Progres® esillä siipikarja-alan kongressissa Kolumbiassa

Kolumbian Cartagenassa järjestettiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2022 siipikarjan suolistoterveyttä käsittelevä kongressi, jonka englanninkielinen nimi oli "The 7th International Conference of Poultry Intestinal Health". Tämä joka toinen vuosi järjestettävä kongressi on kasvattanut suosiotaan kerta kerralta, ja tällä kertaa osallistujamäärä kipusi lähes kahdeksaansataan. Kongressiin oli mahdollista osallistua sekä etäyhteyksien kautta että paikan päällä.

Cartagena de Indias on Karibianmeren etelärannalla sijaitseva, 1500-luvulla perustettu miljoonakaupunki. Siihen kuuluu ihastuttava ja värikäs, muurien ympäröimä vanha kaupunki, joka on Unescon maailmanperintökohde. Tähän vanhaan kaupunginosaan sijoittuva kongressikeskus tarjosi kansainvälisen tason puitteet tieteelliselle kokoukselle.

Kongressikeskus sijaitsee vanhan kaupungin satama-alueella.

Ymmärrys siipikarjan suolistoterveyden merkityksestä lintujen hyvinvoinnille ja tuottavuudelle on kasvanut valtavasti viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana, ja tutkimus tällä tieteenalalla on edelleen vilkasta. Hankkija on ollut koko tämän ajan alan edelläkävijä Suomessa ja verkostoitunut vahvasti alan kansainvälisten huippututkimusyksiköiden kanssa. Hankkija ja monet sen yhteistyökumppaneista esittivät tutkimuksiaan Cartagenassa, ja Hankkija oli myös yksi kongressin sponsoreista.

Siipikarjan hyvinvointi, antibioottiresistenssin vastustaminen, salmonellan ja muiden taudinaiheuttajabakteerien ehkäisy ja suoliston vastustuskyvyn tukeminen olivat keskeisiä tieteellisiä aiheita kongressissa. Meillä Suomessa ollaan näissä asioissa edelläkävijäasemassa, mutta maailmanlaajuisesti ajatellen paljon on vielä työtä edessä. Monet alan yritykset esittelivät omia tuotteitaan, joiden avulla voi vähentää antibioottien käyttöä siipikarjan ruokinnassa.

Paikalle kongressiin matkusti Hankkijan kehityspäällikkö Hannele Kettunen, joka esitti tulokset kahdesta viimeaikaisesta Progres®-tutkimuksesta. Progres® on Hankkijan kehittämä ainutlaatuinen rehuaine, joka hyödyntää havupuiden pihkan ominaisuuksia kotieläinten ruokinnassa.


Cartagenan kongressikeskuksen auditorio on yksi Etelä-Amerikan parhaista.

Luentojen välillä oli aikaa tutustua postereihin.

Progres®-koe munivilla kanoilla

Hankkija on aiemmin havainnut, että Progres® parantaa lihasiipikarjan tuotantotuloksia ja tukee suoliston toimintaa. Munivien kanojen suolisto-ongelmat vähentävät munantuottoa, heikentävät munankuoren laatua ja lisäävät likaisten munien osuutta. Kaupallisessa käytössä on huomattu, että Progres® vähentää likaisten munien määrää, ja havainnon tueksi haluttiin tutkimusnäyttöä.

Hankkija teki ranskalaisessa Zootests-tutkimuslaitoksessa ruokintakokeen Rhode Island -rotuisilla munivilla kanoilla. Kokeessa oli neljä ruokintaryhmää, joissa kussakin oli 320 kanaa, 20 kanan häkeissä. Ryhmä 1 sai tavanomaista munivien kanojen rehua. Ryhmä 2 sai samanlaista rehua, mutta siihen oli lisätty Progres®ia 0.7 g/kg. Ryhmät 3 ja 4 olivat ns. suolahaasteryhmiä, eli rehun suolapitoisuutta oli hieman lisätty. Suolahaasteen tarkoituksena oli aiheuttaa lievä ärsytys suolen pintaan, minkä toivottiin heikentävän munankuoren laatua ja lisäävän likaisten munien prosenttiosuutta. Kun ryhmissä 1 ja 2 suolapitoisuus oli normaali, ja laskennallinen natriumpitoisuus 1.7 g/kg, niin ryhmissä 3 ja 4 laskennallinen natriumpitoisuus säädettiin tasolle 2.6 g/kg suolan määrää lisäämällä. Progres®-pitoisuus oli 0 g/kg ryhmässä 3 ja 0.7 g/kg ryhmässä 4. Kokeen alussa kanat olivat 47 viikkoa vanhoja, ja ruokinta koerehuilla kesti 42 päivää. Kokeen mittareina toimivat munantuotto, munankuoren laatu, ulosteen vesipitoisuus, ulosteen typen määrä ja likaisten munien osuus.

