Ruokinta tiineyden keski- ja loppuvaiheessa

Ruokinta tiineyden keskivaiheessa

Vierotuksen jälkeen emolehmän rehuntarve on pienimmillään, sillä se ei enää imetä eikä kehittyvä sikiökään vielä vaadi lisäenergiaa. Tässä vaiheessa voidaan käyttää täyttävimmät perusrehut. Heinä, myöhään korjattu säilörehu ja kokoviljasäilörehu ovat aikuisille emolehmille hyviä perusrehuja. Nurmi- ja kokovilja säilörehua tulee laimentaa oljella, jotta rehusta saadaan riittävän täyttävää. Vapaana karkearehun voi pitää, kun sen energia-arvo on 9,5 MJ/kg ka.

Kivennäisrehua ei tule unohtaa keskitiineydenkään aikana. Kivennäisannos on usein pieni, sillä pääkivennäisten, kuten kalsiumin ja fosforin tarve on pieni. Hivenaineiden varmistamiseksi suositellaan hivenainepitoisuudeltaan vahvoja kivennäisiä, kuten Umpi Herttaa.

Tiineyden loppuvaihe

Tiineysajan lopulla sikiön kasvu on voimakkainta ja se vaatii lisäenergiaa. Emon paino lisääntyy sikiön kasvun vuoksi tiineyden loppuvaiheessa noin 0,5 kg päivässä. Rehun saanti pitää olla riittävä. Liian huono kuntoluokka tai voimakas painonmenetys tässä vaiheessa alentaa vasikoiden syntymäpainoa, lisää vastasyntyneiden kuolleisuutta, huonontaa vasikalle elintärkeän ternimaidon määrää ja laatua ja alentaa vierotuspainoja. Myös aika poikimisesta ensimmäiseen kiimaan pitenee ja uudelleen tiinehtyminen huononee.