Segesin kongressissa kuultua

Grise kongres 2023

Hankkijan sikaryhmän opintomatka suuntautui lokakuun loppupuolella Tanskassa Herningissä pidettyyn vuotuiseen Segesin sika-alan kongressiin. Seges Innovation on riippumaton tutkimusorganisaatio, joka tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja tanskalaisen elintarviketuotannon tarpeisiin. Väkeä oli paikalla alan yrityksistä, organisaatiosta ja alkutuotannosta toista tuhatta henkeä, mutta hyvien järjestelyjen ansiosta kaikki sujui hyvin!

Kongressin ohjelma oli hyvin monipuolinen, kattaen niin sikojen hoitoon ja ruokintaan liittyviä aiheita kuin tuotannon taloudelliseen puoleen ja ympäristövaikutuksiin keskittyviä aiheita. Osa esityksistä pidettiin englannin kielellä, mikä oli suurelle osalle meidän ryhmästä se helpompi kieli verrattuna tanskan kieleen. Ilmoittautumisen yhteydessä kongressin osallistujat valitsivat samaan aikaan pidettävistä esityksistä itselleen kiinnostavimmat ja ryhmänä myös valitsimme eri aiheita, jolloin kongressin anti meidän tiimille laajeni.

Mielenkiintoisia aiheita oli paljon, tässä muutamia esimerkkejä ja huomioita:

Sorkkahuolto – emakon pitkän elämän perusta

  • esityksessä tähdennettiin sorkkaongelmien merkitystä emakoiden poistosyynä ja ennaltaehkäisyn tärkeyttä
  • olosuhteilla on iso merkitys sorkkaongelmien ennaltaehkäisyssä
  • sorkkien tarkkailu ja hoito on taloudellisesti kannattavaa, mutta aika harvat tilat ovat ottaneet nämä rutiineihinsa

Tieto lisää ensikon tuottavuutta

  • ensikon oikealla ruokinnalla saadaan sopiva tiineytyspaino oikeassa iässä, ensikot on siis ruokittava eri tavoin kuin lihasiat
  • riittävä selkäsilavan paksuus on tärkeää hormonitoiminnan kannalta ja toimii myös energiareservinä

Digitaalisella tehtävienhallinnalla parempaan arkeen

  • esityksessä kerrottiin tilaesimerkin kautta, miten siirtyminen paperisista työlistoista ja toimenpiteiden kirjaamisesta käsin on parantanut töiden hallintaa ja vapauttanut omistajien aikaa työntekijöiden ohjeistuksesta tuottavampaan työhön

Sikalan ilmastotaistelu

  • lannan metaanipäästöt ovat merkittävin sikalan ilmastovaikutus
  • päästöjä voidaan merkittävästi vähentää lannan käsittelyllä: sikalassa lannanpoistolla ja lannan viilennyksellä sekä lietesäiliössä mm. säiliön kattamisella, lietteen hapotuksella, biokaasutuotannolla tai eri menetelmien yhdistelmillä