Viljatilan kannattavuus paranee jo pienillä teoilla ja viljelypäätöksillä

Hankkijalla on monipuolisesti tuotteita ja palveluita, joilla pääset parhaimpaan, kannattavimpaan ratkaisuun, jos myyt viljasi tai jatkojalostat sen kotieläintilallasi. Kevät on suunnittelun aikaa ja tärkeä vaihe varmistaa tulevan satokauden onnistuminen.

Helmikuussa järjestimme Viljan Kasvuohjelma -tilaisuuden, jonka tallenne on katsottavissa. Puheenvuoroissa käydään lävitse, millä keinoilla pystytään tuottamaan hyvälaatuista viljaa vallitsevassa markkinatilanteessa. Lisäksi puhutaan uudistavasta viljelystä sekä uusista Agreenan hiilisertifikaateista, joilla viljelijä pystyy hankkimaan lisätuloja sekä osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Viljan Kasvuohjelma LIVE 15.2.2023 | Kasvuohjelmalla kannattavaa viljanviljelyä

Paljonko kasvinsuojelusta kannattaa maksaa?

kasvinsuojelu, ruiskutus

Tärkein kemiallista kasvinsuojelua ohjaava tekijä, myös taloudellisesti ajateltuna, on tarpeenmukaisuus. Torjunnan perustarpeet kannattaa suunnitella jo lumien aikaan. Kunkin lohkon rikkalajisto on hyvä kerrata, jotta torjunnassa voi käyttää oikeita tehoaineita ja miettiä valmiiksi paras mahdollinen käsittelyaika. Aina toteutus ei onnistu optimaaliseen aikaan, mutta jos asia on ennalta suunniteltu, myös reagointi muutokseen on sujuvampaa.

Jo talvella voi arvioida kasvitautipainetta. Esikasvi, lajike, maalaji ja muokkausmenetelmä ovat perusasioita, joista jokaisella on merkitystä erityisesti kasvukauden varhaiseen kasvitautipaineeseen. Kun kasvustoissa tekee seurantakäyntejä, voi arvioida lopullisen torjuntatarpeen.

Kemiallinen kasvinsuojelu maksaa. Siksi tulee arvioida, mikä rahallinen merkitys on, jos torjuntatoimet jättää tekemättä. Kasvuston kunnon ja satopotentiaalin seurantaan, kasvintuhoojien havainnointiin ja ennakointiin sekä hyvään suunnitteluun perustuva, täsmennetty kemiallinen kasvinsuojelutoimenpide on tehty tarpeeseen. Siten sillä on satovaste, joka tuottaa enemmän kuin mitä toimenpiteeseen sijoitettiin.

Alustavan ruiskutusohjelman suunnitteluun sata apua Hankkijan asiantuntijamyyjiltä.

Nosta satosatoa uusilla lajikkeilla ja peitatulla siemenellä

peitattu siemen

Kannattavan tuotannon perustana on laadukas kylvösiemen ja lajike, jolla on potentiaalia antaa satovastetta käytetyille tuotantopanoksille. Kasvinjalostus on nostanut lajikkeiden satopotentiaalia keskimäärin 1 prosentin vuodessa. Satotason lisäksi myös laadullisissa ja agronomisissa ominaisuuksissa kehitys on mennyt eteenpäin. Muutaman vuoden vanhemmalla lajikkeella jää hehtaarisato 500 kg alemmas kuin uusimmilla vaihtoehdoilla. Tämä tarkoittaa yli 100 euron eroa hehtaarituotossa.

Lajikkeen lisäksi siemenen kunnostus on tärkeää. Huolellinen lajittelu ja laadukas peittaustyö kunnollisella peittausaineella takaavat siemenen laadun. Hankkijan sertifioidussa siemenessä saat viljelyysi ensiluokkaisen siemenen parhaista lajikkeista.

Maatilan sääaseman avulla käytät tuotantopanoksia oikeaan aikaan

maatilan sääasema

Sääasemasta saat tukea viljelypäätöksiin ja pääset tarkastelemaan paikallista olosuhdetta helposti, esimerkiksi millainen sademäärä on osunut pelloillesi ja miten lämpösumma kehittyy.

