Ruokintasuunnitelmien päivityksen aika

Teksti: Johanna Daka, kehityspäällikkö, lihasikojen ruokinta

Syysviljojen puinnit ovat alkaneet hyvissä olosuhteissa Etelä- ja Länsi-Suomessa, mutta kevätviljojen osalta puinnit osuvat tänä vuonna yleisimmin vasta syyskuun alkuun. Satokauden sää olot ovat olleet todella vaihtelevat ja monessa mielessä haastavat. Toukokuussa kylmyys ja sateet viivästyttivät kylvöjä, sitten tuli kuiva ja lämmin kesäkuu. Heinäkuu oli puolestaan viileä ja sateinen, mikä näkyy monissa kasvustoissa jälkiversontana, joka vaikeuttaa oikean korjuuajankohdan löytymistä. Nyt toivomme vain, että elokuun poutasää jatkuu syyskuun puolelle, puinnit saadaan tehtyä ilman viivästyksiä ja sato saadaan hyvälaatuisena varastoon.

Edustavan viljanäytteen ottoon kannattaa panostaa

Koska sikatilojen ruokintasuunnitelmat tehdään perustuen tilan omien viljojen laatuun, kannattaa näyte ottaa siten, että se edustaa mahdollisimman hyvin varastossa olevaa viljaa. Eri viljalajeista kannattaa ottaa korjuukaudella mahdollisimman monta osanäytettä jokaisesta. Osanäytteet sekoitetaan hyvin keskenään ja lähetetään viljanäyte analysoitavaksi. Myös näytteenottolaite, joka ottaa näytettä viljavirrasta kuivauksen yhteydessä, saattaa olla kannattava investointi. Jos saman viljalajin viljoja varastoidaan esim. eri lohkoilta erillisiin siiloihin, voi olla järkevää koota erilliset siilokohtaiset näytteet.

Jos ruokinnassa käytetään tilalla viljeltyä hernettä tai härkäpapua, kannattaa myös niistä lähettää näyte analysoitavaksi, sillä niiden valkuaispitoisuus voi vaihdella paljonkin riippuen lajikkeesta ja kasvuolosuhteista.

Koska vilja-analyysiin käytettävät laitteet on kalibroitu eri kasvilajeille, kannattaa näytteet lähettää erikseen, vaikka käytössä siiloon tehtäisiin seos. Ilmoita ruokinta-asiantuntijalle seosviljan koostumus, eli missä suhteessa esimerkiksi kauraa ja hernettä on siiloon varastoitu, niin ruokintasuunnitelman teko onnistuu tarkasti.

Optimi-palvelun avulla on helppoa selvittää rehuviljan laatu

Optimi-palvelu

Tähän aikaan vuodesta kannattaa seurata postia, sillä olemme lähettäneet sikatiloille Optimi-palvelun paketin, joka sisältää viljanäytepusseja, saatekirjeen, viljanäytteiden saatelomakkeen sekä ohjeet näytteiden lähettämisestä Matkahuollon kautta. Näytteet voi myös toimittaa laboratorioon Hankkijan myymälöiden tai ruokinta-asiantuntijoiden kautta. Turun tehtaan lähialueen sikarehuasiakkaat voivat vaihtoehtoisesti tuoda näytepussit rehutehtaalle.

Jotta tiedämme analysoida näytteistä ruokinnan kannalta tärkeät arvot, muistathan rastittaa näytepusseihin käyttötarkoitukseksi ”Eläinten ruokintasuunnitelma”. Tulosten valmistuttua lähetämme ne sähköpostilla käyttöösi ja ruokinta-asiantuntija pääsee päivittämään ruokintasuunnitelman.

FaaS-ohjelmalla optimoitu ruokintasuunnitelma

Kotoisten rehuraaka-aineiden laatu on erittäin tärkeää tuntea, kun Hankkijan ruokinta-asiantuntija tekee ruokintasuunnitelmaa. FaaS-ohjelman avulla lasketaan optimaaliset seokset eri tuotantovaiheeseen ja siten turvataan tuotanto ja eläinten hyvinvointi. FaaSin avulla voidaan optimoida myös ruokintakustannusta ja löytää eri täydennysrehuvaihtoehdoista tilan rehuille paras vaihtoehto. Näytelomake kannattaa täyttää huolella ja antaa mahdollisimman kattavat tiedot, jolloin ruokinta-asiantuntija pystyy kerralla tekemään tilasi tarpeisiin soveltuvan ruokintasuunnitelman. Jos tilalla on joitain tuotannollisia haasteita, kannattaa niistä myös keskustella ruokinta-asiantuntijan kanssa, jolloin nämä voidaan huomioida ruokintasuunnitelmassa.

Suotuisia puintikelejä ja tsemppiä kiireiseen korjuuaikaan!