Ummessaoloajan ruokinta

Ummessaoloaikana valmentaudutaan tulevaan lypsykauteen

Ummessaoloaika kestää noin 2 kuukautta: vähintään 6 viikkoa, suositus 8 viikkoa. Lehmä palautuu edellisestä tuotoskaudesta ja valmistautuu uuteen tuotoskauteen.

Ummessaoloajan ruokinnan haasteita:

• Pötsin täyteisyyden ja aktiivisuuden säilyminen
• Kivennäistasapainon hallitseminen
→ Ennaltaehkäistään poikimahalvaus, ketoosi ja hedelmällisyyshäiriöt
→ Parannetaan syntyvän vasikan elinvoimaisuutta
• Lihomisen välttäminen: sopiva kuntoluokka on noin 3-3,5
→ Varmistetaan lehmän hyvä syöntikyky ja maidontuotanto poikimisen jälkeen

Ummessaoloajan ruokinnan suunnittelussa on otettava huomioon etenkin lehmälle tarjottavan karkearehun laatu ja määrä. Sulavaa säilörehua tulee syöttää umpilehmille rajoitetusti tai sitä kannattaa laimentaa huonommin sulavalla säilörehulla tai oljella.

Turvallisin valinta ummessaoloajan kivennäisruokintaan on kalsiumaineenvaihduntaa vahvistava rakeinen Umpi-Namino Anion. Se sisältää umpilehmille optimaaliset kivennäis- ja hivenainepitoisuudet sekä happamoittavia suoloja, klorideja ja sulfaatteja, jotka tehostavat kalkkipumpun käynnistymistä ennen poikimista. Ummessaolokaudelle sopivia täyskivennäisiä puolestaan ovat jauheiset Umpikivennäinen ja Umpikivennäinen Sorkka+ sekä muro-olomuotinen Umpi-Hertta.

Tunnuta maltillisesti

pH-asteikko

Tunnutusruokinta aloitetaan 3 viikkoa ennen oletettua poikima-aikaa. Sen tarkoituksena on totuttaa pötsimikrobit poikimisen jälkeisiin rehuihin. Väkirehun määrää lisätään vähitellen ja karkearehussa siirrytään lypsykauden sulavan säilörehun syöttöön. Kolme viikkoa ennen poikimista väkirehua annetaan tavallisesti yksi kilo päivässä ja määrää kasvatetaan kilo viikossa.

Matalan tunnutuksen eduiksi on todettu:

•helpommat poikimiset
•maksarasvoittumariskin aleneminen
•poikimahalvausten väheneminen
•utareturvotusten ja utaretulehdusten väheneminen
•lehmien parantunut syöntihalu poikimisen jälkeen

Tunnutusruokinnassa väkirehu ja lisärehut on valittava sen mukaan, miten suuri riski lehmällä on sairastua poikimahalvaukseen.

Tunnutusruokinnan ohje tiloille, joilla ei esiinny poikimahalvauksia

Viikkoa poikimiseen: Täysrehua kg/pv (tai vilja 50 % + puolitiiviste 50 %)
3. 1
2. 2
1. 3 + Acetona Energy Plus -liuosta 0,2 kg/pv tai Acetona Energy Poweria 0,5 kg/pv

Seosruokinnassa varsinainen tunnutusruokinta vaatii sopivat umpiosastot. Tunnutusruokinta on helpoin järjestää eriyttämällä 3 viikkoa ennen poikimista lehmät omaksi ryhmäkseen tai asentamalla väkirehukioski umpilehmien osastolle tunnutusruokintaa varten. Vaikeampi ratkaisu on viedä tunnutettaville lehmille 1/3 rehuannoksesta lypsävien lehmien seosta, jolloin tunnutettavien lehmien pitäisi joka tapauksessa olla omassa ryhmässään.

Mikäli tunnutusta ei tehdä, pötsimikrobien aktiivisuutta on tuettava koko umpikauden ajan. Helpoiten se onnistuu käyttämällä Umpi-Krossi -täysrehua koko umpikauden ajan 1 kg/umpilehmä/päivä.

Kalsiumaineenvaihdunnan haasteet poikimisen yhteydessä

Maidontuotannon alkaessa lehmän kalsiumin kuljetus ja imeytyminen verenkiertoon ovat haaste. Lisäksi lehmän vastustuskykyä koetellaan poikimisen yhteydessä. Poikimahalvausten ja piilevien poikimahalvausoireiden estämiseksi lehmän oma "kalsiumpumppu" on käynnistettävä jo ennen poikimista.

Kalsiumaineenvaihduntaan voidaan vaikuttaa oikealla ummessaoloajan kivennäisruokinnalla. Useamman kerran poikineille lehmille sekä nurmirehun kalium tai kalsiumpitoisuuden ollessa korkea suosittelemme tunnutusruokintaan erittäin vahvaa Acetona Dry -tuotetta. Sen poikimahalvausta ehkäisevä vaikutus perustuu veren happamuuden lisääntymiseen, jolloin kalsiumin hyväksikäyttö on tehokkaimmillaan. Poikimahalvauksen torjunnan varmuutta ja tehoa voi seurata pH-paperilla virtsasta. Normaalisti pH on noin 8 ja pH:n lasku välille 6,0-6,5 kertoo poikimahalvauksen torjunnan olevan kohdallaan.

Poikimahalvauksen ennaltaehkäisyyn juuri ennen poikimista voidaan käyttää suun kautta annettavaa ProRumen Ca-liuosta. Se tehostaa kalsiumin imeytymistä rehusta ja siten nostaa lehmän veren kalsiumpitoisuutta nopeasti.

Tunnutusruokinnan ohje tiloille, joilla esiintyy poikimahalvauksia

Viikkoa poikimiseen: Täysrehua kg/pv (tai vilja 50 % + puolitiiviste 50 %) Acetona Dry kg/pv Lisäksi
3. 0,5 0,25
2. 1 0,5
1. 1,5 0,75 Acetona Energy Plus -liuos 0,2 kg/pv tai Acetona Energy Power 0,5 kg/pv

Tunnista poikimahalvausriskiä nostavat tekijät ja valitse niiden mukaan tunnutuskauden rehut

Poikimahalvausriskiä lisäävät tekijät Keino Rehusuositus
Ei ole Säilytetään hyvä kivennäistasapaino Umpikivennäinen, Umpikivennäinen Sorkka+, Umpi-Hertta, Umpi-Namino Anion
Säilörehun korkea Ca- ja P-pitoisuus (Ca yli 4,0 g/kg ka, P yli 2,5 g/kg ka) Ca/P -suhteen säätely ja Mg-lisäys Umpikivennäinen, Umpikivennäinen Sorkka+, Umpi-Hertta, Umpi-Namino Anion
Säilörehussa runsaasti kaliumia >20-25 g/kg ka Tunnutusruokinnassa kationi-anioni -suhteen säätely ja poikimahetkellä nopeasti imeytyvä kalsiumlisä Acetona Dry ja poikiessa ProRumen Ca-liuos

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot