Porsimisvalmennuksen avulla emakko onnistuu

Isot pahnueet edellyttävät porsimisen tienoilla entistä tarkempaa huolenpitoa emakosta. Porsaat voivat hyvin, kun emakko voi hyvin. Olemme ottaneet haasteen vastaan ja uudistimme ajattelua porsivan emakon ruokinnasta. Porsimisvalmennuksessa emakon tarpeet huomioidaan kokonaisuutena – hormonit, utareterveys, suolen toiminta ja ruokinta. Kehitimme uuden porsimisvalmennusrehun, Pekoni Vire PP:n, jonka turvin emakolla on mahdollisuudet onnistua.

Isot pahnueet tuovat mukanaan haasteita

Sikojen jalostuksellinen valinta suuremman pahnuekoon mukaan on tarkoituksenmukaista tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta. Se on tuonut kuitenkin mukanaan erilaisia haasteita. Suurempi pahnuekoko ei ole lisännyt emakon tuottaman ternimaidon määrää. Jopa puolet emakoista ei tuota riittävästi ternimaitoa koko pahnueelleen.

Emakon utareessa nisiä voi olla 12-18, mutta niistä kaikki ei välttämättä ole aktiivisia. Isommat pahnueet voivat olla epätasaisia – mukana on enemmän pieniä ja heikkoja porsaita. Pienimmät altistuvat sairauksille ja joutuvat herkemmin antibioottikuureille. Lisäksi ne eivät pysty kilpailemaan isompia porsaita vastaan, jolloin kuolleisuus kasvaa. Jos ternimaidon määrä jää alle 200 g:aan/porsas, kuolleisuus ennen vieroitusta on korkea. Porsaan hyvän terveyden ja kasvun edellytyksenä on, että porsas saa ternimaitoa vähintään 250 g.

 

Haasteet ovat kuitenkin tehty voitettavaksi ja kehitys kehittyy. Emakon porsimisvalmennus on uusi, mutta tehokas tapa auttaa emakkoa tuotantonsa tärkeimmässä vaiheessa. Hankkija on kehittänyt innovatiiviset Progut®- ja Progres® -rehuaineet, joiden avulla sekä emakon ternimaidon määrään että ternimaidossa oleviin vasta-aineiden määrään voidaan vaikuttaa. Näin emakko porsaineen voi hyvin ja hyötynä saadaan kestäviä tuottavia emakoita ja porsaat saavat hyvän alun tehokkaaseen kasvuun.

Porsimisvalmennuksessa huomioidaan emakon tarpeet

Porsimisvalmennus kattaa emakon hormonitoiminnan, utareterveyden, suolen toiminnan ja ruokinnan.

Hormonitoiminnan häiriöt porsimisen tienoilla voivat vaikuttaa ternimaidon määrään ja laatuun. Tutkimuksissa on todettu, että jos progesteronitaso jää korkealle porsimisen jälkeen, ternimaidon ja vasta-aineiden määrä alenee. Heikko ternimaidon saanti yhdistettynä alhaiseen vasta-ainepitoisuuteen lisää porsaskuolleisuutta.

Istukka irtoaa normaalisti porsaiden syntymisen jälkeen. Näin tapahtuu yleensä, kun porsiminen on sujunut nopeasti. Mitä pidemmälle ja kauemmin porsiminen kestää, istukka alkaa irrota saman aikaisesti viimeiseksi syntyvien porsaiden kanssa. Jos oksitosiini-hormonia on vajavaisesti porsimisen lopussa, niin istukka ei irtoa.

Miten emakkoa voidaan auttaa?
• Pesän rakennus on sisäinen hormonien ohjaama käytös 12-24 tuntia ennen porsimista. Emakolla on siis luontainen tarve tehdä pesää ennen porsimista ja käytännössä se ohjaa emakon hormonitoimintaa oikeaan suuntaan.
• Kun emakon vatsa toimii hyvin, niin porsiminen sujuu nopeammin.

Utareen turvotuksen eli ödeeman hoito ruokinnallisesti

Utareen turvotus eli ödeema vähentää porsaan ternimaidon saantia ja alentaa vasta-aineiden määrää ternimaidossa, jolloin porsaskuolleisuus lisääntyy. Pahimmassa utareen ödeematapauksessa maitorauhasten ääriviivat eivät ole näkyvissä, nisät ovat tulehtuneet ja utareessa on painaumia esim. ritilästä. Vaikeassa ödeemassa ternimaidon vasta-ainepitoisuus on laskenut.

