Shah Hasanin väitöskirja emakon ternimaidon tuotantoon ja laatuun vaikuttavista tekijöistä

Shah Hasan
Shah Hasan

Pahnuekoon kasvaessa emakon ternimaidosta on tullut merkittävä niukkuustekijä, mikä vaikuttaa syntyvien porsaiden elävyyteen, kasvuun ja hyvinvointiin. Shah Hasan käsittelee väitöskirjassaan muun muassa, miten porsaiden kasvua voidaan tukea parantamalla emakoiden ternimaidon tuotantoa ja laatua Progresin ja Progutin avulla.

Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Brix – mittaukset tuoreesta emakon ternimaidosta on halpa, nopea ja tarkka menetelmä IgG – pitoisuuden määrittämiseksi. Sekä emakon kuntoluokka että fysiologinen tila synnytyksen yhteydessä vaikuttavat ternimaidon laatuun. Vastasyntyneen porsaan riski kuolla on vahvasti sidoksissa ternimaidon saantiin. Funktionaaliset rehun lisäaineet, kuten hiiva – hydrolysaatti ja resiinihappo saattavat lisätä ternimaidon riittoisuutta, parantaa ternimaidon laatua (IgG) ja energiasisältöä vastasyntyneille porsaille.

Hankkijan tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa kiittelee Shah Hasanin väitöstyötä :”Shah Hasanin väitöskirja perustuu monipuoliseen ja perusteelliseen tutkimukseen ajankohtaisesta porsastuotannon ongelmasta. Työ selventää emakon ternimaidon tuotantoon ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ja antaa siihen tilatason työkaluja. Tieteellinen, julkaistu tutkimus kertoo kiistatta Hankkijan Progutin ja Progresin hyödyistä emakoiden ruokinnassa. Shah on neljäs väitellyt tohtori Hankkijan rehuliiketoiminnassa ja tuo ryhmäämme uutta osaamista. Onnittelut Shahille väitöskirjatyön ansiokkaasta toteutuksesta!”