Broileriemojen ruokinta uudistui

Broileriaineksen kehittyminen vuosi vuodelta tehokkaammaksi lihantuottajaksi vaikuttaa myös siitosbroilereiden ruokintaan. Emoketjun haasteena on saada lihantuotantoon jalostettu eläinaines tuottamaan siitosmunia.

Viimeisten vuosien aikana broilereiden valkuaisen hyväksikäyttö on merkittävästi kehittynyt, ja erityisesti lintujen lysiinitehokkuuden paraneminen vaati myös siitosbroilereiden ruokinnan uudistamista. Hankkijalla uudistettiin kesän kuluessa broileriemonuorikkorehut ja broileriemojen haudontarehut.

 
Broileri lähikuvassa

Rehu-uudistuksen pohjana on tiloilta saatu palaute ja eläinaineksen toimittajan Aviagenin uudet tutkimukseen ja mallinnukseen perustuvat suositukset. Nuorikkorehujen uudistuksessa painopisteet ovat hyvä alku, höyhenpeitteen kehitys, hyvä jalkaterveys ja optimaalinen kehon koostumus. Merkittävimmät erot ovat rehujen aminohappoprofiileissa. Lisäksi viimeisenä nuorikkotilalla käytettävä rehu, Broiler Emokehitys PP LR, on kokonaan uusi rehu, jonka avulla tavoitellaan aikaisempaa suurempia rasvavarastoja ennen siirtoa munituskanalaan.Siirron jälkeen käytettävää Broiler Esihaudonta P -rehua on uudistettu kalsiumvarastojen kehittämiseksi. Haudontarehuissa tavoitteena on hyvä munintahuippu ja muninnan pysyvyys sekä munan laatu ja haudontatulokset. Suurin muutos on aminohappojen keskinäisissä suhteissa, mutta myös kivennäismääriä ja vitamiinilisiä on muutettu merkittävästi.


Broileriemojen rehu-uudistuksen painopisteet

 

Hyvä alku: Elimistön huolto- ja puolustusjoukot eli ruuansulatus-, hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä immuniteetti kehittyvät ensimmäisten 2 viikon aikana

Höyhenpeite: Aminohappojen tarve höyhenpeitteen kehittymiseen on erilainen kuin lihaksen kasvuun

Jalkaterveys: Hyvä alkukasvu ja korkeampi lysiinin ja energian saanti tukevat jalkaterveyttä, sen lisäksi rehun Ca- ja P-tasot on päivitetty

Kehon koostumus: Emojen kasvatuksen aikana vastustetaan lintujen perinnöllistä taipumusta kasvattaa rintalihasta ja pyritään turvaamaan riittävät rasvavarastot ennen siirtoa, tässä auttaa mm. uusi Emokehitys-rehu

Untuvikkotuotanto: Hyvä munintahuippu, munanpaino, munan laatu, hedelmällisyys- ja haudontatulokset


Teksti: Eija Valkonen, Hankkija Oy

Liittyvät tuotteet