Parempaa kannattavuutta kalkkunankasvatukseen

Nopea kasvu ja ruhon korkea valkuaispitoisuus vaativat runsaasti valkuaista kasvavan kalkkunan ruokinnassa. Valkuaisen tarve on oikeammin aminohappojen tarvetta.

Kalkkuna
 

Valkuaisruokinnan tarkentaminen on monelta kannalta tavoittelemisen arvoista. Korkeat rehuraaka-aineiden hinnat korostavat rehuhyötysuhteen ja kotoisen viljan käytön merkitystä kustannustehokkuudessa.

Valkuainen on yleensä kalkkunanrehun kallein komponentti, ja ruokinta kasvatuksen suurin tuotantokustannus. Kalkkunoiden valkuaisen hyväksikäytön tehostaminen parantaa siis tuotannon kannattavuutta. Kalkkunan rehujen korkeaa valkuaispitoisuutta voidaan pitää ympäristön näkökulmasta ongelmallisena. Tuotannon typpipäästöjä on mahdollista pienentää dieetin valkuaispitoisuutta vähentämällä. Ruokinnan korkea valkuaispitoisuus lisää mm. suolisto- ongelmien riskiä ja vaikuttaa myös muuten lintujen terveyteen ja hyvinvointiin. Ruokinnan valkuaispitoisuuden toimiva alentaminen edellyttää, että rehun aminohappokoostumus vastaa lintujen tarvetta mahdollisimman tarkasti, ja että ravinnon aminohapot ovat hyväksi käytettävässä muodossa.

 

"Hyvä rehuhyötysuhde ja runsas kotoisen viljan käyttö kannattaa."

 

Vähemmän mutta tarkemmin

Kalkkuna

Korkeat rehuraaka-aineiden hinnat korostavat rehuhyötysuhteen merkitystä kalkkunatuotannon kannattavuudessa. Erityisesti korkeiden hintojen vallitessa rehun on vastattava tarkasti linnun ravinnontarvetta ja oltava mahdollisimman hyvin sulavaa ja imeytyvää, jotta saavutetaan hyvä rehuhyötysuhde. Tehokkaan sulatuksen edellytyksenä on myös hyvä suolistoterveys.

Ohutsuolisulavien aminohappojen käyttö ruokinnan suunnittelussa ja rehuaineiden valkuaisen täydentäminen vapailla aminohapoilla varmistaa, että valkuaisen hyväksikäyttö on tehokasta eikä ylimääräistä typpeä päädy lantaan. Suoliston toimintaa tukemaan Iso-Punahelttairtorehuihin lisätään rehuinnovaatiomme Progut® ja Progres®. Lisäksi rehuraaka-aineiden jauhatuskarkeudella vaikutetaan lintujen lihasmahan ja koko ruuansulatuskanavan toimintaan. Turun rehutehtaan erillisjauhatus mahdollistaa karkean jauhatuksen ja jopa kokonaisten jyvien käytön rehuseoksissa.

Iso-Punaheltta Woima - enemmän irti omasta viljasta

Kotoisen viljan runsas mutta hallittu käyttö on kustannustehokasta, kun raaka-aineiden hinnat ovat korkeat. Tämän vuoden viljasato on viime vuoteen verrattuna merkittävästi suurempi, joten monilla kalkkunatiloilla kotoisen viljan käyttöä voidaan jälleen lisätä. Viljan analysointi auttaa valitsemaan oikean käyttötasonperustuen sulaviin aminohappoihin. Hankkijan Iso-Punaheltta Woimaohjelma mahdollistaa suuren kotoisen viljamäärän käytön ilman negatiivisia vaikutuksia tuotantotuloksiin, ennen kaikkea rehuhyötysuhteeseen. Hyvä rehuhyötysuhde ja runsas kotoisen viljan käyttö summautuvat alhaisemmiksi ruokintakustannuksiksi ja paremmaksi taloudelliseksi tulokseksi.

 
Kalkkunoita ja rehua
 

Teksti: Eija Valkonen, Hankkija Oy