Arvioi nurmiesi kunto!

Lumen alta on paljastunut melkoisia jääkenttiä ja on mahdollista, että nurmille on tullut talvituhoja. On erittäin tärkeää arvioida nurmien kunto huolellisesti, jotta varmistetaan karkearehun saanti karjalle.

Riittävä karkearehun määrä on keskeinen asia nautakarjatilalla. Nurmien kunnon lisäksi on toki otettava huomioon kokonaispinta-ala suhteessa. Mikäli talvituhot ovat niin suuria, että karkearehun määrä ei riitä koko karjalle, aiheutuu tästä suuria ongelmia sekä ruokintaan että tilan kannattavuuteen. Mahdollisuuksia tilanteen korjaamiseksi on.

• Kasvusto on miltei tuhoutunut koko tilalta ja tuottavavasta alasta on pulaa. Tekohengityksenä jaetaan tilan pinta-ala kolmeen osaan ja ensimmäiselle osalle kylvetään yksivuotinen raiheinä ja/tai korjataan kokoviljasäilörehu riittävältä alalta. Toinen osa alasta kylvetään Pikalaidun-tyyppisellä seoksella, jolla saadaan porrastusta tuotantoon ja pysyvää nurmea. Viimeinen kolmannes alasta perustetaan uudelleen monivuotisella nurmella.

• Koko nurmikasvustosta on puolet tuhoutunut ja on mahdollista, että karkearehu ei riitä ruokintaan. Perustetaan tuhoutuneelle alalle nurmi suojaviljaan, mutta korjataan sato kokoviljasäilörehuna ja jo kasvuun lähtenyt nurmi. Näin saadaan tuplasti biomassaa.

• Kasvusto on tuhoutunut yksittäisiltä peltolohkolta ja pinta-ala antaa myöden. Ehdottomasti järkevintä on perustaa nurmi koko peltolohkolle uudelleen suojaviljaan ja saada tuotava nurmi useiksi vuosiksi.

• Kasvusto on todella harva. Täydennykseen sopii erinomaisesti esimerkiksi Hankkijan Pikalaidun -seos, jossa on nopeakasvuista raiheinää mukana. Saadaan nurmi nopeasti tuottamaan ja kun mukana on oloihimme sopivia komponentteja, kuten timotei ja nurminata, saadaan lopputuloksena pitkäaikainen tuottava nurmi. Lannoitus normaalisti, 100 kg N/ha.

• Mikäli kasvusto on harvahkoa, mutta kuitenkin satonäkymää on jo ensimmäiseen niittoon, täydennyskylvö voidaan hyvin tehdä seoksilla, joissa kaikki komponentit ovat monivuotisia. Nurmelle saadaan pienemmillä kustannuksilla lisää vuosia ja tuottoa.

Oikea kylvötekniikka ja ajankohta

• Nurmiheinien ja apilan siemenkoko on pieni. Itääkseen siemen tarvitsee kosteutta. Orastuakseen siemenen tulee olla riittävän lähellä maan pintaa. Nurmikasvien ja apilan paras kylvösyvyys on 0-2 cm.

• Kasvaakseen verso tarvitsee kosketusta multaan ja riittävästi kasvutilaa, paras ajankohta kylvölle on mahdollisimman aikaisin keväällä. Täydennyskylvössä siemenmäärä on noin 10-15 kg/ha riippuen lajista tai seoksesta, jota kylvetään.

• Hajakylvö on paras kylvötapa tiheän nurmikasvuston saavuttamiseksi, joten siementä tulisi päätyä myös leveään riviväliin. Hajakylvö onnistuu mm. koneisiin asennettavilla piensiementen kylvölaitteilla, mutta suorakylvössä kasvinjäte haittaa siemenen pääsyä kosketuksiin mullan kanssa. Maakosketuksen varmistamiseksi heinänsiemen kylvetään pääasiassa vantaiden kautta, jotka ovat yleensä leikkaavia kiekkovantaita. Kosteuden säästämiseksi kylvövako tarvitsee tiivistämisen.

• Kylvettäessä nurmea viljan suorakylvöön suunnitelluilla kylvökoneilla, huomiota on kiinnitettävä kylvösyvyyteen ja vantaiden kylvöoloihin sopivaan painotukseen nurmen tasaisen orastumisen varmistamiseksi. Näiden koneiden riviväli on yleensä 12–14 cm.

• Nurmenkylvöön suunniteltujen suorakylvökoneiden riviväli on 6-8 cm. Ne ovat viljan suorakylvöön suunniteltuja koneita kevyempiä ja työleveydeltään pienempiä.

• Kylvö tehdään kasvavaan kasvustoon ennen ruiskutusta. Ideana on pitää nurmen satotaso jatkuvasti korkeana ja rikkakasvit kurissa ruiskutuksen ja jatkuvan paikkauskylvön avulla.