Yhteistyöllä sopivimmat sikarehut Topigs Norsvinin genetiikalle

Vuonna 2022 alkoi projekti, jossa genetiikkayhtiö Topigs Norsvin yhdessä Finnpig Oy:n ja sen omistajien HKScanin ja Atrian kanssa lähti kokeilemaan uutta ns. päättökarjua lihasikaristeytyksissä. Topigs Norsvinin emakkohybridi TN70 on HK:n ja Atrian ketjuissa porsastuotannon emolinja, ja isälinjana on vuosia ollut Duroc. Durocille haluttiin löytää vaihtoehto ja Topigs Norsvinin linjoista löytyi lupaava ehdokas, Tempo.

Vuoden 2023 alussa me Hankkijan sikatiimiläiset aloitimme keskustelut Topigs Norsvinin ruokinta-asiantuntijoiden Maria Malmströmin ja Romy Hendricksin kanssa Tempo-risteytysten ruokintasuosituksista. Kävimme läpi sulavien aminohappojen suositukset, huomioiden suomalaisessa lihasikatuotannossa toteutuva hyvä syönti ja genetiikan korkea päiväkasvupotentiaali. Hankkijan sikatiimiläiset kävivät myös tulevilla Tempo-testitiloilla yhdessä Topigs Norsvinin ja HKScanin asiantuntijoiden kanssa, jotta uudet ruokintasuositukset perustuivat käytännön havaintoihin.

Topigs Norsvinin asiantuntijat
Topigs Norsvinin asiantuntijat Karl Johan Møller Klit (vas.), Jonas Žultauskas ja Maria Malmström ovat tehneet tilavierailuja Hankkijan asiakastiloille. Tilavierailut hyödyttävät kaikkia osapuolia ruokinnan kehittämisessä.

Tarkentuvista ravintoarvosuosituksista käytännön ratkaisuihin

Hankkija toteutti uusien suositusten mukaisen lihasikojen ruokinnan kahden tiivisteen mallilla, josta kerroimme viime syksyn Kasvun Osaaja -lehdessä. Malli on ollut toimiva, mutta kehityskohteitakin on löytynyt. Tempo-leikkojen erinomainen ruokahalu johtaa helposti ruhon rasvoittumiseen, ellei rehuannoksia rajoiteta loppukasvatuksessa. Ratkaisuksi on ehdotettu sukupuolilajittelua, jolloin hitaammin syöville imisille voidaan toteuttaa vapaa ruokinta.

Lihasikojen Tempo-testausten lisäksi yhteistyötä on tehty myös muutamilla porsastuotantotiloilla TN70-emakoiden ruokinnan täsmentämisessä. Yhteiset tilakäynnit havaintoineen sikojen kunnosta ja tilakohtaisten tuotantotulosten läpikäynti ovat tuoneet uusia näkökulmia kaikille osapuolille: tuottajalle, elintarviketeollisuudelle, Hankkijan tuotekehitykselle ja genetiikan toimittajalle.

Kiitokset niin Topigs Norsvinin asiantuntijoille kuin Hankkijan asiakastiloille hedelmällisestä yhteistyöstä!

Teksti: Johanna Daka, Hankkija Oy Kuvat: Satu Valkama, Hankkija Oy ja Pasi Leino