Virikkeestä lattialle

Lattiakanalaan virikehäkeistä siirtymisessä on tuottajan hyvä miettiä ennakkoon joitakin ruokinnallisia ja tuotantoympäristöön liittyviä seikkoja. Näitä ovat muun muassa rehunkulutus ja ravintoainesisältö sekä kanalan valaistus ja ilmanvaihto.

Kanala

Rehunvalinta kanan syönnin mukaan

Kana pystyy liikkumaan lattiakanalassa enemmän kuin virikehäkissä, jolloin sen energian tarve lisääntyy. Tästä johtuen kana voi syödä rehua, jonka energiapitoisuus säilyy muuttumattomana, enemmän lattiakanalassa kuin virikehäkkikanalassa. Tutkimuksissa on todettu, että kanan energiantarve ja rehunkulutus kasvavat 5 – 10 % virikehäkistä lattiakanalaan siirryttäessä. Tärkeää on, että rehun kulutus tiedetään ja rehu valitaan sen mukaan, mikä on kanan rehunsyönti ja muninnanvaihe. Hankkijan Punaheltta Paras-täysrehusarja sisältää seitsemän keskenään tasaenergistä rehua. Taulukko 1 auttaa valitsemaan oikean täysrehun kanaparven munintaprosentin ja rehunkulutuksen mukaan. Tarkkojen rehunkulutustietojen puuttuessa kokemus on opettanut käyttämään Paras-sarjaa myös kananpainon, munanpainon ja munintaprosentin mukaan.

Taulukko 1. Valitse oikea täysrehu kanaparven munintaprosentin ja rehunkulutuksen mukaan.

1. Valitse taulukosta parven munintaprosentin mukainen sarake.
2. Valitse sarakkeesta parven päivittäisen rehunkulutuksen mukainen rivi.
3. Löydä parvelle sopivin Punaheltta Paras-tuote rivin vasemmasta reunasta!

Suolistoterveys korostuu lattiakanalassa

Suolistoterveys korostuu lattiakanalassa, koska kanat ovat kosketuksissa enemmän ulosteensa kanssa kuin virikehäkkikanaloissa. Tämän vuoksi hyvä ilmastointi ja se, että lanta kuivuu kanalassa on tärkeää. Miten suolistoterveyttä tuetaan rehulla? Rehun olomuodon on oltava oikea. Rehun ravintoaineiden, erityisesti valkuaisen, on oltava sulavaa. Rehuaineiden on oltava haitta-aineettomia. Rehussa tulisi olla hyvälaatuista kuitua. Ideaalinen kuitu on liukenematonta, mutta osittain fermentoituvaa. Rehunvaihdot pitäisi mielellään tehdä portaittain, vaikka se käytännössä onkin haastavaa. Kokonaisen viljan käyttö on hyvä lihasmahan toimintaa ajatellen. Hankkijan kanatäysrehuissa onkin kokonaista viljaa rehuaineena. Tärkeää on, että rehujen kivennäis- ja hivenaineet vastaavat lintujen tarpeita. Lisäksi rehuihin voidaan lisätä suolistoterveyttä parantavia komponentteja.

Tavoitteena vahva luusto

Rintalastan murtumia esiintyy enemmän lattia- kuin virikehäkkikanaloissa. Tämä siksi, että kanat lentävät enemmän ja altistuvat vahingoille enemmän. Oikea valaistusohjelmaa noudattamalla ja muilla ympäristötekijöillä voidaan kuitenkin vähentää rintalastan murtumia. On hyvin tärkeää, että lattiakanojen luusto kehittyy vahvaksi. Tähän vaikuttaa erityisesti rehun kalsiumin ja fosforin pitoisuudet, mutta myös muiden kivennäis- hivenaineiden pitoisuudet sekä D-vitamiini. Toisaalta liikunta lattiakanaloissa edesauttaa luuston hyvän kehittymisen.