Tavoitteena tehokas kasvu

Lihanaudat

Lihanautojen tehokkaan kasvatuksen kulmakiviä ovat kustannustehokas ruokinta, hyvä päiväkasvu ja teuraspaino. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa päiväkasvuun ja sitä kautta teuraan kasvatusaikaan. Kasvunopeus vaikuttaa myös lihan laatuominaisuuksiin.

Ruokinnan kannalta suurin merkitys on kotoisten rehujen laadulla ja niiden tehokkaalla tuotannolla. Ostorehut täydentävät kotoisten rehujen puutteita. Ruokinta on isoin kustannuserä lihanautojen kasvatuksessa, joten sen optimoinnilla vaikutetaan eniten naudanlihan tuotannon kannattavuuteen.

Onnistuneen ruokinnan merkki on korkea päiväkasvu sekä kohtuullinen ruokintakustannus. Oikea ruokinta ja nopea kasvu tukevat myös hyvää ruhon laatua, lihaksikkuuden kasvua.

Lihanautojen päiväkasvutavoitteet:

 • Sonnit: maitorotuiset 1100 - 1200 g/päivä, keskikokoiset liharodut >1400 g/päivä, isot liharodut > 1600g/päivä
 • Hiehot: maitorotuiset 900 g/päivä, keskikokoiset liharodut 1000-1200 g/päivä, isot liharodut > 1300g/päivä

Teuraspainotavoitteet vaihtelevat hieman roduittain, mutta oikea aikainen teurastus on myös hyvä keino kannattavuuden parantamiseen. rasvoittuminen lisääntyy. Pitkä kasvatusaika myös lisää sidekudoksen määrää ja heikentää lihan syöntilaatua.

Lihanaudan päivittäinen kasvu hidastuu yli 400 kiloisilla maitorotuisilla lihanaudoilla. Lihanaudan kasvaessa lisääntyy kasvuun tarvittava rehumäärä.

Päiväkasvuun vaikuttavia ruokinnallisia tekijöitä

1. Käytettävän säilörehun sulavuus (D-arvo)

 • Karkearehun sulavuus vaikuttaa suoraviivaisesti kasvunopeuteen.
 • Nopeasti kasvaville eläimille (nuoret ja liharotuiset) kannattaa säilörehu korjata nuorena, D-arvo yli 670 g/kg ka

2. Väkirehun käyttömäärä

 • Väkirehulisä nopeuttaa kasvua sekä parantaa ruhon lihakkuutta. Vaste riippuu säilörehun laadusta ja väkirehutasosta.
 • Väkirehuvaltainen ruokinta (väkirehua >40 %) sopii eläimille, joiden kasvupotentiaali on suuri (<250 kg naudat, isot liharodut). Väkirehuruokinnan rajoittaminen <35 % on järkevää loppukasvatuksen ajan maitorotuisilla ja keskisuurilla liharoduilla.
 • Väkirehu lisää hieman rasvoittumista ja siten lihan marmoroitumista.

3. Väkirehun laatu

 • Monipuolinen sulavia kuituja (hitaasti hajoavia hiilihydraatteja) sisältävä väkirehu tuottaa tasaisemman pötsikäymisen, vähentää riskiä pötsin happamoitumiseen ja lisää propionihapon tuotantoa pötsissä. Propionihappoa käytetään tehokkaammin kuin muita haihtuvia rasvahappoja lihasten muodostumiseen. Monipuolisuus myös lisää syöntiä ja siten kasvua.

4. Energian saanti

 • Energian saanti vaikuttaa suoraviivaisesti kasvunopeuteen.
 • Energian saannin rajoittaminen alentaa kasvua, erityisesti rasvakudosten ja -varastojen kehittymistä. Helposti rasvoittuvilla roduilla rasvan kertyminen hidastuu, kun energian saantia rajoitetaan.

5. Valkuaisen saanti. Lisävalkuaisesta saadaan kasvulisä, jos:

 • Säilörehun sulavuus tai säilöntälaatu on heikko (D-arvo alle 650)
 • Karkearehun raakavalkuaispitoisuus on alle 120 g/kg ka
 • Väkirehun osuus rehuannoksesta on pieni < 25 - 30 %
 • Suurilla liharoduilla ja alle <200 kg naudoilla

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot