Lypsylehmien puolitiivisteruokinta

Tärkkelyspitoisuuden hallinta on onnistuneen puolitiivisteruokinnan perusta. Oikean puolitiivisteen valintaan vaikuttaa ensisijaisesti viljan laatu ja määrä, mutta myös säilörehun laatu. Hyvä säilörehu antaa mahdollisuuden täydentää ruokintaa astetta kevyemmällä puolitiivisteellä tuotoksesta tinkimättä. Puolitiivisteruokinta sopii parhaiten tiloille, jotka haluavat turvata hyvän tuotoksen ja käyttää kotoisia rehuja maksimaalisesti ruokinnassa.

Krono-puolitiivisteet soveltuvat matalan tärkkelyspitoisuuden ansiosta vahvan tärkkelyspitoisen viljan, kuten vehnän ja hyvän ohran, täydentämiseen. Kauran ja kevyen ohran täydentämiseen suosittelemme tärkkelyspitoisempia Krossi-puolitiivisteitä.

Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan

Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan kuvaa viljan ja puolitiivisteen käyttösuositusta eri tuotosvaiheissa. Puolitiivisteitä suositellaan käytettävän keskimäärin puolet väkirehuannoksesta, mutta viljan ja puolitiivisteen suhdetta säädetään tarvittaessa viljan ja säilörehun laadun mukaan. Puolitiivisteruokintaa suositellaan täydennettäväksi kivennäisrehulla, kuten Lypsy Naminolla. Poikimisen seudulla puolitiivisteruokintaa tukevat Acetona-energiarehut.
Hankkijan ruokintaohjelma
Esimerkkiruokinta Huippu-Krossi puolitiivisteellä:
Tuotostaso kg/pv tai viikkoa poikimiseen 8....5 vkoa 4....3 vkoa 2 vkoa 1 vko 50 kg 45 kg 40 kg 35 kg 30 kg 25 kg 20 kg 15 kg
Nurmisäilörehu 31 29 28 23 56 52 48 42 39 38 36 36
Huippu-Krossi 0,5 1,0 1,5 10 8,4 7,3 6,2 5,0 3,9 3,0 2,5
Kaura, 54-58 kg/hl 0,5 1,0 1,5 9,0 9,0 9,0 9,0 8,2 6,9 5,5 3,2
Lypsy-Namino 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15
Umpi-Namino Anion 0,2 0,2 0,2 0,2
Acetona Energy Power 0,5 0,5 0,5 0,25
Esimerkki herutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono puolitiivisteellä:
Päiviä poikimisesta Annos, kg/lehmä/pv
1 2,5 viljaa + 2,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
2 3,0 viljaa + 3,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
3 3,5 viljaa +3,25 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
4 4,0 viljaa + 3,5 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
5 4,5 viljaa + 3,75 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
6 + jne. 5,0 viljaa + 4,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
Esimerkki tunnutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono puolitiivisteellä:
Viikkoa poikimiseen: Vilja, kg/lehmä/pv Huippu-Krossi, kg/lehmä/pv Lisäksi
3. 0,5 0,5
2. 1 1
1. 1,5 1,5 Acetona Energy Power 0,5 kg

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:
Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot