Progresilla 1 lisäporsas per emakko

Teksti: Tohtori Shah Hasan, Aluemyyntipäällikkö

National Research Institute of Animal Production -instituutin (Puola) tekemä tutkimus osoitti, että Progres® -resiinihapon lisäys emakoiden rehuun kannattaa, parempana porsastuotantona ja eloon jäävien porsaiden parempana terveytenä. Tämä tutkimus jatkoi tutkimussarjaa, joka on osoittanut että resiinihappo,Progres®in aktiivinen aine, parantaa emakoiden hedelmällisyyttä, sekä lisää ternimaidon tuotantoa ja sen laatua (Hasan et al. In: Animal. 2018, Dec 27: 1–8).

Koejärjestely

Koejärjestely

Vaihe 1 (Emakoiden tuotantotulokset): 56 emakkoa (Polish synthetic line 990) jaettin kontrolli (C) ja koe (T) ryhmiin. Standardi-imetysrehuun lisättiin koeryhmän rehuun 1 kg Progres® /tn rehua (T) 3 vk ennen porsimista - 4 vk porsimisen jälkeen.

Mittaukset: Porsimiskerta, selkäsilavan paksuus imetyksen alussa ja lopussa, porsimisen tapa ja kesto, porsaita yht. per pahnue, elävänä syntyneet ja kuolleena syntyneet porsaat, pahnueen koko ja paino vieroitettaessa kirjattiin.

Vaihe 2 (Porsaiden tuotantotulokset): Kummastakin emakoiden ruokintaryhmästä, vieroitettua 80 imisä- ja 80 leikkoporsasta kasvatettiin 8 porsaan ryhmissä. Porsaat jaettiin seuraaviin koeryhmiin kontrolli (C) and koe (T) ryhmät: CC, CT, TC, TT. Porsaiden rehuihin koeryhmissä (CT and TT) lisättiin Progres® (1 kg/tn).

Mittaukset: Porsaat punnittiin 0, 2 ja 6 viikkoa vieroituksesta, ja kirjattiin päivittäinen rehunkulutus, rehuhyötysuhde ja kuolleisuus.

 

Tulokset

Emakoiden tuotantotulokset: Emakoilla, joiden rehu sisälsi Progres®’ia oli parempi porsastuotos, keskimäärin 0,96 porsasta enemmän emakkoa kohti kuin kontrolliryhmällä (p < 0.05).

Porsaiden tuotantotulokset: Progres®-lisä emakon rehussa antaa porsaille hyvän alun: Porsaiden keskimääräinen elopaino oli 2 viikkoa vieroituksesta korkeampi Progres®-lisän saaneiden (TC) emakoiden porsailla kuin kontrolliryhmän (CC) emakoiden porsailla.

Progres® -lisä porsaiden rehussa paransi niiden tuotantotuloksia: porsaiden rehuhyötysuhde oli parempi koeryhmässä (TT) kuin kontrolliryhmässä (TC), jonka rehu ei sisältänyt Progres®