Mitä voi tehdä ruokinnallisesti?
• Utareen kehitys alkaa jo ensikosta. Ensikon liikalihavuus rasvoittaa erityisesti takanisiä, ja sitä on vaikea korjata myöhemmin.
• Emakot eivät saisi olla porsiessa liian lihavia ja viimeisen tiineyskuukauden aikana rehussa ei saisi olla liikaa valkuaista ja/tai energiaa.

Emakon suolen toiminnan turvaaminen

Tämä on yksi tärkeimmistä asioista porsivalla emakolla. Lievä ummetus on emakolle normaalia, koska rehun syönti alenee. Emakosta imeytyy vettä maidon tuottamiseen. Siirtyminen kuiturikkaasta tiineysrehusta tärkkelysrikkaaseen imetysrehuun altistaa ummetukselle.

Ummetus on monella tapaa haitallista. Se estää fyysisesti synnytyskanavan toimintaa. Ummetus on kivulias vaiva, jolloin supistukset ovat heikommat. Maidontuotanto ei lähde alkuun, kun prolaktiinihormonin (=maidontuotantoa edistävä hormoni) määrä on vajaa.

Mitä voi tehdä ruokinnallisesti?
• Kuitua riittävästi porsimisajan rehuun
• Emakot eivät saisi olla porsiessa liian lihavia ja viimeisen tiineyskuukauden aikana rehussa ei saisi olla liikaa valkuaista ja/tai energiaa.
• Erillinen siirtymärehu paikallaan porsimisen tienoille

Emakon ruokinnan onnistuminen

Emakon ruokinnan onnistuminen porsimisen tienoilla on emakon tuotantovaiheista haasteellisin.

Mitä voi tehdä?
• Huolehtia riittävästä kuidun saannista
• Käyttää erikoisrehua porsimisen tienoilla. Tästä lisää seuraavassa kappaleessa.

Uusi porsimisvalmennusrehu Pekoni Vire PP

Progres

Kehitimme emakolle uuden porsimisvalmennusrehun, Pekoni Vire PP:n, joka auttaa emakkoa siirtymään tiineydestä porsimisen yli maidontuotantoon. Tuotetta on suunniteltu käytettäväksi noin viikko ennen porsimista ja pari kolme päivää yli. Erikoisrehua käytetään 1 kg/pv ja sen lisäksi imetysrehua annetaan 1,5-2 kg/pv.

Helposti imeytyvää energiaa porsimiseen

Progut

Tavoitteena on saada tiineys- ja imetysajan rehujen välistä muutosta pienemmäksi ja enemmän kuitua vatsan toimintaan sekä helposti imeytyvää energiaa porsimiseen.

Porsitusvalmennusrehussa, Pekoni Vire PP:ssä on sekä Progut® että Progres® -rehuaineita. Tiineyden loppuvaiheessa tehdyssä tutkimuksessa Progut lisäsi tilastollisesti merkitsevästi sekä ternimaidon määrää että sen rasvapitoisuutta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että Progut-lisä emakon tiineysvaiheen lopulla voi lisätä vastasyntyneiden porsaiden ternimaidon saantia ja myös energian saantia ternimaidon korkeamman rasvapitoisuuden ansiosta.

 

Progres lisäsi ternimaidon vasta-aineen IgG pitoisuutta

Kuva 1. Ternimaidon immunoglobuliinien määrä. Tähti * kuvaa tilastollisesti merkitsevää eroa (P<0,05).

Progres lisäsi ternimaidon vasta-aineen IgG pitoisuutta (Kuva 1), joka voi edistää vastasyntyneen porsaan eloonjäämistä. Progres lisäsi myös ternimaidon määrää, joka on tärkeä porsasmäärän kasvaessa.

Ensi kommentit asiakkailta uuden porsimisvalmennusrehun käytöstä ovat olleet positiivisia ja hyödyt näkyvät. Emakot syövät porsimisvalmennusrehua hyvin, suoli toimii ja maitoa tulee.

Teksti: Marjut Suokanto

Liittyvät tuotteet