Blogi: Liemiruokinnan hygienia on tärkeä osa ruokinnan onnistumista

Puhtaus on puoli ruokaa

Liemiruokinta on parhaimmillaan tehokasta, tarkkaa ja turvallista, ja tukee sikojen luontaista käyttäytymistä, kun ryhmän eläimet saavat syödä samaan aikaan. Nestemäisessä liemirehussa rehuraaka-aineiden sisältämät mikrobit pääsevät lisääntymään, ja jollei niiden kasvua rajoiteta ja ohjata oikeaan suuntaan, liemirehun laatu kärsii. Vääränlainen käyminen tai mikrobisto aiheuttaa liemirehun makuvirheitä ja ravintoainetappioita, tai pahimmillaan voi jopa olla tautia aiheuttavien bakteerien kasvualusta. Oleellista on koko ruokintajärjestelmän puhtauden hyvä hallinta alkaen raaka-aineiden ja varastojen puhtaudesta ja päättyen hyvään kaukalohygieniaan.

Hyvät ja pahat mikrobit – tasapaino ratkaisee

Liemirehussa on aina läsnä monenlaisia mikrobeita, joista jotkut ovat sikojen ruokinnassa hyödyllisiä, kun taas toisten määrää pitäisi saada rajoitettua. Mikrobiston ”hyviksiä” ovat maitohappobakteerit, jotka lisääntyessään liemessä muodostavat maitohappoa, joka torjuu haitallisia bakteereita, kuten Enterobakteereita ja rajoittaa niiden lisääntymistä. Enterobakteerien lisääntyessä ne käyttävät liemirehun puhtaita aminohappoja omaan kasvuunsa, ja aminohapot eivät ole enää sioille käyttökelpoisessa muodossa. Perinteisesti haitallisten bakteerien kasvua on rajoitettu säätämällä liemiseoksen pH:ta alaspäin. Pitää kuitenkin muistaa, että hyvin happamassa ympäristössä myös maitohappobakteerien kasvu rajoittuu, ja vallalle pääsevät hiivat. Lisäksi rehuseoksen maittavuus kärsii, jos pH:n alentamiseksi käytetään runsaita määriä esim. muurahaishappoa. Liemiruokinnan hallinnassa pH-mittari on hyvä apuväline, jonka avulla voidaan huomata, jos pH ei ole optimialueella.

Bakteerien lisäksi liemessä on sieniin kuuluvia hiivoja ja homeita. Näistä hiivat ovat sinällään osa normaalia mikrobistoa. Hiivoja voi esiintyä liemirehussa suhteellisen paljonkin, mutta jos ne pääsevät vallalle, alkaa voimakas hiivakäyminen. Hiivakäyminen heikentää liemen makua, johtaa kuiva-ainetappioihin muuttaessaan hiilihydraatteja hiilidioksidiksi. Lisäksi voimakas kaasunmuodostus ruokintalinjassa aiheuttaa teknisiä häiriöitä. Hiivojen ja homeiden määrää ei pystyrajoittamaan pelkästään alentamalla liemirehun pH:ta esimerkiksi muurahaishapolla, vaan niiden kasvua rajoittamaan tarvitaan muita orgaanisia happoja. Pelkkä pH:n lasku ei riitä pitämään kurissa homeita ja hiivoja, vaan niitä torjutaan tietyillä hapoilla, kuten sorbiini-, propioni- tai bentsoehapolla.

Jos liemirehussa havaitaan virhekäymisiä tai tuotantotulokset laskevat ilman muuta selitystä, kannattaa tarkistaa liemen mikrobiologinen laatu näytteenotolla. Analyysin tulosten perusteella osataan tehdä oikeat toimenpiteet hyvän mikrobiston palauttamiseksi liemeen. Tämä on erityisen tärkeää jäännösrehullisissa järjestelmissä, missä kohtuullisen suuri määrä jäännösrehua on putkessa ruokintojen välillä ja jäännösrehu käytetään seuraavan sekoituserän valmistukseen. Ruokintajärjestelmän emäs-happopesu on vaativa toimenpide, joten siihen ei kannata lähteä kuin siinä tapauksessa, että muut toimenpiteet eivät auta. Esimerkiksi voimakkaan hiivakäymisen voi katkaista käyttämällä Pekoni Lakta-Neutraalia, jonka käytöstä monilla tiloilla on hyvä kokemus.

Puhtasta liemirehua puhtaista raaka-aineista

Hyvälaatuisen liemirehun perusedellytys on puhtaat raaka-aineet. Tilan oma vilja ja muut komponentit tulee varastoida puhtaisiin siiloihin, joissa ne ovat suojassa haittaeläimiltä ja kosteudelta. Siilot ja kuljettimet tuleekin puhdistaa säännöllisesti. Homeiden osalta viljan kuivaus on tärkeää, ja samalla tulee myös puhdistus rikkasiemenistä, pölystä ja roskista. Viljan puhdistuksella on todettu olevan merkittävä vaikutus viljan hometoksiinipitoisuuksiin, sillä kevyet ja puolikkaat jyvät ovat alttiimpia toksiinien muodostumiselle kuin virheettömät jyvät.

Älä luota automaatioon sekoitussäiliön puhdistuksessa

Nykyaikaisissa liemiruokintajärjestelmissä on monenlaisia hygieniaa varmistavia laitteita, kuten sekoitussäiliön huuhteluita ja ultraviolettivaloja. Nämä eivät kuitenkaan korvaa sekoitussäiliön viikoittaista pesua, koska yleensä rehujäämiä kertyy esimerkiksi sekoitussäiliön kanteen.

Huuhtelevissa järjestelmissä käyttövesisäiliön puhtaus on myös ensiarvoisen tärkeää. Käyttövedessä on aina rehujäämiä, ja säiliöön voi pikkuhiljaa kertyä alustaa bakteerien, homeiden tai hiivojen kasvulle. Jos liemirehussa on käymisongelmia, kannattaa puhdistaa käyttövesisäiliö huolellisesti.

Kaukalohygienia on tärkeää

Liemirehun viimeinen etappi matkalla rehusiiloista sikojen ruuaksi on kaukalo. Kaukalossa rehu on alttiina sikalailmalle ja myös sikojen sonnalle ja virtsalle. Sikalarakenteilla voidaan jonkin verran estää sonnan tai virtsan päätymistä kaukaloon, mutta jos näin on päässyt käymään, on kaukalo puhdistettava. Rehun sopiva annostelu on myös tärkeää, sillä rehua ei saisi jäädä seisomaan kaukaloon liian pitkäksi aikaa. Tuoreena rehun makukin on parempi ja sen mikrobiologinen laatu turvallinen. Oikealla annostelulla voidaan myös vähentää rehun haaskaantumista ja päästä parhaaseen mahdolliseen rehuhyötysuhteeseen.