Seinäjoen rehutehdas

Hankkijan Seinäjoen rehutehdas
Hankkijan Seinäjoen rehutehdas

Seinäjoella, lakeuden ylle yli 60 metriin kohoavan tehtaan valmistuskapasiteetti on lähes täydessä käytössä. Tehdas käy keskeytymättömässä 3-vuorossa lähes jokaisena päivänä vuodessa. Tuotantolinjat pysäytetään vain jouluna ja juhannuksena muutamaksi päiväksi.

Tehdas on merkittävä viljan käyttäjä alueella. Seinäjoen rehutehdas käyttää vuosittain yli 100 miljoonaa kiloa kotimaista, pääosin tehtaan lähialueella tuotettua viljaa. Tehtaan raaka-aineen vastaanotto toimii arkipäivisin kahdessa vuorossa. Viljelijöiden omat viljakuormien tuonnit tehtaalle ovat mahdollisia.

Monipuolinen tuotevalikoima eri eläinryhmille

Yksi Seinäjoen tehtaan erityispiirteistä on monipuolinen tuotevalikoima. Tehtaassa valmistetaan nautakarjan, sikojen ja porojen rehuja. Lisäksi voidaan valmistaa asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja Sopiva-rehuja. Tuotelaatu, toimitusvarmuus ja toimitusnopeus ovat tehtaan tuotannon kulmakiviä.

Rehut lämpökäsitellään ja rakeistetaan tehtaan neljällä tuotantolinjalla

Valmistusprosessi on pitkälle automatisoitu ja tarkkaan valvottu. Valmistusvuorossa tarvitaan kerrallaan vain kaksi henkilöä. Jokaisesta valmistuserästä tehdään valmistusprosessin aikana laatuanalysointi. Kaikki laatuanalyysitiedot kirjautuvat laadunvarmistusjärjestelmäämme.

Rehut toimitetaan pääasiassa irtorehutoimituksina. Irtorehun lastausasemia tehtaalla on kaksi, ne ovat toiminnassa tehtaan käydessä. Irtorehutoimitukset on aikataulutettu tunneittain ja tuotantokapasiteetti on yli 1000 tn vuorokaudessa. Rehuautonkuljettajat tai irtorehunoutoasiakkaat lastaavat rehut itsenäisesti prosessiautomaation avustaessa. Jokaisesta toimituserästä tehtaalle jää asiakaskohtainen näyte, jota säilytetään 4 kk.

Moderni tuotantolaitos

Tehtaalle on investoitu vuosittain merkittävästi. Esimerkiksi tehtaan automaatio on uusittu viime vuosina ja on uusinta teknologiaa. Raaka-aineen vastaanotto tapahtuu kokonaan suljetussa tilassa.

Huomioimme investoinneissa myös ympäristön. Tehtaan tarvitsema höyry- ja lämpö tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla korvaten öljyn. Vuonna 2015 käyttöönotetulla kattilalaitoksella tehtaan vuotuiset CO2 päästöt ovat laskeneet yli 3500 tonnia.