Aikainen Nella-kaura tuotti hyvän sadon

Kaavio Nella kauran lannoituksesta

NellaBOR-kaura on aikainen ja satoisa uutuuskaura kaikkiin käyttötarkoituksiin. Jyväkokonsa ja laatuominaisuuksiensa puolesta Nella soveltuu erinomaisesti myllyteollisuuden käyttöön. Lajike oli viime kesänä Yara Kotkaniemessä sekä typpiporraskokeessa, että Kasvuohjelmakokeessa. Typpiporraskoe osoitti, että Nellan satotaso nousee typpilannoitusta lisättäessä 8 000 kiloon, samoin sillä on kykyä tuottaa korkea valkuaissato. Hehtaarilta saatiin 1 096 kg valkuaista korkeimmalla lannoitustasolla ja ympäristökorvauksen sallimalla 150 typpikilolla 764 kg valkuaissato.

Suuri sato käyttää annetut ravinteet tarkasti. YaraMila Y 2 annettiin 556 kg/ha NPKS (150-14-14-17) ja jyvä- sekä olkisatoon sitoutui typpeä yhteensä 145 kg, fosforia 27 kg ja kaliumia 97 kg/ha. Juuret huomioiden kasvusto sitoi lannoitteena annetun määrän typpeä ja selvästi enemmän fosforia ja kaliumia, kuin oli lannoitteena käytetty. Jos pellon kalium tai fosforiluku on tyydyttävä tai sitä matalampi kannattaa lannoitteeksi vaihtaa YaraMila Y 10. Satotasokorjauksella ja fosforin 5 vuoden tasauksella lannoitusta voi kohdistaa satoisille kasveille viljelykierrossa.

Kesäkuun sademäärä ratkaisee pitkälti lisälannoituksen tarpeen. Kosteina vuosina sillä varmistetaan korkea satotaso ja kohtuullinen valkuaismäärä sadossa. Kevään lannoitustaso tulee arvioida aiemmin saatujen satotasojen perusteella ja maan multavuus huomioiden. Suositus Nellalle on 100-120 kg typpeä/ha eli 417 – 500 kg YaraMila Y 10 kylvössä. Kasvukaudella lisälannoitus kannattaa tehdä korrenkasvuvaiheessa, jolloin se nostaa satoa parhaiten esimerkiksi YaraBela Axan 100-180 kg/ha.

Kasvitautien torjunnalla voidaan tehostaa ravinteiden hyväksikäyttöä. Kauralle kannattaa aina käyttää YaraVita Gramitrel tai Mantrac Pro lehtilannoitetta. Kauran mangaanintarve on muita viljoja suurempi ja siksi mangaanilannoitus on tarpeen, kun pyritään suurin satoihin.

Anne Kerminen
Kehityspäällikkö
Yara Suomi