Progres® vähensi likaisten munien osuutta ja paransi kuoren lujuutta

Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa Progres®-rehua saaneet kanat tuottivat enemmän puhtaita munia ja niiden munankuoren murtolujuus oli parempi.

Ruuansulatuskanavan häiriöt voivat vaikuttaa kanojen munantuotantoon ja erityisesti munien laatuun. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Progres® tukee broilereiden suoliston normaalia toimintaa vähentämällä suolen limakalvossa tulehdukseen liittyvää kollageenin hajoamista. Tässä kokeessa haluttiin selvittää, miten Progres® vaikuttaa muniviin kanoihin ja niiden munanlaatuun normaalitilanteessa tai, jos rehun koostumus aiheuttaa kanojen suolistossa lievän tulehduksen.

Tutkimuksessa kokeiltiin kanojen suoliston tulehdushaasteen aiheuttajana suolan yliannostelua tietääksemme ensimmäistä kertaa. Ylimääräinen suolan saanti aiheuttaa tunnetusti likamunien osuuden nousua ja tästä syntyi ajatus uuden suolastressihaasteen kehittämiseen. Kirjallisuuden perusteella runsas suolan saanti aiheuttaa laboratorioeläimissä tulehdusreaktioita suolessa ja ihmisilläkin on seurantatutkimuksessa saatu vastaavia tuloksia.

Kokeessa oli 1280 Rhode Island-kanaa, jotka pidettiin 64 häkissä, 20 kanaa kussakin. Häkit satunnaistettiin neljään eri ruokintakäsittelyyn. Koe kesti 42 vuorokautta ja alkoi kanojen ollessa 47 viikon ikäisiä. Ruokintakäsittelyt muodostuivat rehuista, joissa oli joko normaali tai tavallista korkeampi suolapitoisuus ja jotka joko sisälsivät Progresia tai eivät sisältäneet sitä (Kuvio 1).

Kuvio 1. Ruokintakäsittelyt 1-4 munivien kanojen suolahaastekokeessa

Kuolleisuus, rehun kulutus, munantuotanto ja likaisten munien osuus kirjattiin viikoittain. Munanpaino määritettiin kahden viikon välein. Munien laatu, eli yksittäisen munan paino, kuoren staattinen jäykkyys ja murtolujuus sekä Haugh-yksiköt mitattiin kokeen lopuksi. Ulosteiden kuiva-aine- ja typpipitoisuus määritettiin viikolla 49.

Suolastressihaaste ei ilmeisesti ollut riittävän voimakas, koska se ei vaikuttanut useimpiin mitattuihin muuttujiin. Progres® sen sijaan paransi munankuoren laatua tilastollisesti merkitsevästi. Kuoren staattinen jäykkyys ja murtolujuus paranivat yli 3 % (Kuvio 2 A ja B). Lisäksi Progres® vähensi likaisten munien osuutta 16 % verrattuna kontrollirehuun (1,52 % vs. 1,81 %; p = 0,053) (Kuvio 3).

Kuvio 2. Progres®-rehun vaikutus A) munan kuoren staattiseen jäykkyyteen ja B) munan kuoren murtolujuuteen 53 viikon ikäisillä kanoilla.
Kuvio 3. Progres®-rehun vaikutus likaisten munien osuuteen 47-53 viikon iässä.

Vaikka tässä kokeessa testattu uusi suolastressihaaste vaatii vielä lisää kehitystyötä, koe osoitti Progres®-rehun edullisen vaikutuksen munankuoren laatuun ja likaisten munien osuuden vähenemiseen.

 

Hannele Kettunen, Hankkija Oy