Lihasikojen tarkalla ruokinnalla paras taloudellinen tulos

Sikojen rehuseosten hinnat ovat nousseet 2021 syksystä lähtien. Vaikka tilanne on 2022 syksystä lähtien hieman helpottanut, haastavat kohonneet ruokintakustannukset sianlihan alkutuotannon kannattavuutta. On kuitenkin hyvä muistaa, että ruokintakustannuksessa rehuseoksen hinta on vain yksi tekijä. Tilatasolla on paljon asioita, joiden hyvällä hallinnalla voidaan varmistaa, että ruokinta toteutuu sikojen kannalta optimaalisella tavalla: oikea määrä tarpeen mukaista rehua oikeaan aikaan.

Ravintoainekoostumuksesta ei kannata pihistää

Liemiruokkijan säädöt
Liemiruokkijan säädöt ovat avainasemassa ruokinnan onnistumisessa. Lihasikojen alkukasvatuksessa rehuseoksen optimoitu laatu tuo parhaan taloudellisen tuloksen.

Lihasikavaiheen ruokinta toteutetaan useimmiten perustuen tilan omaan viljaan, jota täydennetään teollisilla tiivisteillä. Lisäksi mukana on usein myös yksi tai useampi sivutuotekomponentti. Talouden ollessa tiukoilla tulee houkutus tinkiä teollisen täydennysrehun määrästä seoksessa. Rehuseoksen hinnassa saatava säästö saattaa kuitenkin johtaa tappioihin lihasiantuotannon tuloksessa. Jos seoksen sulavat aminohapot, kivennäisaineet ja vitamiinit jäävät alle suosituksen, tuotannossa syntyy tappioita:
– päiväkasvu heikkenee
– liha-% laskee
– rehuhyötysuhde heikkenee eli rehua kuluu enemmän per lihasika
– siat ovat levottomia ja kiinnostuvat toistensa saparoista

Erityisesti lihasikojen alkukasvatuksessa satsaus optimaaliseen rehuun kannattaa. Tässä vaiheessa sika kasvattaa tehokkaimmin lihaskudosta. Syöntikyky on vielä rajoittava tekijä, eli rehuseoksen tulee sisältää runsaasti energiaa ja sulavia aminohappoja, jotta kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä. Optimoidulla ruokinnalla saadaan hyvä startti myös kasvatuserän pienimmille porsaille ja osasto saadaan tyhjennettyä määräajassa ilman, että viimeiset lähtevät alipainoisina. Hankkijan Optimipalvelu on kullanarvoinen työkalu ruokinnan optimointiin. Kun kotoisen viljan ja valkuaisraaka-aineiden, kuten herneen ja härkäpavun, rehuarvot on analysoitu, Hankkijan ruokinta-asiantuntija tekee tilakohtaisen ruokintasuunnitelman. Näin vältetään tiivisteiden yli- tai aliannostelusta johtuvat taloudelliset tappiot.

Liemiruokinnassa tarkkuus on valttia

Lihasikaloissa liemiruokinta on hyvin yleinen ruokintatekniikka. Siitä saadaan parhaimmillaan merkittävä hyöty tasaisten seosten, tarkan annostelun ja ruokinnan vaiheistuksen kautta. Mutta kehittyneestä tekniikasta saadaan hyöty vain, jos asiat tehdään oikein. Esimerkiksi huono rehuhygienia voi johtaa virhekäymisiin, jotka aiheuttavat pahimmillaan merkittäviä tappioita. Hiivakäyminen aiheuttaa kuiva-ainetappioita ja erityisesti Entero-bakteerit synteettisten aminohappojen tappioita.

Liemiruokinnan muistilista

  • Päivitä komponenttien arvot koneelle, erityisesti liemikomponenttien kuiva-aine
  • Tarkista viljojen jauhatuskarkeus säännöllisesti – ei liian hienoa tai karkeaa
  • Aloita ruokinta porsaiden painon mukaan oikealta päivältä
  • Seuraa kaukaloiden tyhjentymistä päivittäin ja säädä annoksia tarpeen mukaan
  • Tarkista säännöllisesti seosten kuiva-ainepitoisuus
  • Seuraa liemen käymislaatua ja pH:ta – esim. hiivakäyminen aiheuttaa kuiva-ainetappioita

Kokonaisuus ratkaisee taloudellisen tuloksen

Rehuseosten hinta tai edes ruokintakustannus per sika eivät yksinään kerro ruokinnan onnistumisesta, vaan vasta täsmällisen tuotannonseurannan kautta saadaan selville paljonko saadaan katetta per lihasika ja per lihasikapaikka per vuosi. Rehuhyötysuhde on ruokinnan taloudellisuutta tarkasteltaessa paras yksittäinen luku. Se kertoo kuinka paljon rehun nettoenergiaa (MJ NE) on kulunut sian lisäkasvukiloa kohden. Rehuhyötysuhteeseen voidaan vaikuttaa rehun koostumuksella. Mitä paremmin ravintoainekoostumus vastaa sian tarpeita ja mitä parempi on ravintoaineiden sulavuus, sitä vähemmän rehua tarvitaan per tuotettu lihakilo. Aina halvimmalla seoksella ei päästä alhaisimpaan rehukustannukseen ja lisäksi on huomioitava ruokinnan vaikutus teurasruhon laatuun.
Lihatalot tuottavat sopimustuottajilleen kasvatuseräkohtaiset raportit, joista selviää sikojen keskimääräinen päiväkasvu, teuraspaino, lihakkuus ja hylkäykset. Koska lihan laatuhinnoittelu vaikuttaa merkittävästi tuottajan saamaan tilityshintaan, kannattaa perehtyä huolella myös lihakkuuden ja teuraspainon hajontaan. Tuotannonseurannan luvuista kannattaa säännöllisesti keskustella ruokinta-asiantuntijan kanssa ja etsiä keinoja päästä parempaan.

Teksti: Johanna Daka, Hankkija Oy

Lihasiat