Suolahaaste osoittautui liian lieväksi. Se ei vaikuttanut mihinkään muihin mitatuista parametreista kuin ulosteen typen määrään: uloste sisälsi suolahaasteryhmässä vähemmän typpeä kuin kontrolliryhmässä. Tämä ennakko-odotusten vastainen havainto jäi kokeessa selittämättä. Suolahaastemallia on kehitettävä, jos sitä halutaan soveltaa tulevissa kokeissa.

Progres®illa havaittiin kuitenkin olevan positiivisia vaikutuksia munien laatuun. Progres®-lisäys paransi munankuoren lujuutta. Erityisen mittalaitteen avulla munankuoreen kohdistettiin asteittain kasvava voima, jonka yksikkö on Newton (N). Staattinen jäykkyys kuvaa munankuoren muodossa tapahtuvaa muutosta, kun kuoreen kohdistuu 15 N:n paine. Murtolujuus on puolestaan se korkein paine, jonka kuori kestää murtumatta. Progres® paransi munankuoren staattista jäykkyyttä 3.5% ja murtolujuutta 3.8% (Kaavio 1). Molemmat tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Progres® myös vähensi likaisten munien osuutta jopa 16%, ja tämä tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä (Kaavio 2). Tulokset viittaavat siihen, että Progres®illa oli myönteisiä vaikutuksia suoliston kuntoon, mikä puolestaan heijastui kuoren laatuun ja likaisten munien osuuteen. Progres® ei kuitenkaan tässä kokeessa vaikuttanut munintatulokseen.


Progres®in vaikutus munankuoren laatuun, jota mitattiin staattisen jäykkyyden ja murtolujuuden avulla.

Progres®in vaikutus likaisten munien prosenttiosuuteen.

Koe broilerpoikasilla

Toinen kongressissa esitetty tutkimus käsitteli Progres®in resiinihappojen vaikutusta broilereiden suolen geenisäätelyyn. Resiinihapot ovat havupuiden pihkan tärkeitä ainesosia, ja niillä on kuvattu olevan lukuisia myönteisiä ominaisuksia esimerkiksi haavanhoidossa. Hankkijalla on käynnissä laaja tutkimusohjelma, jossa selvitetään resiinihappojen vaikutuksia kotieläinten suolistossa.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu selville, että resiinihapot vähentävät tiettyjen matriksimetalloproteiinien (MMP) erittymistä suolikudoksessa. Nämä entsyymit pilkkovat suolen tukikudoksen kollageenia ja suolisoluja yhteen liittävien tiiviiden liitosten valkuaisaineita. Liiallinen MMP-entsyymien aktiivisuus suolikudoksessa liittyy tulehdusprosessiin, ja saa aikaan suolen läpäisyesteen heikkenemisen ja taudinaiheuttajabakteerien pääsyn suolen sisällöstä verenkiertoon. Rehuun lisätty Progres® tukee suoliston kuntoa vähentämällä näiden MMP-entsyymien aktiivisuutta.

Kongressissa esitetty tutkimus antoi lisätukea näille aiemmille havainnoille. Tutkimus toimii hyvänä pohjana belgialaisessa Ghentin yliopistossa käynnissä olevalle tutkimusohjelmalle, joka syventyy resiinihappojen vaikutuksiin broilerin suolessa.

 

Viitteet:
Kettunen, H., Vuorenmaa, J., Valkonen E., Alleno C. 2022. Dietary tall oil fatty acids improved egg shell quality and reduced the proportion of dirty eggs in laying hens with or without salt stress challenge. Abstract id-80 at: 7th International Conference on Poultry Intestinal Health (ICPIH2022), Cartagena De Indias, Colombia, 30 March – 1 April, 2022. (Poster and pitch-talk)

Kettunen, H., Simao, F., Vienola, K., Vartiainen, S., Apajalahti, J., and Vuorenmaa, J. 2022. Effects of in-feed resin acid concentrate on growth performance and ileal gene expression of broiler chickens. Abstract id-87 at: 7th International Conference on Poultry Intestinal Health (ICPIH2022), Cartagena De Indias, Colombia, 30 March – 1 April, 2022. (Poster)