Loppukasvatus – yli 12 kk ikäiset lihanaudat

Lihanautojen loppukasvatus

Isojen lihanautojen syöntikyky on hyvä. Ne pystyvät hyödyntämään karkearehuja täysmääräisesti. Myös erilaiset elintarviketeollisuuden sivujakeet sopivat hyvin isojen lihanautojen ruokintaan. Jos säilörehu on sulavaa, täydennysväkirehujen tarve ei ole tässä kasvatusvaiheessa kovin iso. Isot, voimakkaasti kasvavat liharodut sekä niiden risteytysvasikat kuitenkin hyötyvät voimakkaammasta väkirehuruokinnasta kuin maitorotuiset tai keskikokoiset liharodut.

Isojen lihanautojen valkuaisen tarve voidaan hyvissä olosuhteissa täyttää jopa pelkällä säilörehulla ja pötsihajoavalla PVT-valkuaisella, kuten urealla. Pötsin mikrobivalkuaisen tuotanto riittää kasvun tarpeisiin, jos pötsi toimii hyvin ja energian saanti on riittävää. Isojen lihanautojen ruokinnassa onkin hyvä mahdollisuus hyödyntää Maxammon-käsiteltyä murskeviljaa, jossa pötsihajoavan valkuaisen määrä on happosäilöttyä viljaa korkeampi.

Tehokkain ruokinta suunnitellaan aina säilörehuanalyysin perusteella varmistaen, että valkuaisen, energian ja kivennäisten tarve täyttyy. Riittämätön PVT-valkuaisen saanti heikentää pötsimikrobien kasvua ja kuidun sulatusta, jolloin syönti alenee, rehuhyötysuhde heikkenee ja kasvu kärsii. Myös riittämätön energiansaanti rajoittaa pötsimikrobien kasvua. Hyvälaatuinen, analysoitu säilörehu, riittävä väkirehu- ja kivennäistäydennys ja suunnitelman mukainen valkuaistäydennys varmistavat kotoisten rehujen parhaan hyväksikäytön ja taloudellisen tuotannon.

Kasvunopeus

Kasvunopeuteen vaikuttaa tässäkin iässä eniten energiansaanti. Kun eläimet lähestyvät aikuiskokoa rasvan osuus kasvusta lisääntyy, ja vastaavasti lihasten ja luuston osuus vähenee. Rasva sisältää paljon energiaa, joten rasvoittuminen heikentää rehuhyötysuhdetta. Paras teurastusajankohta onkin kasvun hidastuessa, ennen kuin rasvan osuus nousee liikaa. Isot liharodut aikuistuvat myöhemmin, joten niiden tavoitepaino voi olla korkeampi kuin maitorotuisilla tai pienillä liharoduilla.

Yli 12 kuukauden ikäisten lihanautojen ruokinta voidaan toteuttaa joko erillisruokintana tai seosruokintana. Erillisruokinnassa hyvälaatuista ja sulavaa säilörehua tarjotaan vapaasti ja sitä täydennetään n. 4 kg annoksella loppukasvatukseen sopivaa Primo Kasvatus II -täysrehua.

Lihanautojen loppukasvatusajan ruokinta voidaan toteuttaa myös yhden tai kahden seoksen taktiikalla. Kahdella eri seoksella ruokittaessa eläinryhmien ravintoainetarpeet saadaan paremmin tyydytettyä ja kasvua tehostettua. Nuorten nautojen syöntikyky on vielä rajallinen, mutta seoksen riittävän energiapitoisuuden ja valkuaispitoisuuden avulla voidaan hyödyntää 6-12 kk ikäisten kyky kasvaa nopeasti hyvällä rehuhyötysuhteella. Oma seos 6-12 kk-ikäisille naudoille ja yli 12 kk ikäisille naudoille tehostaa pienempien kasvua ja vähentää rasvoittumisriskiä isoilla naudoilla.

Primo -ruokintaohjelma yli 12 kk lihanaudoille

Ikä Primo -ruokintaohjelma (erillisruokinta)
yli 12 kk Primo Kasvatus II 4 kg
Vapaasti: hyvää säilörehua
Ikä Primo -ruokintaohjelma (seosruokinta)
yli 12 kk Esimerkkiseos, %-seoksen kuiva-aineesta:

Säilörehu 60 % ka (D-arvo 680, rv 130 g/kg ka)
Viljaseos 31 % ka
Farmarin Rypsirouhe LK 7 % ka
Sonnikivennäinen 2 % ka

Kivennäisten ja vitamiinien täydentäminen

Helpoin tapa varmistaa lihanautojen kivennäisten saanti on valmis lihanautojen kivennäislisä, esimerkiksi Nautakivennäinen. Tasapainoinen kivennäinen täydentää säilörehun kivennäis- ja hivenaineiden saantia. Kalsiumin ja natrium ovat varmasti keskeisimmät lihanautojen kivennäisaineet, mutta useimmiten nurmi-viljaseokseen tarvitaan vähintään seleenin, kuparin ja sinkin täydennys terveen ja tehokkaan kasvun varmistamiseen.

Lihanlaadun kannalta E-vitamiinin riittävä saanti on tärkeää. Murskeviljaruokinta lisää tarvetta entisestään, mutta kuivankin viljan kanssa E-vitamiinilisä tulee muistaa, jos vilja tulee käyttöön pian korjuun jälkeen. E-vitamiini tukee myös lihanautojen vastustuskykyä. Seosruokintaan sopii esimerkiksi pienrakeinen Seleeni-E rae täydennykseen.

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot