Vaiheistuksella tarkkuutta Emakoiden ruokintaan

Korkeatuottoisten emakoiden ruokinnan vaiheistuksella päästään hyviin tuloksiin emakon hyvinvointia tukien.

Vaiheruokinnalla on paljon etuja ja sen toteutus on helppoa, mikäli on mahdollista käyttää sekä tiineys- että imetysaikana useampaa rehua. Ruokittaessa emakkoa tuotantovaiheiden tarpeiden mukaan kohdennetaan tuotantopanokset tehokkaasti. Vaiheruokinnassa tuottavuuden ja elinikäistuotoksen lisäksi korostuvat terveys ja hyvinvointinäkökulmat. Emakoiden vaiheruokinnan toteuttamiselle on erilaisia vaihtoehtoja. Toimintatapoja on hyvä tarkastella aika ajoin. Muistathan hyödyntää Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden osaamisen tilakohtaisten ratkaisujen pohdinnassa!

KIIHOTUSRUOKINNALLA TASAISEMPI PAHNUE

Kiihotusruokinnalla lisätään pahnuekokoa, nostetaan porsaiden syntymäpainoa ja elinvoimaisuutta sekä parannetaan pahnueen tasaisuutta. Kehittyvien munasolujen määrään ja laatuun vaikutetaan jo imetyskauden lopulla ehkäisemällä emakon liiallista laihtumista, tukemalla emakon hyvää rehunsyöntiä sekä imevien porsaiden hyvää lisärehun syöntiä. Kiihotusruokinnassa käytettävä hiilihydraattipitoinen rehu nostaa nopeasti veren glukoosipitoisuutta ja siten myös insuliinineritystä. Tällöin emakko tulee nopeasti vahvaan kiimaan ja hyväkuntoisia munasoluja irtoaa runsaasti. Emakko hyötyy kiihotusruokinnasta sitä enemmän, mitä heikompi energiatase sillä on vieroitettaessa. Hankkijalla on kaksi erilaista emakoiden kiihotusrehua. Myös gm-vapaaseen ruokintaan soveltuvaa Pekoni Kiimax -täydennysrehua voidaan antaa vanhemmille emakoille imetyskauden lopulta lähtien tai perinteiseen tapaan vieroituksesta tiineytykseen. Toimintatapa riippuu emakon kunnosta. Pekoni Hehkutus P -täydennysrehua annetaan tiineysrehun ohella vieroituksesta tiineytykseen.

TIINEYSAIKA EMAKKO JA PORSAAT HUOMIOIDEN

Tiineysajan vaiheistusta voidaan tehostaa käyttämällä kahta erilaista tiineysrehua, jolloin ei tarvitse tehdä ruokinnallisia kompromisseja alku- ja lopputiineyteen. Alku- ja keskitiineyteen valitaan selkäsilavaa kasvattava rehu, jossa on matala aminohappojen suhde energiaan. Tällöin emakko kunnostuu hyvin alkutiineyden aikana, jolloin ehkäistään emakon liiallista laihtumista ja lapavaurioiden syntymistä imetysaikana. Emakon lopputiineyteen valitaan porsaan syntymäpainoa kasvattava korkeamman aminohappotason omaava tiineysrehu.

Hankkijan rehuratkaisuista löytyy kaksi täysrehuihin perustuvaa rehuohjelmaa TN70-emakon tiineysajan vaiheruokintaan. Tiineys-Pekoni 2 P GR 2F + Tiineys-Pekoni 4 PP GR 2F -rehuohjelmassa lopputiineysrehun käyttö aloitetaan tiineyspäivästä 85 lähtien (graafi 1). Vaihtoajankohdaltaan useimmille tiloille käytännöllisempi vaihtoehto on toksiininsitojalla terästetty rehuohjelma Tiineys-Pekoni 100 LR 2F MF + Tiineys-Pekoni 95 P LR 2F MF, jossa alkutiineysrehu vaihtuu jo ensimmäisen tiineyskuukauden jälkeen (graafi 2). Maatiaispossu-emakon tiineysajan vaiheistus voidaan tehdä Kombi-Nasu + Tiineys-Pekoni 87 P LR -rehuilla. Käytännössä vaiheistusta tehdään myös omalla viljalla ja Pekoni tiineystiivisteillä.

