MTY Kallion tilalla muutosten tuulilla hienosti EKM-tuotoskisan toiselle sijalle

MTY Kallion tilalla Ylivieskassa lähdettiin täysillä EKM-tuotoskisaan ja tuloksena oli hienosti toinen sija. Tilalla saatiin nostettua tuotosta huimat 9,34 kg/lehmä/pv, ja nousujohteinen suunta on jatkunut myös kilpailun päättymisen jälkeen. Päivämaito on tällä hetkellä nostettu jo 37,5 litraan/lehmä.

Salla ja Veli-Matti Kallio onnistuivat nostamaan maitotuotosta huimat 9,34 kg/lehmä/pv.

Pienillä muutoksilla huimiin tuotosparannuksiin

Kilpailuun osallistumisen aikoihin tilalla tehtiin kokonaisvaltainen tutkiskelu, mitä kaikkea he voisivat navetassa parantaa ja päädyttiin tekemään monia pieniä muutoksia. Suurin muutos oli kiinteän seosvaunun vaihto vanhasta ja kuluneesta laadukkaaseen Triolietin vaunuun, mikä kohensi maitotuotosta heti reippaasti. Lisäksi eläinryhmien seosreseptejä optimoitiin paremmin eri ryhmille sopiviksi: lypsylehmien seosta väkevöitettiin energiapitoisemmaksi, hiehojen seosta laimennettiin lihomisen välttämiseksi ja umpilehmien ruokintaa hiottiin. Ruokinnallisten muutosten lisäksi lisättiin vesialtaita robottien ulostulon lähelle, sekä vaihdettiin poikimakarsinaan pehkukuivike.

Lehmät saavat robotilta houkutusrehuna Auto-Houkutus -täysrehua (ent. Auto-Energy) ja lisäksi energiarehua turvaamaan vastapoikineiden energiansaantia. Ruokintaan tehdyillä muutoksilla vastapoikineet heruivat korkeampiin tuotoksiin, ja ketoosia ilmeni tilalla vähemmän. Nykyään lehmien tuotoskäyrä nousee jyrkästi poikimisen jälkeen, toisin kuin aiemmin, jolloin heruminen oli hidasta. Veli-Matti kehuu Auto-Houkutuksen maittavuutta ja sanoo muutosten myötä hiehojenkin oppivan nopeammin robotille, kun siellä on houkuttelevaa rehua tarjolla. Lypsylehmien seoksessa on säilörehun lisäksi olkea, litisteviljaa, rypsiä ja soodaa. Seos jaetaan mattoruokkijalla kahdesti päivässä.

Umpilehmien ja vanhempien hiehojen seoksessa on säilörehua, olkea ja rypsiä. Säilörehusta osa on hyvin sulavaa lehmien säilörehua ja osa vanhempana korjattua säilörehua. Aiemmin tilalla oli enemmän poikimahalvauksia ja hapanpötsiä, mutta kun umpiseokseen alettiin sekoittaa mukaan lehmien säilörehua, vähenivät nämä poikimisen jälkeiset ongelmat. Puolivuotiaaksi asti nuoret saavat lehmien seosta ja puolen vuoden jälkeen vaihdetaan laimeampaan umpilehmien seokseen. Peltotyöt tehdään tilalla itse. Nurmiseoksessa on nurminataa, timoteitä ja apilaa, ja se korjataan ajosilppurilla laakasiiloihin. Umpilehmille vanhempana korjattava rehu tehdään paaleihin. Tilalla viljellään myös ohraa ja kauraa.

Maitotuotos lähti nousukiitoon muun muassa seosvaunun vaihdon myötä.

Navettatyö tehostunut

Maatalousyhtymä on vuodesta 2011 alkaen ollut veljesten Ville ja Veli-Matti Kallion ohjaksissa. Ville vastaa ruokinnasta, Veli-Matti lehmistä, ja molemmat osallistuvat peltotöihin. Tilan robottinavetta on otettu käyttöön vuonna 2008 ja kolme vuotta sitten tilalle hankittiin toinen robotti. Kaikkiaan lehmiä on Kallioiden navetassa 95. Veli-Matin vaimo Salla hoitaa jalostuspuolen. Lehmissä on risteytetty ayrshireä ja holsteinia, ja nyt on käyttöönotettu kolmiroturisteytys guernsey-rodulla. Jalostuksen tavoitteena on saada enemmän maitoa ja pitoisuuksia.

Kalliot ovat tyytyväisiä tekemiinsä muutoksiin. Vaikka paljon pieniä asioita on tehty ja lehmien määrä on lisääntynyt, navetassa ei kuitenkaan mene enempää aikaa kuin ennen, vaan toiminta on tehostunut. ”Vaikeuksien kautta voittoon”, Salla ja Veli-Matti toteavat ja viittaavat edelliseen vuoteen, jolloin tila koki vastoinkäymisiä niin laiterikkojen, loukkaantumisten, kuin lehmien sairastumisten muodossa.

Liittyvät tuotteet