Viljan laadun tarkka kontrollointi auttaa vähentämään riskejä, jotka liittyvät märissä olosuhteissa korjatun viljan käyttöön siipikarjan ruokinnassa

Syyskuun ensimmäisellä viikolla oli koko maan alueella edelleen suuria alueita puimatta. Märät jopa tulvivat pellot ja lakoontuneet kasvustot uhkaavat talteen saatavan sadon laatua ja koko korjuun onnistumista. Ostoviljan käyttöön lintujen ruokinnassa sisältyy aina omat riskinsä, mutta näin haastavana satovuonna riskit ovat tavallista suuremmat.

Jos lintujen ruokinnassa käytettävää viljaa hankitaan tilalle muualta, on erittäin tärkeää tuntea viljan alkuperä, laatu ja miten se on varastoitu.

Turvallinen vaihtoehto ostoviljan hankinnalle löytyy Hankkijan laajasta siipikarjarehuvalikoimasta. Rehutehtaalle vastaanotettavat viljat täyttävät aina laatukriteerit muun muassa tärkeimpien hometoksiinipitoisuuksien suhteen. Raaka-aineiden ravintoainepitoisuus analysoidaan ja rehuoptimoinnissa käytetään analysoituja pitoisuuksia. Rehut on suunniteltu tarjoamaan linnuille tasapainoinen ja optimaalinen ravintoaineiden saanti kasvun, tuotannon ja terveyden tukemiseksi.

Kanojen viljavaltaiselle tiivisteruokinnalle vaihtoehtoina ovat Hankkijan Punaheltta Paras- ja Munitus-täysrehuohjelmat. Rehut sisältävät kokonaisia jyviä ja rihlajauhettua viljaa tukemaan lihasmahan ja ruuansulatuksen normaalia toimintaa. Siirtyminen tiivisteruokinnasta täysrehuun onnistuu sujuvasti myös kesken parven tuotantokauden, jos erot energia- ja ravintoainepitoisuuksissa tilaseoksen ja täysrehun välillä ovat maltilliset.

Broilereiden kasvatukseen Minivilja-ohjelma on hyvä ratkaisu helpottamaan viljapulaa broileritiloilla. Minivilja-ohjelman kanssa tilalla lisättävän kokonaisen vehnän käyttömäärä on perinteisiä viljarehuja selvästi pienempi, mutta säilyttää edelleen mahdollisuuden ohjata tarvittaessa parven kasvua vehnämäärän avulla.

Kalkkunoiden Iso-Punaheltta Valmis-ohjelma on täysrehuohjelma, jonka kanssa voidaan käyttää pieni määrä kotoista viljaa. Iso-Punaheltta Valmis-rehut sisältävät kolmosrehusta alkaen kokonaisia jyviä ja rihlajauhettua viljaa, mikä tukee kalkkunoiden ruoansulatuskanavan normaalia toimintaa.