Valkuaista omilta pelloilta

Vilja on yksi sikatilan tärkeimpiä tuotantopanoksia. Viljasadon laatu ja määrä vaikuttavat sekä sikojen tuotantotuloksiin että tuotannon kannattavuuteen.

 
Feedway-ohra on osoittautunut loistavaksi lajikkeeksi rehuohran tuotantoon.

Teksti: Tuomas Uusitalo ja Satu Illman, Hankkija Oy Kuvat: Oskari Virtanen, Mediafarmi Oy

Hyvän rehuohran tunnusmerkkejä sikojen ruokinnan näkökulmasta ovat yli 66 kg hl-paino, yli 59 % tärkkelyspitoisuus ja 12–13 % valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Hyvä rehuvilja on aistinvaraisesti tarkasteltuna moitteetonta. Vehnällä puolestaan saadaan maittavuutta, energiaa ja valkuaistakin imettävien emakoiden, porsaiden välikasvatuksen ja lihasikojen alkukasvatuksen seoksiin.
Rehuteollisuus käyttää hernettä monipuolisesti sikojen rehuissa. Sikatila hyödyntää hernettä tilaseoksissa parhaiten, kun rehuviljaa ja hernettä täydennetään palkokasviruokintaan suunnitellulla tiivisteellä. Silloin herneen käyttömäärä liikkuu 15–20 % välillä. Pienetkin herneen käyttömäärät auttavat parantamaan valkuaisomavaraisuutta. Herneessä on runsaasti lysiiniä, sioille tärkeää ja hyvin sulavaa aminohappoa, jopa enemmän kuin soijan valkuaisessa. Metioniinia ja tryptofaania on kuitenkin niukemmin. Tämä on tyypillistä kaikille palkokasveille.
Herneen siemenestä noin puolet on tärkkelystä ja kuitua on vain vähän. Siksi herneen energia-arvo on yhtä hyvä kuin ohran. Energiapitoisena raaka-aineena se korvaa hieman myös rehuviljaa seoksissa.

Feedway- ohralla potentiaalia

Ohra itsessään ei ole valkuaiskasvi, mutta oikeilla viljelytoimenpiteillä ja satoisalla lajikkeella pystytään hehtaarikohtaista valkuaisen tuotantoa nostamaan. Feedway-ohra on osoittautunut loistavaksi lajikkeeksi rehuohran tuotantoon. Feedwayssä yhdistyvät suuri satopotentiaali ja hyvä laatu maltillisella 96 päivän kasvuajalla. Vuonna 2019 Feedway-ohralla saatiin Pohjanmaan kokeissa 2,5-kertainen valkuaissato hehtaarilta keskimääräiseen verrattuna.
Loimaalaisella Sanna ja Jukka Tuomolan sikatilalla Feedway on viljelyksessä nyt toista vuotta, ja tilalla ollaan tyytyväisiä lajikkeeseen.
– Feedwayllä on kova satopotentiaali ja laatukin vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla, eikä Feedwayn viljelyominaisuuksissa ole moitittavaa, toteaa Jukka Tuomola. Tältä vuodelta ei ole vielä kaikkia satotietoja, mutta viime vuonna Feedwayllä päästiin 6600 kg/ha keskisatoon, Jukka jatkaa. Tuomolat tuottavat sianlihaa Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle.

Herneen satoisuuteen nousua Greenwayllä

Herneen viljelyyn on tulossa uusi loistava vaihtoehto, Greenway. Se on vihreäsiemeninen satoisa Nordic Seedin jalostama herne, joka on virallisissa lajikekokeissa osoittautunut satoisimmaksi hernelajikkeeksi.
Greenway oli tänä vuonna koeviljelyssä ja tulokset vaikuttavat lupaavilta. Sanna ja Jukka Tuomolan tilalla Greenway kylvettiin huhtikuun lopulla ja puimaan päästiin elokuun viimeisellä viikolla.
– Alku lähti hyvin ja kasvusto näytti todella hyvältä mutta kuivan hellejakson jälkeen heinäkuun sateet rasittivat kasvustoa kovin. Kaikesta huolimatta Greenwaysta saatiin 3600 kg:n hehtaarisato, mikä on näissä olosuhteissa hyvä tulos, Jukka Tuomola kertoo.

Vireellä helpotusta härkäpavun rehukäyttöön

Visiini- ja konvisiinipitoisuudet ovat härkäpavun käyttöä rehuissa rajoittava tekijä. Borealin jalostamassa Vire-härkäpavussa näiden pitoisuudet ovat matalalla tasolla, mikä mahdollistaa laajemman käytön ruokinnassa. Vireen viljelyominaisuudetkin ovat kunnossa; sen kasvuaika on Louhen kanssa samassa luokassa, mutta satoisuus on parempi ja korrenvahvuus on hyvä.
Härkäpavun siemenissä on valkuaista yleensä n. 30 % kuiva-aineesta. Vireen valkuaispitoisuus on 28 %, mutta satoisana lajikkeena sillä on mahdollista päästä reilusti yli 1000 kg/ha valkuaissatoon. Suuri valkuaissato on tärkein ominaisuus sikatilan valkuaisomavaraisuuden näkökulmasta.
Lihasiat ja emakot syövät härkäpapua mielellään. Yleensä härkäpavun sopiva käyttömäärä on 10–15 % niiden rehuseoksesta. Härkäpavun valkuaisen laatu on hyvä.

Analysoi vilja ja valitse tuotantovaiheeseen suunniteltu tiiviste

Vilja-tiivisteruokinnassa on tärkeää tuntea ruokinnassa käytettävän viljan laatu. Ota siis viljasadosta edustavia näytteitä ja lähetä ne analysoitavaksi. Täytä saatelomake huolella ja merkitse rasti kohtaan ”Eläinten ruokintasuunnitelma”. Näin vilja saadaan hyödynnettyä optimaalisesti eläinten ruokinnassa.
Jos ruokinnassa käytetään tilalla viljeltyä hernettä tai härkäpapua, kannattaa myös niistä lähettää näyte analysoitavaksi, sillä niiden valkuaispitoisuus voi vaihdella paljonkin riippuen lajikkeesta ja kasvuolosuhteista.
Hankkijan Optimi-palvelu toimii ympäri vuoden. Analyysitietojen pohjalta ruokinta- asiantuntijamme tekevät juuri sinun tilallesi sopivan ruokintasuunnitelman.

 
Greenway-herne oli tänä vuonna koeviljelyssä ja tulokset vaikuttavat lupaavilta.