Keräämällä säädataa kylvöstä alkaen, pääset vertaamaan kasvukauden olosuhteiden ajoittumista suhteessa saavutettuihin satotasoihin. Voit hyödyntää sääaseman mittaamia tietoja myös esimerkiksi kylvöajankohdan määrittelyyn tai kasvinsuojelukäsittelyiden ajoittamiseen optimaalisiin oloihin, sillä olosuhteella on merkitys torjuntatehoon ja ruiskutustyön edistymiseen.Oikein ajoitetuilla viljelytoimilla voit parantaa käytettyjen tuotantopanosten resurssitehokkuutta.

Valitse oikeanlainen polttoaine ja säästä

Neste öljyrekka

Neste Pro moottoripolttoöljy on oikea valinta silloin, kun haluat parhaat tehot työkoneestasi. Neste Pro moottoripolttoöljyssä on pitkälle jalostetun erinomaisen perustuotteen lisäksi nyt entistä tehokkaampi lisäaineistus, joka pitää moottorin puhtaana parantaen suorituskykyä. Suuttimet pysyvät puhtaana ja saat moottorista parhaat tehot. Tämä takaa hyvän käyttövarmuuden ja pienemmät ylläpitokustannukset.

Hankkijalla on valikoimassa myös Neste MY Uusiutuva PolttoöljyTM, kun haluat pienentää työkoneittesi käytön hiilijalanjälkeä.

Pidä pyörät pyörimässä ja tilaa polttoöljy ajoissa! Muista myös, että selkeästi merkityt säiliöt ovat keskeinen osa turvallista ja onnistunutta polttoöljytoimitusta. Säiliöiden merkitsemiseksi voit noutaa Hankkijalta nimenomaan tähän tarkoitukseen tehtyjä säiliötarroja.

Investoi viljasiiloihin, jotta pystyt vapaasti valitsemaan viljallesi oikean myyntihetken

Antti viljasiilot

Markkinoiden laajimmasta siilomallistosta löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin nyt entistäkin edullisempaan hintaan. Hyödynnä myös kevään kampanjaetu: 14.4.2023 mennessä tehdyt siilotilaukset toimitetaan rahtivapaasti!

Uudistuneet Antti-viljasiilot on suunniteltu ja rakennettu kestämään kauemmin. Siilot toimitetaan valmiina elementteinä ja niiden pystytys sujuu nopeasti tunkkeja tai nosturia apuna käyttäen.

Huolla koneesi ajoissa alkuperäisvaraosilla ja varmistat kasvukauden onnistumisen

Traktorin lamppu, alkuperäinen varaosa

Hankkijan varaosamyymälöistä sekä verkkokaupasta saat alkuperäiset varaosat. Alkuperäisillä varaosilla varmistat, että koneesi on maksimaalisesti käytössä sesongin aikana varmistaen kannattavuuden.

Hankkijan voiteluaineilla varmistat koneidesi toiminnan

Neste voiteluaine

Huoltamalla koneesi varmistat sen toiminnan kiireisen sesongin aikana. Työt tulevat tehtyä ja tilasi kannattavuus on kunnossa. Öljynvaihto on tärkeä osa huoltoa. Hankkijalta löydät parhaat voiteluaineet.

CLAAS-koneisiin tarjoamme CLAAS:n omia voiteluaineita. Kaikkiin CLAAS-koneisiin on tarvittavat laadut saatavana.

Nesteellä on Suomen olosuhteisiin suunniteltuja voiteluaineita kaikkiin konemerkkeihin. Kevään uutuutena on Neste ReNew-tuotteet, joita käyttämällä sanot kyllä vastuullisemmalle tulevaisuudelle.

Mobililla on erittäin kattava valikoima kaikkiin maatalouden tarpeisiin. Tiesithän, että useat Hankkijalla myytävät Mobilin laadut valmistetaan ExxonMobilin Naantalin voiteluainetehtaalla.

Oikea määrä tarpeen mukaista rehua oikeaan aikaan

Hankkijan rehurekka

Kotieläintilan kannattavuuden parantaminen on rehutuotekehityksen tavoitteista tärkein, ja Hankkijan ruokintaratkaisut pohjautuvat laaja-alaiseen tuotekehitykseen. Myös kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen ovat yhä tärkeämpiä tavoitteita.

