Hankkijan rehutehtailla tehdään tärkeää ympäristötyötä

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Seinäjoen rehutehdas

Rehuteollisuudessa on jo pitkään hyödynnetty elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan. Kaikki omassa valmistusprosessissa syntyvät ylijäämäjakeet, joita ei voi hyödyntää itse rehun valmistuksessa, käytetään lämpöenergiaksi. Tehtaalta viedään ulospäin vain tarkasti lajiteltuja kierrätysmateriaaleja, kuten pahvia ja erilaisia muovijakeita. Sekajätettä syntyy vain tehtaan yhteydessä olevista toimistotiloista ja sieltäkin hyvin vähän.

Myös rehutuotteiden pakkausmateriaaleja ja kierrätystä kehitetään. Lähdimme ensimmäisenä rehutalona mukaan 4H-yhdistyksen järjestämään suursäkkikeräykseen. Paperisäkeissämme on enää 0,007 millimetrin paksuinen muovikalvo, joka pitää kosteuden loitolla varastoinnin ajan.

 

Suunnitelmallisella logistiikalla päästövähennyksiä

Hankkijan logistiikasta vastaa Movere Oy ammattitaidollaan. Rehukuormat lähtevät tehtailta täysinä ja ne puretaan mahdollisimman pienelle jakelualueelle. Hyödynnämme rehuraaka-aineiden kuljetuksissa tehtaalle meno–paluukuormia. Rehurekkojen kokoa on viime vuosina varsinkin pitkillä matkoilla kasvatettu 38 tonnista 53 tonniin, mikä on johtanut edestakaisten matkojen vähentymiseen.

Strategiaamme kuuluu oleellisena osana toimintamme jatkuva kehittäminen ja sen myötä uusien energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto.

Turun viljalaitos