Kotoinen vilja nautojen ruokinnassa

Tunne viljasi laatu ja valitse lajike oikein

Tunne viljasi laatu

Karjatilalla viljan osuus lehmien päivittäisestä väkirehuannoksesta on keskimäärin 50 %. Ruokinnassa käytettävän viljan arvo määräytyy pääosin hehtolitrapainon, tärkkelyspitoisuuden ja valkuaispitoisuuden mukaan. Hankkijan Optimi-vilja-analyysipalvelussa analysoitujen karjatilojen viljoissa esimerkiksi ohran hehtolitrapaino on vaihdellut alle 60 kg/hl yli 70 kg/hl. Jos ohran oletetaan ruokinnassa painavan 64 kg/hl ja todellisuudessa ohran paino onkin 54 kg/ hl, menetetään jo ohran virhearvioinnilla noin litra maitoa/lehmä/päivä.

Viljan laadun tunteminen antaa perusteet oikean seosruokinnan suunnittelulle, puolitiivisteen valinnalle ja onnistuneelle väkirehujen jakosuunnitelmalle.

Viljalajikkeiden valinnassa tärkeimmät tarkkailtavat ominaisuudet karjatiloille ovat lajikkeen tärkkelys- ja valkuaissato varsinkin, jos viljanviljelyala on rajallinen. Kaikki Hankkijan ohralajikkeet sopivat rehuohraksi, mutta erityisenä valintakriteerinä voi pitää korkeaa satotasoa, suurta jyväkokoa ja korkeaa hehtolitrapainoa. Korkea tärkkelyspitoisuus viittaa hyvään energia-arvoon. Rehuohran hyvät viljelytavoitteet ovat: hehtolitrapaino yli 68 kg/hl, tärkkelys yli 62% ja raakavalkuaispitoisuus n. 12%.

Rehukauran viljelyn tavoitteena on lehmien ruokinnan kannalta mahdollisimman korkea hehtolitrapaino ja suuri jyväkoko. Kevyissä jyvissä kauran suuri kuoripitoisuus heikentää sen rehuarvoa. Rehukauran hyvät viljelytavoitteet ovat: hehtolitrapaino yli 54 kg/hl ja raakavalkuaispitoisuus n. 13 %. Hankkijan valikoimasta löytyy runsassatoisia kauralajikkeita maitotilan tarpeisiin.

 

Optimi-analyysipalvelu käytössä ympäri vuoden

Hankkijan rehusopimusasiakkaiden käytössä on maksuton Optimi-palvelu. Optimi-palvelussa kotoisesta viljasta analysoidaan kosteus, valkuainen, hehtolitrapaino sekä ohrasta ja vehnästä myös tärkkelys. Analysoitujen tietojen perusteella ruokinta-asiantuntijamme suunnittelevat juuri Teidän tilallenne parhaat ruokintaratkaisut.

Edustava näyte on tärkeä

Eri viljalajeista kannattaa ottaa korjuukaudella mahdollisimman monta osanäytettä jokaisesta. Osanäytteet sekoitetaan hyvin keskenään ja lähetetään viljanäyte analysoitavaksi.

  • Ottakaa viljasta edustava näyte pussiin viljaerän eri puolilta. Suosittelemme 10 osanäytteen ottamista ja sekoittamista yhden litran kokoiseksi näytteeksi viljanäytepussiin.
  • Huomioittehan, että viljat analysoidaan viljalajikohtaisesti.
  • Täyttäkää saatelomake huolellisesti ja merkitkää näytepussiin selkeästi, että vilja-analyysi on tarkoitettu käytettäväksi eläinten ruokintasuunnitelmaan.
  • Näytteet voitte palauttaa myymäläämme tai ruokinta-asiantuntijallemme

  • Ota yhteyttä

    Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

    Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot