Hankkijan broileremo- ja nuorikkorehut ovat uudistuneet

broileremo- ja nuorikkorehut

Broileremo- ja emonuorikkotuotanto on tärkeä osa kotimaista broilerlihan tuotantoketjua, jolla varmistetaan suomalaisen broilertuotannon menestys laadukkaiden untuvikkojen muodossa.

Hankkija on uudistanut broileremo- ja nuorikkorehunsa. Uudistettujen rehujen aminohappokoostumus vastaa paremmin kehittyvän eläinaineksen vaatimuksia.

Uudistuksen taustalla ovat tilatasolla havaitut tarpeet ruokinnan kehittämiseen ja eläinaineksen toimittajan lanseeraamat uudet ravitsemussuositukset.

Suurin yksittäinen muutos kaikissa rehuissa on uudistettu aminohappoprofiili.

Viimeisten vuosien aikana broilerien valkuaisen hyväksikäyttö on kehittynyt merkittävästi ja tämä on nyt huomioitu uudistetuissa siitosbroilerrehuissa. Erityisesti lintujen lysiinitehokkuuden paraneminen vaati näiden rehujen uudistamista.

Uusilla rehuilla turvataan emonuorikoiden optimaalinen alkukehitys ja optimaalinen sukukypsyys. Kasvatuksen aikana ruokinnalla vaikutetaan kehon koostumukseen edesauttamalla rasvavarastojen syntymistä. Rehu-uudistuksen tavoitteena on tukea eläinten hyvinvointia ja mahdollistaa lajinomainen käyttäytyminen. Rehu-uudistus tähtää hyvään höyhenpeitteeseen ja jalkaterveyteen.

Uudistetut rehut mahdollistavat enemmän ja laadukkaampia untuvikkoja. Munintahuippu nousee korkeammalle, munitusaika pitenee ja haudontamunien laatu paranee.

– Uudet broileremonuorikko- ja haudontarehut on suunniteltu vahvassa yhteistyössä ulkomaisten ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Rehujen uudistuksella haluamme turvata kotimaisen broilerkasvatuksen kilpailukykyä, kertoo rehujen kehityksestä vastaava kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy:stä.