Kanoille ja broilereille täysi valikoima luomutuotantoon sopivia rehuja

Siipikarjan luomurehut

Hankkija valmistaa luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia rehuja muniville kanoille, broilereille ja nuorikoille. Valikoimassamme ovat omat tuotteet nuorille, alle 30 viikon ikäisille kanoille ja muniville kanoille sekä broilereille.

Vuoden 2022 alusta sovellettava EU:n luomuasetus ((EU) 2018/848) mahdollistaa tavanomaisesti tuotettua valkuaista sisältävän rehun käytön luonnonmukaisessa tuotannossa nuorelle siipikarjalle 31.12.2026 asti, jos valkuaista tai sitä korvaavaa sopivaa valkuaista ei ole saatavana luonnonmukaisesti tuotettuna. Luomutilan on haettava tällaisen rehun käytölle poikkeuslupa Ruokavirastolta. Lisäksi luomutilan on pidettävä kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistettava, että tavanomaista valkuaista käytetään enintään 5 % maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta 12 kuukauden jaksolla.

Ruokaviraston suullisen tiedonannon mukaan nuorena siipikarjana pidetään alle 30 viikon ikäisiä lintuja. 30 viikon ikäisten ja sitä vanhempien kanojen ruokinnassa maataloudesta peräisin olevan kuiva-aineen on oltava yksinomaan luonnonmukaisesti tuotettua.

Munivien kanojen täys- ja täydennysrehut

Nuorille, alle 30 viikon ikäisille kanoille on tarjolla omat tuotteet, jotka sisältävät tavanomaisesti tuotettua valkuaista korkeintaan 5 % maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta. Näiden käyttö vaatii poikkeusluvan hakemista Ruokavirastolta:

Koodi Tuote Käyttö Vaatii Ruokaviraston poikkeusluvan Maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta tavanomaisesti tuotettua
1435 Luonnon Ph Poikanen mure Luonnon Punaheltta Täydennys mure kyllä 5 %
1437 Luonnon Ph Kasvatus mure Luonnon Punaheltta Täydennys mure kyllä 5 %
1437 Luonnon Ph Munitus 1 mure Täysrehu alle 30 vkon ikäisille muniville kanoille kyllä 5 %
1417 Luonnon Punaheltta Täydennys mure Täydennysrehu alle 30 vkon ikäisille muniville kanoille, käyttömäärä seoksessa 18,5-19,5 % kyllä 16 %

Muniville kanoille sopivat tuotteet, joissa maataloudesta peräisin olevasta kuiva-aineesta 100 % on luonnonmukaisesti tuotettua:

Koodi Tuote Käyttö Vaatii Ruokaviraston poikkeusluvan Maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta tavanomaisesti tuotettua
1449 Luonnon Ph Munitus 2 100 mure Maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta tavanomaisesti tuotettua ei 0 %
1420 Luonnon Ph Täydennys 100 mure Täydennysrehu muniville kanoille ei 0 %

Valikoimaamme kuuluu lisäksi luonnonmukaiseen siipikarjatuotantoon soveltuva Luonnon Kalajauho rae.

Broilereiden rehut

Sisältävät tavanomaisesti tuotettua valkuaista korkeintaan 5 % maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta. Näiden käyttö vaatii poikkeusluvan hakemista Ruokavirastolta:

Koodi Tuote Käyttö Vaatii Ruokaviraston poikkeusluvan Vaatii Ruokaviraston poikkeusluvan
1013 Luonnon Br. Startti tr mure Täysrehu broilereille 2-3 viikon ikään asti kyllä 5 %
1015 Luonnon Viljabroiler rae Täydennysrehu yli 2 viikon ikäisille broilereille kyllä 5 %

Komission täytäntöönpanoasetus ((EU) 2021/1165) sallii luonnonmukaisessa tuotannossa edelleen käytettävän tiettyjä rehuaineita ja rehun lisäaineita, joita ei ole saatavana luonnonmukaisesti tuotettuina. Myös tätä asetusta sovelletaan vuoden 2022 alusta alkaen. Luonnonmukaisessa tuotannossa edelleen sallitut rehuaineet ja niiden käytön erityisedellytykset ja rajoitukset on listattu mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III. Muun muassa kalajauho löytyy tästä täytäntöönpanoasetuksen liitteen III listasta. Kalajauhon käytön hyväksyminen edellyttää edelleen, että se on saatu kestäväksi sertifioidusta kalastuksesta, eikä sen valmistuksessa ole käytetty kemiallisesti syntetisoituja liuottimia.