Farmi Rantanen oy siirtyi vapaaporsitukseen

porsas

Sofia, Pertti ja Tuomas Rantanen satsasivat kaksi vuotta sitten isoon investointiin, kun he siirtyivät porsastuotantotilallaan vapaaporsitukseen. Millaisia kokemuksia heillä on vapaaporsituksesta ja miten ratkaisut ovat toimineet?

Uudessa sikalassa on 12 osastoa ja 240 porsituspaikkaa. Vapaaporsitusta varten rakennettiin kokonaan uudet tilat. Ensimmäiset uusissa tiloissa syntyneet porsaat näkivät päivänvalon heti joulun jälkeen vuonna 2018.

– Tottakai pohdimme, miten erityisesti aiemmin porsineet emakot suhtautuvat muutokseen. Emakot ovat kuitenkin tottuneet uusiin olosuhteisiin hyvin, toteaa Sofia Rantanen tyytyväisenä. Ensikoilla kotiutuminen on ollut erityisen sujuvaa. Makuukuolemia on ollut odotettua vähemmän, ja sen on huomattu liittyvän enemmän emakon yksilökohtaisuuteen kuin porsimisympäristöön.

Miten odotukset toteutuivat?

Hankkija mobiilisovellus
Tuomas Rantanen ja Juha Tolppanen Hankkijan mobiilisovelluksen äärellä. Rehutilauksen teko onnistuu nopeasti ja helposti missä ja milloin tahansa.

Rakennushankkeen alkuvaiheessa Pertti Rantanen totesi heidän odottavan ja toivovan vapaaporsituksesta selkeitä lisäarvoja ja -hyötyjä. Onnistuneesti toteutettuna vapaaporsitus nopeuttaa ja sujuvoittaa porsimista ja voi vaikuttaa positiivisesti imetysaikaan. Eläinten hyvinvointia pidetään tilalla oleellisena ja ykkösasiana.

– Porsimisapua tarvitaan selvästi vähemmän verrattuna aikaisempaan, eikä porsimisen käynnistämistä käytetä lainkaan, Sofia puolestaan kertoo.

Totuttelua ja uusia käytäntöjä on vaatinut liikkuminen karsinoissa. Emakoiden vahva hoitovietti voi näyttäytyä vahvana pahnueen puolustamisena, jopa ylisuojelevana käytöksenä.

– Kyllä me emakoiden kanssa ollaan yhteisymmärrys saavutettu. Toki eläinten kanssa täytyy aina olla tarkkana ja pystyä ennakoimaan tilanteita, toteaa Sofia.

Eläinten siirron Rantaset ovat todenneet olevan uusissa tiloissa helpompaa kuin vanhassa, vuonna 2002 valmistuneessa perinteisessä sikalassa. Karsinoiden puhdistaminen on helppoa ja muovi lattiamateriaalina oli hyvä valinta. Emakot liikkuvat luontevasti eivätkä ole arkoja, koska lattian pinta ei ole liukas.

Ruokinta-asioissa Rantaset luottavat Hankkijan rehuratkaisuihin ja tapaan toimia.

– Kaikilla meillä on vahvuutemme, ja meillä yksi vahvuus on yhteistyö Hankkijan kanssa. Yhteistyö Juhan kanssa toimii hyvin ja ruokinta-asioita kehitetään yhdessä ja luottamuksen ilmapiirissä, Pertti Rantanen sanoo.

– Vahvuus on myös ammattitaitoinen henkilökunta, Rantaset toteavat.

Rantasen vapaaporsitustila

Ylivoimaista etumatkaa alkukasvatukseen Pro2Farmilla

Uusimpana ratkaisuna Rantaset ovat ottaneet käyttöön Progutin ja Progresin sisältämän Pro2Farm mure -tuotteen. Alkukasvatuksen sekä ruokinnan muutosvaiheiden, kuten vieroituksen, onnistuminen on edellytys tehokkaalle kasvulle.

Progresin ja Progutin on todettu nopeuttavan nuorten eläinten vastustuskyvyn kehittymistä ja muuntavan suoliston mikrobistoa hyödylliseen suuntaan. Tuotteella on monia selkeitä etuja: nopeampi vastustuskyvyn kehittyminen, pienempi kuolleisuus ennen vieroitusta, vähemmän ripulia sekä parempi kasvu ja rehuhyötysuhde. Rantasilla Pro2Farmin antaminen porsaille aloitetaan viikon päästä vieroituksesta ja käyttöä jatketaan kolmen viikon ajan. Kokemukset ovat olleet erittäin hyvät.

Katse vahvasti tulevaisuudessa

Sofia, Pertti ja Tuomas Rantanen

Tilalla on suunnitelmissa laajentaa lihasikalaa. Tilan toiminnassa on mukana aktiivisesti myös nuori sukupolvi. Tuomas Rantanen on Farmi Rantanen Oy:n osakas ja kantaa omalta osaltaan vastuuta emakkosikalasta ja sen kehittämisestä. Katse on Rantasilla vahvasti tulevaisuudessa.