Hyvä, parempi, soijaton!

Suomalaisessa sikatuotannossa haetaan aktiivisesti kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja vähentää soijariippuvuutta. Kotimaisesta rehuviljasta tulee noin puolet sikojen ruokinnassa tarvittavasta valkuaisesta. Loput saadaan erilaisista valkuaisrehuista puhtailla aminohapoilla täydennettynä. Täydennysvalkuaisen osalta soijaa tarvitaan edelleen, vaikka
sen käyttöä on saatu vähennettyä merkittävästi viime vuosien aikana.

Teksti: Kirsi Partanen, Figen Oy

Snellmanin ja Hankkijan yhteistyö sikojen ruokinnan kehittämiseksi ja soijariippuvuuden vähentämiseksi on ollut ratkaisuhakuista ja tuloksellista. Sekä lihasikojen että emakoiden ruokintaan on kehitetty soijattomia rehuratkaisuja, joiden ansiosta Snellmanin sikaketjun soijariippuvuus on vähentynyt merkittävästi viime vuosina (kuvio).
Lihasikojen Maatiaispossu Superior -ruokintamallissa käytetään kahta tiivistettä tai kahta täysrehua ja loppukasvatus on soijaton. Kun loppukasvatuksessa on tuotantovaiheeseen suunniteltu rehu, ruokinta saadaan optimaaliseksi niin ruhojen lihakkuuden kuin lihan laadun näkökulmasta. Lisäksi kivennäisaineiden ja vitamiinien tarve saadaan täytettyä tarkemmin.
Maatiaispossu Superior -ruokinta on parantanut sekä lihaprosenttia että lihan laatua. Lihan laadun paraneminen on kotimaisen härkäpavun ansiota. Sianlihan laadun merkitys korostuu, kun lihatuotteita valmistetaan ilman lisättyä fosfaattia tai muita apuaineita.
Tiineiden emakoiden soijattomassa ruokinnassa on panostettu hyvään kuitukoostumukseen, joka tukee emakoiden hyvinvointia, pitää ne tyytyväisenä ja valmistaa emakkoa tulevan porsimiseen. Soijan poistaminen tiineiden rehusta ei ole nipistänyt porsastuotosta, päinvastoin.
Haluamme kannustaa tuottajia herneen ja härkäpavun viljelyyn, se on avainasemassa matkalla kohti tavoitetta soijatonta sikojen ruokintaa. Kotimaiselle valkuaiselle on tarvetta ja työ valkuaisomavaraisuuden lisäämiseksi etenee pienin, välillä pidemmin askelin. Joskus askelia otetaan taakse päin kasvukauden haasteellisten sääolojen vuoksi. Avainroolissa on Suomen oloihin sopivat, viljelyvarmat ja satoisat lajikkeet.

 
Yhteistyö tuottaa tulosta! Soijan korvaaminen kotimaisella herneellä ja härkäpavulla on vähentänyt merkittävästi Snellmanin gmo-vapaan sikaketjun soijariippuvuutta.