Feedway - suuri sato ja korkea valkuaistaso

Kaavio Feedway rehuohran lannoituksesta

Uusi rehuohra Feedway on antanut huippusadon kahtena viime vuotena Yara Kotkaniemessä. Molemmat kasvukaudet olivat Vihdissä hyviä, mutta eivät vuoden 2017 kaltaisia huippuvuosia.

Kotieläintilan kannattavuus perustuu pitkälti juuri tehokkaaseen kotoisen rehuviljan tuotantoon. Sadon määrällä ja valkuaispitoisuudella on suuri merkitys rehukustannuksessa. Suuri ja laadukas sato vaatii vähemmän ostopanosten käyttöä, kun tehdään rehuseos eläimille.

Karjanlanta on merkittävä osa lannoitusta kotieläintiloilla ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan lujakortinen lajike ja oikeanlainen lisälannoitus. Kylvön yhteydessä tehdyn typpilannoituksen tarkoituksena on auttaa vilja nopeaan kasvuun, jotta kasvusto kehittyy vahvaksi ja versoo hyvin. Rehevä kasvusto hyödyntää lannan ravinteet tehokkaasti satoon ja valkuaiseen.

Fosforilannoitus tulee useimmiten lannasta ja lisälannoitukseen tarvitaan YaraBela Suomensalpietari tai kevyillä mailla YaraMila NK 1, jotta kalium riittää kasville. Yara Hivensalpietari Se+ on oikea lisälannoite karjanlannalle silloin, kun lannoitteen käyttömäärä jää alle 300 kg/ha.

Kotoisen rehun laatua ja viljojen satoa voi parantaa YaraVita lehtilannoitteilla kasvinsuojelun yhteydessä. Mangaanin puutteen torjunta on tarpeen, kun peltojen pH on hyvällä tasolla. YaraVita Mantrac Pro sisältää paljon mangaania, mistä on havaittu olevan usein puutetta, kun karjanlantaa on käytetty pitkiä aikoja. Tautitorjuntaruiskutukseen sopii hyvin YaraVita Gramitrel B.

Anne Kerminen
Kehityspäällikkö
Yara Suomi