SIIRTORUOKINNALLA NOPEUTTA PORSIMISEEN

Siirtoruokinnassa tavoitellaan nopeaa porsimista ja hyvää maidontuotannon aloitusta. Se ajoittuu emakon siirrosta porsimiskarsinaan noin viikko porsimisen yli. Siirtoruokinta tehdään joko erityisellä Imetys-Pekoni 1 PP -alkuimetysrehulla, tai ottamalla käyttöön juuri tuohon vaiheeseen suunniteltu täydennysrehu Pekoni Vire PP tai ruokkimalla emakkoa tiineys- ja imetysrehun sekoituksella. Toimiva sekoitussuhde on esim. 60 % Tiineys-Pekoni -täysrehua ja 40 % Imetys-Pekoni 2 PP -rehua. Siirtoruokinta voidaan tehdä myös käyttämällä viljaa sekä Pekoni tiineys- ja imetystiivisteitä.

Porsimisen tienoon rehussa tulee olla runsaasti suolen toimintaa edistävää kuitua. Rehun matala valkuais- ja kalsiumtaso ehkäisee utareen liiallista turvotusta. Täten rehua voidaan antaa porsimisaikana enemmän, jolloin pienennetään emakon energiavajetta ja saadaan päiväsyönti porsimisen jälkeen nostettua nopeammin maidontuotantoa vastaavalle tasolle. Porsimisen edistyminen ja ternimaidon tuotannon aloitus edellyttää hormonaalisia muutoksia, joita voidaan edistää antamalla emakon toteuttaa pesänrakennusviettiään.

Kun emakko siirretään porsimiskarsinaan riittävän ajoissa, sen kokema stressi vähentyy, ja se ehtii sopeutua karsinan mikrobiologiseen ympäristöön. Näin porsaatkin saavat todennäköisemmin ternimaitoon juuri niitä vastaaineita, joita omassa ympäristössä esiintyy. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa ternimaidon määrään ja laatuun. Tutkimuksissa Progut® emakon rehussa lisäsi ternimaidon määrää ja maidon rasvapitoisuutta. Samoin Progres® lisättynä emakon rehuun nosti ternimaidon IgG-pitoisuutta.

MAKSIMOIDAAN RAVINTOAINEIDEN SAANTI LOPPUIMETYKSESSÄ

Alkuimetysrehu Imetys-Pekoni 1 PP vaihdetaan Imetys- Pekoni 2 PP -rehuun noin viikon kuluessa porsimisesta. Tehtäessä vaiheistus omalla viljalla ja Pekoni Imetystiivisteellä voidaan alkuimetysrehun sisällöstä riippuen vaihtoa myöhäistää, esim. loppuimetyskauden rehuun siirrytään kahden viikon kuluessa porsimisesta. Imetyskaudella korkean maidontuotannon vaiheessa tavoitteena on tukea emakon hyvää rehunsyöntiä, jolloin se ei laihdu liikaa. Maittavalla, suhteellisen matalakuituisella energiapitoisella ja runsaasti ravintoaineita sisältävällä imetysrehulla maksimoidaan syönti ja ravintoaineiden saanti.

"Vaiheruokinnalla on paljon etuja. Toimintatapoja onkin hyvä tarkastella aika ajoin."

VAIHERUOKINNAN EDUT

• Lyhyt aika vieroituksesta tiineytykseen, irtoavat munasolut hyvälaatuisia.
• Vähäinen kunnonvaihtelu, kunnostumiseen tarvittava rehumäärä pieni.
– Vähemmän lapavaurioita.
• Rauhallinen, stressitön tiineys.
• Lopputiineydessä mahdollista vaikuttaa porsaiden syntymäpainoon.
• Tehokas ja toimiva siirtoruokinta:
– Tuetaan porsimisen tienoon hormonimuutoksia ja maidontuotannon aloitusta.
– Nopea porsiminen ja elinvoimaiset porsaat, tasaiset pahnueet.
• Hyvä syönti jatkuu porsimisen yli, tuetaan hyvää maidontuotantoa.
• Vieroitukseen tasalaatuisia porsaita, helppo vieroitus.

 

Teksti: Satu Valkama, Hankkija Oy Kuva: Martti Hassila, Snellmanin Lihanjalostus Oy