Tuotekehityksemme tähtää todellisia asiakashyötyjä tuoviin ja kestäviin uudistuksiin, joihin voi luottaa

Asiakastarpeet muuttuvat ja se edellyttää uusien ratkaisujen kehittämistä. Eläinten ja ihmisten yhteinen terveys, kiertotalous ja luonnon viisauden hyödyntäminen ovat olleet pysyviä inspiraation lähteitä kansainvälisille rehuinnovaatioille. Näistä esimerkkejä ovat Progut® ja Progres®-rehuaineet.

Rehu-uudistusten luotettavuus on meille keskeistä. Siksi teemme keskimääräistä enemmän korkeatasoista tutkimusta uudistusten hyötyjen varmistamiseksi.

Kotieläinten ruokinnan optimoinnilla hyödynnetään ravintoaineet täysin

Kun huolehditaan, että eläin saa riittävästi kaikkia tarvitseminaan ravintoaineita, muttei mitään liikaa, tuotantovaihe huomioiden, voidaan vaikuttaa myös suoraan tuotannon kannattavuuteen. Rehuarvoja tärkeämpää on se, mitä vaikuttavia raaka-aineita tuote oikeasti sisältää ja miksi ne on valittu.

Lajikevalikoimamme tarjoaa monipuoliset vaihtoehdot niin rehu- kuin elintarvikeviljan tuotantoon

Markkinoiden monipuolisin valikoima ruokintaratkaisuja täydentää oman viljan niin sikojen kuin siipikarjankin ruokinnassa.

Optimi-palvelu on työkalu ruokinnan optimointiin

Paras taloudellinen ja tavoitteiden mukainen rehustus syntyy, kun tunnetaan viljan laatu tarkasti. Analyysin pohjalta ruokinta-asiantuntijamme tekee tilakohtaisen, sinun tilallesi sopivimman ruokintasuunnitelman. Näin vältetään tiivisteiden yli- tai aliannostelusta johtuvat taloudelliset tappiot.

Sikatilan kokonaisuudessa palkokasvien viljelystä saadaan tuplahyöty

Palkokasvien käyttö on kustannustehokasta sikojen ruokinnassa ja samalla saadaan hyötyä monipuolistuvasta viljelykierrosta. Typpeä sitovat herne ja härkäpapu jättävät maaperään typpeä seuraavan kasvin käyttöön. Palkokasvien juuristo kuohkeuttaa maata ja juuriston maahan jättämä orgaaninen aines parantaa maaperän hiilensidontaa. Palkoviljat eivät myöskään tarvitse lannoitteita yhtä paljon kuin viljan viljely. Herne ja härkäpapu ovat myös kustannustehokkaita komponentteja tilaseokseen.

Telematiikan avulla optimoit ja seuraat CLAAS-kalustosi toimintaa

CLAAS TELEMATICS

CLAAS TELEMATICS tarjoaa lintuperspektiivin kalustoosi, ja yhdellä hiirenklikkauksella pääsee tarkastelemaan kunkin palveluun kytketyn laitteen tietoja. Tietoja voi tarkastella reaaliaikaisesti mobiilisovelluksella tai milloin tahansa TELEMATICS-portaalista. Portaali ja mobiilisovellus ovat saatavilla myös suomeksi.

Valikoitujen TELEMATICS- ja ISOBUS-aktivointilisenssien kampanja 30.4.2023 asti, tilaa suoraan Hankkijan verkkokaupasta!

  • TELEMATICS Advanced, TELEMATICS Professional, Yhdistetty dokumentointi 1 vuoden lisen
  • TELEMATICS Advanced, TELEMATICS Professional, Yhdistetty dokumentointi 3 vuoden lisenssit 2 vuoden lisenssin hinnalla!
  • S10 -terminaalien tehtäväohjainlisenssit (TC-BAS, TC-GEO ja TC-SC) -20%
  • Lisenssit yhdessä ostettuna -35%

Lisätietoja saat alueesi asiantuntijamyyjiltäsi

Kasvinviljelyn asiantuntijat

 
 

Konemyynnin asiantuntijat