Loppukasvatus – TMR

Lihanautojen loppukasvatus

Hyvä syönti on lihanaudan kasvun edellytys. Loppukasvatusruokinnassa edullisen seoksen koostaminen on avain kannattavuuteen, mutta kustannuskurin ohella tulee huolehtia seoksen hyvästä maittavuudesta sekä kasvutavoitteiden mukaisesta koostumuksesta. Monipuolinen seos on maittava. Monipuolisuus pitää myös nautojen pötsin toiminnan ja rehun sulatuksen tehokkaana. Monipuolisuutta seoksiin saadaan esimerkiksi teollisten sivujakeiden kautta, kuten mäskin tai tuoreleikkeen lisäämisellä. Karkearehun sulavuus sekä kotoisen viljan laatu ratkaisee väkirehujakeiden ja lisävalkuaisen tarpeen.

On hyvä muistaa, että seosta pitää olla jatkuvasti tarjolla ja tähteeksi saa jäädä jonkin verran rehua (n. 5%). Ruokintapöydän säännöllinen puhdistaminen takaa seoksen säilyvyyden maittavana. Seoksen komponenttien tulee aina olla hygieeniseltä laadultaan hyviä, ettei yksi heikompi rehuerä pilaa koko seoksen maittavuutta.

Eläinten ryhmittely

Pienten ja isojen lihanautojen syöntikyky ja ravintoainetarpeet ovat erilaiset. Ikäryhmittely mahdollistaa tekemään jokaiselle ikäryhmälle juuri sen ryhmän ravintoainetarpeita vastaavan seoksen, mutta käytännössä pitää arvioida erillisten seosten kannattavuus työmäärän ja kasvatuskustannusten valossa.

Isoissa kasvattamoissa oma seos pienille (esimerkiksi 250-300 kiloa painaville) ja isoille naudoille (450-500 kiloa painaville) tehostaa pienempien kasvua ja vähentää rasvoittumisriskiä isoilla naudoilla. Molemmille ryhmille tehdään oma seos: pienemmille väkevämpi ja isommille täyttävämpi. Seoksiin laitetaan samat peruskomponentit, mutta seosten energia-, valkuais- ja kivennäispitoisuudet eroavat toisistaan. Mikäli ryhmittely ei ole tilan kannalta tehokasta, koostetaan seos yleensä isompien nautojen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitearvoja lihanautojen seoksessa

Kivennäisten ja vitamiinien täydentäminen

Helpoin tapa varmistaa lihanautojen kivennäisten saanti on valmis lihanautojen kivennäislisä, esimerkiksi Nautakivennäinen. Tasapainoinen kivennäinen täydentää säilörehun kivennäis- ja hivenaineiden saantia. Kalsiumin ja natrium ovat varmasti keskeisimmät lihanautojen kivennäisaineet, mutta useimmiten nurmi-viljaseokseen tarvitaan vähintään seleenin, kuparin ja sinkin täydennys terveen ja tehokkaan kasvun varmistamiseen.

Lihanlaadun kannalta E-vitamiinin riittävä saanti on tärkeää. Murskeviljaruokinta lisää tarvetta entisestään, mutta kuivankin viljan kanssa E-vitamiinilisä tulee muistaa, jos vilja tulee käyttöön pian korjuun jälkeen. E-vitamiini tukee myös lihanautojen vastustuskykyä. Seosruokintaan sopii esimerkiksi pienrakeinen Seleeni-E rae täydennykseen.