Tavoitteena eläinten hyvinvointi ja hyvä tuotos

Kun emakko pysyy hyvin syövänä, se myös imettää hyvin, toteaa Janne Kaleva, Partelan Porsas Oy:n tuotantopäällikkö. Partelan Porsaalla Koski Tl:ssä kasvatetaan porsaita Snellmanin Lihanjalostuksen ketjuun.

Emakot siirretään osastolle noin viikko ennen porsimista. Emakot ovat aktiivisia ja liikkuvat paljon. Imettämään lähtö on helpottunut ja maidontuotanto on erittäin hyvä. Vapaaporsitusosasto otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020.

– Syönnin on käynnistyttävä porsimisen jälkeen hyvin, jotta tämä toteutuu. Näin meillä tapahtuu, kertoo Janne Kaleva.

– Säätelemme lämpötilaa tarkasti. Porsaspesien lämpötilan tulee vastata porsaan ikää. Laskemme osaston lämpötilan +22 °C:sta noin +17 asteeseen neljän päivän aikana sen jälkeen, kun viimeinen emakko on porsinut. Emakolla on hyvä olla ja porsaat menevät nopeasti lämpimään pesään, pois emakon jaloista, Janne kertoo.

Kaksivaiheinen ruokinta on osoittanut toimivuutensa

Imettävillä emakoilla on kaksivaiheruokinta. Imetys 1 -seos on käytössä porsimakarsinaan siirrosta lähtien 10 päivää porsimisen jälkeen, jolloin emakot ruokitaan kahdesti päivässä. Tämän jälkeen ruokintakertojen määrä nousee kolmeen ja siirrytään ravintoainepitoisuudeltaan tiukempaan Imetys 2-seokseen. Tällä mennään vieroitukseen asti.

– Olemme olleet tyytyväisiä ruokintaratkaisuihin. Jos tarkentamisen tarvetta on, apu löytyy aina, toteaa Janne Kaleva.

Ruokinnansuunnittelu tehdään yhdessä Hankkijan ruokinta-asiantuntija Juha Tolppasen ja tuotekehityspäällikkö Satu Valkaman sekä Snellmanin Lihanjalostuksen kehityspäällikkö Kirsi Partasen kanssa. Hankkija ja Snellman Lihanjalostus Oy ovat kehittäneet yhdessä Snellmanin tuotantoketjun sika-ainekselle sopivia ruokintakonsepteja.

– Tiineille emakoille on käytössä täysrehu Sopiva Tiineys-Nasu P ja imettäville emakoille Maatiaispossu Imetystiiviste P. Molemmat sisältävät hyvinvointia tukevan Progut®-rehuaineen, jonka on todettu lisäävän ternimaidon tuotantoa 24 %. Tämä vastaa kolmen porsaan ternimaidon tarvetta, kertoo Satu Valkama.

Partelan emakoille annetaan lisäksi tiineyden lopussa ja 3–4 päivää porsimisen jälkeen Pro2Farm-täydennysrehua.

– Se tuo Progutin lisäksi myös Progresin edut porsivalle emakolle ja vastasyntyneille porsaille, kertoo Juha Tolppanen. Vain seitsemän päivän aikana emakoille annosteltu Progres® lisää tutkitusti emakon ternimaidon vasta-ainepitoisuutta ja ternimaidon tuottoa. Näin se tukee porsaiden kasvua ensimmäisten, kriittisten viikkojen ajan.Hankkijan kanssa yhteistyö sujuu luontevasti ja luotettavasti, toteaa Janne Kaleva.
Tuloksia seurataan tarkasti ja ruokintaan tehdään tarkennuksia tarvittaessa.