Uusikummun tilalla Acetona Dry Strong vähensi poikimahalvauksia

Tuomo Leinonen on tyytyväinen Acetona Dry Strong -kivennäisrehuun.
Tuomo Leinonen on tyytyväinen Acetona Dry Strong -kivennäisrehuun.
 

Uusikummun tilalla Simossa on jo pitkään käytetty Acetona Dry Strong -kivennäistäydennysrehua poikimahalvausten ehkäisemiseen. Ennen rehun käyttöönottoa tilalla oli ollut runsaasti poikimahalvauksia sekä piilevästä poikimahalvauksesta kertovaa jälkeisten jäämistä. Lopulta ongelmien syy löytyi, kun tilan säilörehusta analysoitiin tarkemmat hivenainemääritykset ja havaittiin alhaiset kloori- ja rikkipitoisuudet.

Lehmien alhainen kloorinsaanti korostui, kun tilan pellot olivat silloin vielä luomutuotannossa, eikä lannoituksella voitu korjata maaperän hivenainetasoja. ”Kloori on anionisena suolona tärkeä umpikauden ruokinnassa ja sen alhainen saanti on riski poikimahalvauksille”, kertoo ruokinta-asiantuntija Kullervo Palovaara.

Acetona Dry Strong on tunnutuskauden ruokintaan tarkoitettu kivennäisrehu tiloille, joilla ongelmana ovat poikimahalvaukset tai piilevän poikimahalvauksen oireet. Se sisältää runsaasti anionisia suoloja ja siten tehostaa kalsiumaineenvaihdunnan käynnistymistä ennen poikimista. Sekä tilan vanhempi isäntä Veijo Leinonen, että tilanpitoa jatkava Tuomo Leinonen ovat tyytyväisiä Acetona Dry Strong -kivennäisrehuun. ”Yleisesti ottaen poikimahalvaukset ja jälkeisten jäänti on vähentynyt selvästi”, Tuomo sanoo rehun vaikutuksista. Sitä tullaan käyttämään tilalla jatkossakin kaikkien tunnutettavien ruokinnassa korjaamassa säilörehun hivenainepuutoksia, sillä tila sijaitsee alueella, jossa maaperä on luontaisesti hyvin klooriköyhää.

Leinosen tilalla Acetona Dry Strongin käyttö aloitetaan kolme viikkoa ennen poikimista. Sen päiväannos on aluksi 1 kg päivässä ja viimeisellä viikolla annostus nostetaan 2,5 kiloon päivässä. Tilalla käyttömäärää on jouduttu pitämään ohjetasoja korkeampana säilörehun merkittävän alhaisten kloori- ja rikkitasojen vuoksi. Tuomon mukaan Acetona Dry Strong maittaa lehmille hyvin, ja ne syövät suuremmankin päiväannoksen hyvin.

Mittaamalla ja havainnoimalla hyviin tuloksiin

Leinoset seuraavat ja valvovat tuotantoa aktiivisesti. Heille asioiden mittaaminen on tärkeää, ja he haluavat perustaa päätöksensä aina mitattuun tietoon. Tarkka asioiden havainnointi ja tuotannon seuranta on johtanut hyviin tuloksiin, kun lehmien päivämaitotuotos on tällä hetkellä 36 kiloa ja vuosituotos 12164 kg/lehmä. Tilalla pidetään arvossa kestäviä lehmiä ja keskipoikimakerta on 2,8 ja lehmien elinikäistuotos hienot 29 935 kg.

Tilan vuonna 2004 laajennetussa 60 lehmän robottinavetassa on ohjattu kierto ja erillisruokinta. Kioskilta lehmille jaetaan tilalle räätälöityä Sopiva®-täysrehua ja Rypsi-Kronoa. Robotilta lehmät saavat lisäksi Acetona Energy Power -energiaraetta. Ummessa oleville lehmille annetaan Umpi-Namino Anion -kivennäistä sekä seleeniä. Myös seleenin määrä on tilan säilörehussa matala ja sitä joudutaan muulla ruokinnalla korjaamaan.

Leinoset panostavat laadukkaan säilörehun tuotantoon ja sitä myydään myös paljon tilan ulkopuolelle. Nurmiseoksessa on timoteitä ja ruokonataa. ”Kun säilörehu on laadultaan hyvää, voidaan ruokinta toteuttaa taloudellisesti tehokkaammin”, tuumivat Tuomo ja ruokinta-asiantuntija Kullervo yhdessä.