Paranna kotoisten rehujen hyväksikäyttöä, panosta pötsiin

Teksti: Juhani Vuorenmaa, Hankkija Oy

Kotoisten rehujen hyväksikäytön tehokkuus on yksi keskeisistä lypsykarjatilan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Mitä paremmin lehmä hyödyntää syömänsä karkearehut sitä tehokkaammin ja taloudellisemmin se tuottaa. Ruokinnan suunnittelulla ja kotoisten rehujen täydennyksellä voidaan vaikuttaa karkearehujen hyväksikäytön tehokkuuteen. Hankkijan ruokintaohjelmissa lisätehoa tarkoitukseen tuo Progut® -hiivatuote.

 

Progut on todettu tehostavan niiden pötsimikrobien toimintaa, jotka ovat kullakin hetkellä aktiivisia (Kettunen ym. 2016). Kun pötsiin syntyy tärkkelyksen hajotessa maitohappoa, Progut suosii maitohappoa ravintonaan käyttäviä ja propionihappoa tuottavia bakteereita. Myöhemmässä pötsikäymisen vaiheessa se suosii kuitua ravintonaan käyttäviä, etikka- ja voihappoa tuottavia mikrobeja. Tämä vaikutus on näkynyt eri perusrehuilla ja karkearehu-väkirehu suhteilla, mikä kertoo tuotteen toimivuudesta eri ruokinnoilla ja maidontuotannon vaiheissa. Lukuisissa tieteellisissä kokeissa havaittu Progutin kyky lisätä pötsimikrobeiden määrää ja niiden rasvahappojen tuotantoa tarkoittaa sitä, että lehmä saa sen avulla käyttöönsä enemmän valkuaista ja energiaa ja kotoisten rehujen hyväksikäyttö tehostuu.

Enemmän maitoa paremmalla hyötysuhteella

Pötsin toimintaa tehostavien vaikutusten ansiosta Progut on eri maissa tehdyissä kokeissa lisännyt maidontuotantoa koko lypsykauden ajan, keskimäärin 1,8 kg/ lehmä/päivä. Muun muassa Irlannissa tehdyssä laajamittaisessa kokeessa (Gaffney ym. 2014), jossa oli mukana 248 lehmää, Progut nosti merkitsevästi sekä korkea että matalatuottoisten lehmien maidontuotantoa. Samassa kokeessa se alensi myös maidon solulukua tuotostasosta riippumatta. Suomessa tehdyssä laajassa tilatestien sarjassa, jossa oli mukana yhteensä 40 tilaa, Progut nosti maitomäärää (2,1 kg/lehmä/pv) ja sekä rasvan että valkuaisen tuotantoa. Lisääntynyt maitotuotos on tyypillisesti johtunut paremmasta rehun hyväksikäytöstä. Kokeissa, joissa rehunkulutus on pystytty mittaamaan, rehun hyväksikäyttö on parantunut 5–8 %. Kun lehmä saa kotoisista rehuista enemmän irti, se näkyy suoraan kannattavuudessa. Tästä syystä Progut-investoinnin takaisinmaksu on erinomainen.

Hiivan pilkkominen on tehokkuuden avain

Biologiset toiminnot eläinten, bakteereiden ja myös hiivojen välillä ovat kehittyneet ajan saatossa perustuen molekyylirakenteiden väliseen vuorovaikutukseen lukkoavain- periaatteella. On todennäköistä, että koko, muoto ja muut fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat myös hiivojen toimivuuteen pötsissä. Progutin valmistuksessa hiiva pilkotaan hapon ja lämmön avulla pienempiin, vesiliukoisiin kappaleisiin. Tämä lisää pötsimikrobeille alttiina olevien hiivarakenteiden määrää tavalliseen hiivaan verrattuna ja hiivan pilkkomisaste onkin suoraan vaikuttanut pötsikäymisen tehokkuuteen. Todennäköisesti pötsibakteerit tunnistavat lisääntyneen hiivarakenteiden määrän ja aktivoituvat kasvamaan pärjätäkseen kilpailussa paremmin. Pötsin mikrobien tiedetään viestivän ja säätelevän toimintaansa kemiallisten merkkiaineiden välityksellä. Tämä Quorum Sensing -nimellä tunnettu viestintämekanismi säätelee bakteerijoukon tiheyttä ja saattaisi selittää, miksi pilkottu hiiva toimii pötsissä ehjää hiivaa tehokkaammin.

Progut kestää vertailun

Lypsylehmien ruokintaan on tarjolla erilaisia hiivatuotteita, joiden väitetään tehostavan pötsin toimintaa ja maidontuotantoa. Niiden koostumuksessa ja rakenteessa on kuitenkin merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat niiden toimivuuteen. Ainutlaatuisen valmistusprosessinsa ansiosta Progut sisältää enemmän liukoisia hiivarakenteita kuin kilpailevat tuotteet. Tehdyissä simulaatiokokeissa se on tehostanut pötsikäymistä enemmän kuin kilpailevat, tyypillisesti elävät hiivavalmisteet. Tuotantokokeissa elävistä hiivoista on ollut hyötyä yleensä vain korkeatuottoisilla lehmillä heti poikimisen jälkeen. Progut puolestaan tehostaa tuotantoa koko lypsykauden ajan. Progut on ainutlaatuinen, pilkottu hiivatuote. Se sisältää runsaasti liukoisia, aktiivisia hiivarakenteita, joiden ansiosta se on tutkitusti tehostanut pötsikäymistä perusrehuista tai maidontuotannon vaiheesta riippumatta. Progut avulla lehmä saa enemmän irti kotoisista rehuista koko lypsykauden ajan ja tuottaa kannattavammin.