonäytteistä ja viljaeristä, eikä rehutehtaille vastaanoteta toksiinipitoisuudeltaan korkeita viljaeriä. Viljan vastaanoton yhteydessä tutkitaan deoksinivalenoli (DON) kaikista vastaanotetuista kaurakuormista ja kattavasti vehnä- ja ohrakuormista sekä aina, jos vilja on aistinvaraisesti arveluttavaa. Lisäksi tehdään seurantaa zearalenonista (ZEA) sekä HT2- ja T2 -toksiineista.

Märän kesän ja huonojen korjuuolosuhteiden seurauksena eniten korkeita DON-pitoisuuksia on mitattu kauroista, mutta myös ohrasta ja vehnästä. Alueelliset erot viljojen toksiinipitoisuuksissa ovat suuria. Homeriski voi lisääntyä myös vasta varastoinnin aikana, jos esimerkiksi viljan kuivatus ei ole ollut riittävän huolellista ja nopeaa. Murskevilja on myös herkkä homehtumaan säilönnän epäonnistuessa.

Analysoi hometoksiinit

Hometoksiiniriskin kartoittamiseen suositellaan ruokinnassa olevan viljan analysointia. Toksiineja voi analysoida mm. Suomen Viljavan laboratoriossa. Jos toksiinipitoisuus on korkea (raja on erilainen eri toksiineilla), viljaa ei pidä syöttää eläimille. Lievästi toksiinipitoista viljaa voi kokeilla ensisijaisesti isommille märehtijöille, kuten lihanaudoille, pieninä päiväannoksina. Herkimpiä hometoksiineille ovat nuoret eläimet, kuten vasikat, joilla ei ole vielä pötsinkään tuomaa suojaa. Niille on turvallisempaa ostaa Primo-rehua.

Homeisia rehuja ei pidä syöttää eläimille, ei myöskään säilörehuja. Niissäkin on toksiineja. Luken tutkimuksessa 2022* kartoitettiin nurmi- ja kokoviljasäilörehujen hometoksiinipitoisuuksia suomalaisilla karjatiloilla. Näytteet otettiin erikseen hyvästä rehusta ja homeisista kohdista. Hyvien rehunäytteiden toksiinipitoisuudet olivat pieniä, mutta kaikissa homeisissa säilörehunäytteissä oli haitallisen korkeita toksiinipitoisuuksia ja useita eri toksiineja. Niissä esiintyi samoja punahometoksiineja kuin viljoissa (mm. hormonitoimintaa häiritsevä zearalenoni), ja lisäksi varastohomeiden toksiineja. Säilörehun homeiset kohdat on poistettava rehun joukosta. Nopea ja onnistunut säilöntä heti korjuun jälkeen varmistaa säilörehun ja murskeviljan hygieenistä laatua ja turvallisuutta.

Ratkaisut hometoksiinien haittojen vähentämiseen naudoilla

Hometoksiiniriskin arviointiin ja mahdollisten toksiinien haittavaikutusten minimointiin apunasi ovat Hankkijan ruokinta-asiantuntijat, joilta löytyy oikea tuotevalikoima tilasi hometoksiinien haittojen vähentämiseen.

Hankkijan teollisiin väkirehuihin lisättävän tai erikseen annosteltavan homesiepparin käyttö ruokinnassa on suositeltavaa, jos tilan viljassa on toksiinipitoisuus koholla. Toksiinianalyysin tulos tulee huomioida viljan käyttömäärissä seoksen koostumusta suunniteltaessa.

Hankkijan Progut®- ja Progres®- tuotteilla voidaan tukea kotieläinten suoliston ja puolustusjärjestelmän hyvinvointia. Progresin resiinihapot tukevat suolen pinnan kuntoa vähentämällä suolistoa hajottavien tekijöiden aktiivisuutta. Progutin tehoaineet, kuten betaglukaani ja manno-oligosakkaridit toimivat mallikappaleina, joiden avulla eläimen suolisto valmentautuu kohtaamaan haitallisia mikrobeja, kuten tauteja aiheuttavia bakteereita tai hiivoja. Progut ja Progres ovatkin erinomainen apu silloin, kun eläimen rehussa tai muussa ympäristössä on tavallista enemmän haasteita.

*Manni, Rämö, Franco, Rinne, Huuskonen: Occurrence of Mycotoxins in Grass and Whole-Crop Cereal Silages—A Farm Survey, Agriculture 2022, 12(3)

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot