Esittelyssä Hankkijan viljelykiertokoe

Hyvä maan kasvukunto ja monipuolinen viljely ovat kasvintuotannon peruspilareita, joita ei tule unohtaa. Tuotantopanosten täysimittainen hyödyntäminen ja satotason parantaminen edellyttävät, että viljelykasvilla on hyvät kasvuolosuhteet.

Hankkijan monivuotisella viljelykiertokokeella pyritään osoittamaan viljelykierron tärkeys tehokkaassa kasvintuotannossa. Toimiva viljelykierto on aina tilakohtainen valinta ja sopivien kasvien ja lajikkeiden löytäminen omille pelloille voi viedä aikaa.

 
Lähikuva valkoapilapellosta, jossa on mittanauha pystyssä
Härkäpavun kerääjäkasviksi kylvetty valkoapila kuvattuna syyskuun alussa. Härkäpapu puitu elokuussa.

Viljelyn monipuolistaminen toimivan viljelykierron avulla tuo mukanaan monia hyödyllisiä asioita.

Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä. Pitkät sadejaksot tai sateettomista jaksoista johtuva kuivuus tuovat haasteita kasvintuotantoon. Riskienhallinta kasvintuotannossa korostuu muuttuvan ilmaston myötä.

Valitsemalla viljelykiertoon monipuolisesti eri tyyppisiä sekä erilaisen kasvurytmin kasveja, voidaan hajauttaa riskiä, että kaikki viljelykasvit olisivat samassa kasvuvaiheessa mahdollisen ympäristöstä johtuvan stressin takia.


Syyskylvöiset kasvit monipuolistamaan viljelykiertoa

 

Hyvänä esimerkkinä on syysviljojen sekä syysöljykasvien ottaminen mukaan viljelykiertoon. Syksyllä kylvetty, hyvin talvehtinut kasvi kestää paremmin kevään ääri-ilmiöt, kuten viime vuodet ovat osoittaneet. Olivat ne sitten kuivuutta tai liiallista maaperän märkyyttä. Syväjuuriset kasvit parantavat maan rakennetta ja kerääjäkasveilla ehkäistään ravinnehuuhtoumia. Typensitojakasveilla on merkittävä esikasvivaikutus, joka tulee ottaa huomioon toimivassa viljelykierrossa.

 

Toimiva viljelykierto vaikuttaa ympäristöön

 

Mitä paremmin kasvi kasvaa ja tuottaa satoa, sitä enemmän se sitoo hiiltä. Satotasojen parantaminen kohentuneen maanrakenteen, viljelykierron sekä oikeiden viljelytoimenpiteiden avulla on ympäristöteko, josta hyötyvät kaikki. Kasvuohjelman mukaisella kasvintuotannolla pyritään hyödyntämään uusien lajikkeiden satopotentiaali täysimääräisesti. Tähän yhtälöön kuuluvat kasvinterveydestä huolehtiminen, oikea-aikaiset viljelytoimenpiteet, riittävä kasvinravitsemus sekä käyttötarkoitukseen sopivimmat ja satoisimmat lajikkeet.

 

Toteutus

 

Viljelykiertokoe toteutetaan viisivuotisena kaistakokeena, joka koostuu kolmesta erilaisesta viljelykierrosta. Kokeessa seurataan viljelykierron vaikutuksia maaperään ja kasvien sadontuottoon.

Monipuolisen viljelykierron kaistalla on tarkoitus pitää vihreä ja kasvava kasvusto aina talven yli. Viljelykierrossa hyödynnetään palkokasveja, kevät- ja syysviljoja sekä kerääjäkasveja.

Toisena ääripäänä on kevätviljakaista, jossa viljellään kokeen ajan vain kahta kevätviljaa. Tämän yksipuolisen viljelykierron haasteena on maanrakenteen heikentyminen. Kevätviljojen juuristo ei ulotu kovin syvälle, eikä muokkaa maan rakennetta, toisin kuin syväjuuriset kasvit. Toisena haitallisena puolena liian yksipuolisessa viljelyssä ovat kasvitautien ja tuholaisten yleistyminen varsinkin, jos viljellään samaa kasvilajia peräkkäisinä kasvukausina. Näiden kahden koejäsenen välimuotona toimii toinen kevätviljakaista, jossa hyödynnetään myös palko- ja kerääjäkasveja.

 
Kolmen kaistan viljelykierron alustava taulukkosuunnitelma.


Kasvukaudella 2021 Hankkijan Viljelykiertokokeessa kasvaa kahdella kaistalla uutuus härkäpapu VireBOR ja yhdellä kaistalla kaksitahoinen ohra Eastway.

Vire on Borealin jalostama uusi härkäpapu, joka on noin 20 % satoisampi kuin Kontu. Vire on huippusatoisa ja vahvavartinen härkäpapu, joka soveltuu sekä ihmisravinnoksi että kaikkien kotieläinten rehuksi. Vire on ensimmäinen kotimainen alhaisen visiini-konvisiini -pitoisuuden lajike.

Eastway ohra on Nordic Seedin jalostama huippusatoisa kaksitahoinen rehu- ja tärkkelysohra, jonka mallasominaisuuksia tutkitaan. Eastway soveltuu Suomen kasvuoloihin todella hyvin! Eastway on pärjännyt useana vuonna Hankkijan havaintoruuduilla sekä virallisissa lajikekokeissa erityisen hyvin vaikka olosuhteet ovat olleet hyvin vaihtelevia. Eastway on lujakortinen ja suurijyväinen lajike, jonka laatu ominaisuudet ovat hyvällä tasolla.


Teksti: Juho Lassi